Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fajčenie

Škodlivosť fajčenia

Fajčenie stále zostáva na prvom mieste ako príčina smrti v celosvetovom meradle. Štatistiky hovoria jasne : cigaretový dym spôsobuje smrť viacerých ľudí, ako je súčet úmrtí následkom všetkých druhov násilia, včítane nehôd, zločincov a samovrážd. Vedome sa vám prihováram v čase, keď sa vo vyspelých krajinách stalo nefajčiarstvo módou. Chcem vás upozorniť na skutočnú cenu a daň, ktorá sa za tento, podľa mnohých vraj príjemný, zážitok platí. Nie je tajomstvom, že mnohí ľudia začali fajčiť ešte v detskom veku, iste z nerozvážnosti, keďže asi nevedeli do akého rizika sa vlastne púšťajú. Mladý človek sa často dá zlákať zlým príkladom dospelých alebo kamarátov. Možno tak chce vyniknúť v kolektíve v čase dospievania, prípadne sa takto pokúša kompenzovať svoje problémy alebo neúspechy. Je zarážajúce, že o škodlivosti fajčenia nechce ani počuť a aj po získaní potrebných informácií naďalej holduje tomuto životnému hazardu. História fajčenia

Tabak sa pred objavením Ameriky v písomných dejinách vôbec nespomína. Domorodci v Karibskej oblasti ho prvýkrát ponúkli Kolumbovi. Export tabaku zaistil prežitie Jamestownu, jeho predaj financoval americkú revolúciu a prvý americkí prezidenti (George Washington a Thomas Jeffeson) boli pestovateľmi tabaku. Ani nie tak dávno používal Hollywood cigarety ako symbol romantiky, šarmu a mužnosti. Americkí vojaci ich dávali ľuďom, ktorých stretávali v krajinách, kde bojovali a po 2.svetovej vojne boli cigarety platidlom od Paríža po Peking. V našom storočí zažíva úplný rozkvet najmä v rozvojových krajinách a v bývalom východnom bloku. Rakovina

Mnohí ľudia začínajú fajčiť v útlom veku, v čase, keď nedokážu ešte dostatočne pochopiť hroziace nebezpečenstvo a neúprosne sa dostavujúce neskoršie následky z fajčenia tabaku, najmä jeho hlavnej zložky : nikotínu, kysličníka uhoľnatého, ale aj ďalších jedovatých, dráždivých a nádorotvorných látok (3,4-benzpyrén, ďalšie karcinogény : 20-metylcholantrén, dimetylbenzantracén). Vplyvom týchto látok sa riasinkový epitel prirodzene vyskytujúci sa v dýchacích cestách mení na dlaždicovitý (nachádzajúci sa na koži či v žalúdku). Zmiznutím riasiniek pľúca strácajú schopnosť brániť sa voči infekciám, čo vedie k chronickému zápalu priedušiek, sprevádzaného dusivým kašľom. Je to prvý krok k rakovine. Tento stav je možné ešte zastaviť, takže prestať kým nie je príliš neskoro.

U fajčiarov sa rakovina pľúc sa vyskytuje 9 až 10krát častejšie ako u nefajčiarov, u silných fajčiarov je riziko až 20-násobné. Riziko sa počíta balíčkovým rokom t.j. ak fajčiar fajčí jednu krabičku denne po dobu jedného roka. Po 20 balíčkových rokoch je fajčiar akurát zrelý na rakovinu, sú nevyhnutné pravidelné lekárske prehliadky. V súčasnosti pripisujeme fajčeniu v celosvetovom meradle asi 15% všetkých ochorení na rakovinu, čo predstavuje asi 1,1 milióna prípadov ročne. Okrem rakoviny pľúc s fajčením súvisia i zhubné nádory ústnej dutiny, hltana, hrtana, pažeráka a horných partií žalúdka, ďalej zhubné nádory močového mechúra, obličiek, slinivky brušnej, hrubého čreva, konečníka a u žien krčka maternice. Na Slovensku tvoria zhubné nádory pľúc asi 25% všetkých ochorení a jednu tretinu úmrtí na všetky nádory u mužov ročne. Svetová organizácia WHO

Svetová zdravotnícka organizácia už pred rokmi upriamila pozornosť verejnosti na problematiku vedecky dokázanej škodlivosti tabaku. A nie náhodou, veď fajčenie je nebezpečnou pliagou, ktorá ničí ľudské zdravie. Na Slovensku zomiera na choroby súvisiace s fajčením ročne asi 20 tisíc osôb. Život fajčiarov sa skracuje celkove o 8 -10 rokov (priemerne o 5 min. pri vyfajčení jednej cigarety). Absolútna väčšina ľudí, ktorí zomreli na infarkt alebo rakovinu pľúc boli fajčiari. Sústavným a dlhodobým vplyvom sa stalo fajčenie rizikovým činiteľom pri vzniku chorôb, akými sú zúženie ciev, vysoký krvný tlak, kôrnatenie tepien a vredová choroba, katary dýchacieho a zažívacieho ústrojenstva, choroby obličiek a najmä zhubné rakovinové ochorenia. Mládež

Fajčenie sa dnes charakterizuje ako spoločenská móda, osobný zvyk alebo skôr zlozvyk. Pokladá sa však aj za prejav slabosti mladých i dospelých. A nie náhodou. Pretože pomocou fajčenia sa často zaháňa pocit neistoty v spoločnosti, napätie, strach alebo nuda. S cigaretou v ruke sa chce zdať mládež dospelejšia. Mnohí si mylne myslia, že fajčením nadobudnú sebaistotu, zaženú únavu, spánok, alebo lepšie im bude pracovať mozog. Fajčenie je však aj " osvedčený spôsob" na nadväzovanie priateľstva a zabíjanie času. Toto všetko má však - pravdu povediac - iba utíšiť' vlastné svedomie tých, ktorí sa takýmito výhovorkami ospravedlňujú sami pred sebou, brániac sa prijať' zdravé úvahy a závery o škodlivosti fajčenia. Spomenuté výhovorky však neobstoja. Najmä preto nie, lebo preklenúť citové vzrušenia, spoločenské zábrany je možné aj bez cigariet a to primeraným, kultúrnejším a zdraviu neškodiacim spôsobom.

Ak si uvedomíme, že ročná spotreba cigariet sa neustále zvyšuje aj, u nás, zdá sa nám, že informácie o nebezpečenstvách ohrozujúcich zdravie pri fajčení sa ešte nedostali ku každému. Nakoniec o tom svedčia aj štatistiky z celého sveta. Pasívne fajčenie

Okrem priameho vplyvu cigaretového dymu na fajčiara nesmieme však zabudnúť ani na nepriame poškodzovanie nefajčiarov, ktorí sa zdržiavajú s fajčiarmi v jednej miestnosti. Toto nebezpečenstvo sa zvyšuje najmä vtedy, ak ide o deti a mladistvých. V týchto prípadoch sa ukazujú fajčiari nielen ako sebeckí, slabí, ale aj ako bezohľadní ľudia. Takéto situácie jasne dokazujú, že fajčenie sa nemôže považovať iba za súkromnú vec jednotlivca, ale je aj merítkom kultúrneho správania sa fajčiara v spoločnosti nefajčiarov. Pasívnymi fajčiarmi sa stávate, akonáhle ste dlhodobejšie nútení zotrvať v uzatvorených priestoroch, v ktorých sa fajčí. Keď fajčiar aktívne vdychuje pri fajčení, tabak je spaľovaný pri vyššej teplote, dym z neho sa dostáva predovšetkým do jeho pľúc a dym, ktorý vydychuje je už zmiešaný so vzduchom. Výskumy dokázali, že v zadymených miestnostiach bez vetrania stúpa koncentrácia oxidu uhoľnatého nad povolenú hranicu pre pobyt ľudí!

Prečo prestať?

Dofajčite poslednú cigaretu a už po 20 minútach sa budete cítiť lepšie:

Po 20 minútach : Krvný tlak, pulz sa vráti k normálu, teplota rúk a nôh sa vráti k normálu. Po 8 hodinách : Hladina CO v krvi klesne k normálu, vráti sa normálna hladina kyslíka. Po 24 hodinách : Znižuje sa pravdepodobnosť infarktu. Po 48 hodinách : Nervové zakončenia opäť začínajú rásť, zlepšuje sa chuť a čuch, lepšie chodí. Po 2 týždňoch: zlepšuje sa krvný obeh, funkcie pľúc sa zlepšia o 30%

Po 1-9 mesiacoch: ustúpi kašeľ, únava, dýchavičnosť, uvoľnia sa dutiny, v pľúcach opäť začnú rásť riasy, ktoré znížia riziko infekcie a vyčistia pľúca. Po 10 rokoch nefajčenia je riziko rakoviny u fajčiarov a nefajčiarov približne rovnaké. Ak sa chceme úspešne a v plnej miere podieľať na boji o vlastné zdravie, lepšie je nikdy nezačať fajčiť. Ak sme stali už fajčiarmi, musíme si čim skôr uvedomiť zhubné pôsobenie škodlivín tabaku na zdravie a pevne sa rozhodnúť, že s fajčením chceme skutočne a definitívne skoncovať. V tejto snahe treba využiť aj pomoc lekára, prípadne poradne proti fajčeniu. Fajčenie je istota...

Istota toho, že skôr, či neskôr na svoju závislosť na nikotíne doplatíte svojím životom.
Podľa posledných overených údajov hnutia Liga proti rakovine, polovica mužov a viac ako tretina žien na Slovensku náruživo fajčí. Ročná spotreba cigariet je u nás na Slovensku v priemere 2400 kusov na osobu.

Výskumní pracovníci svetovej banky vyrátali, že zisk z každých sto ton tabaku vypestovaného na tabakových plantážach predstavuje asi dva a pol milióna amerických dolárov, čo je však maličkosťou oproti škodám vo výške tridsať miliónov amerických dolárov, ktoré sa spôsobia pri jeho zbere a spracovaní. V nasej krajine zomrie ročne až 11 000 ľudí na choroby spôsobené fajčením. Deti začínajú fajčiť (čo je veľmi smutné) už vo veku jedenásť rokov. A čo je povšimnutiahodné, viac než polovica z nich zostane fajčiarmi aj v dospelosti. Štát, ktorý inkasuje peniaze z predaja cigariet (ktoré kupujú aj deti), mal by viac investovať do prevencie a výchovy detí v boji proti drogám a, mimochodom, i fajčeniu. Zákon, ktorý zakazuje reklamu tabakových výrobkov, sa vôbec nerešpektuje. Ešte i dnes, keď sa prechádzate po meste, môžete ľahko vidieť „nenápadné“ reklamné tabule propagujúce arabskú kávu Marllboro. Škoda len, že ju nikde nezoženiete. Prečo? Pretože neexistuje.
Podobne si môžete všimnúť nové a pútavé reklamné tabule propagujúce cigarety svetovej značky a kvality West - dnes i Super Light (len 0,4 mg nikotínu v jednej cigarete). Proste, super, nie? Fantastická reklama! A čomu slúži? Aby tabakový priemysel mohol prosperovať a prekvitať i naďalej, potrebuje ročne získať 10 000 nových fajčiarov, ako náhradu za tých, čo už tomuto zlozvyku podľahli svojou smrťou. A keďže prieskumy ukazujú, že kto sa nenaučí fajčiť do svojho dvadsiateho roku života, ťažšie podľahne tomuto zlozvyku, reklama sa zameriava najmä na mládež od 14 do 18 rokov.
Vlasatý, svalnatý kovboj na silnej motorke si vznesene a s veľkou chuťou vyberá zo zadného vrecka džínsov cigaretu. Po celý ten čas sa naňho usmieva šarmantná blondína s modrými ocami, takže okoloidúci môžu len vyvaľovať oči a závidieť.
A aký je z toho konečný záver a dôsledok? Jednoduchý. Onkológovia konštatujú, že v roku 1995 im pribudlo 24 000 nových pacientov s chorobami spôsobenými fajčením, ktorých počet ročne vzrastie o neuveriteľných 300 až 500...
Konštatovanie naozaj pozoruhodné. Čo k nemu dodať? Fajčenie je naozaj nebezpečná a potvorská vecička.

Desať dôvodov prečo nebyť fajčiarom

Zdravie je tou najvyššou hodnotou, ktorú máme a netreba s ním ľahkovážne plytvať. Fajčenie je najčastejšou príčinou nádorových a srdcovo-cievnych ochorení. Čím skôr začne mladý človek fajčiť, tým viac riziko týchto ochorení narastá.
Závislosť na cigaretách každou ďalšou cigaretou len narastá a vedie k strate osobnej kontroly nad svojimi potrebami. Fajčenie je novodobé otroctvo. Prvé pokusy fajčiť sú prvým kontaktom s drogou a často cesta od cigarety vedie priamo k ťažkým drogám a drogovej závislosti.

Fajčenie znižuje fyzickú výkonnosť, spôsobuje pocit únavy, bolenie hlavy a celkové oslabnutie organizmu.

Fajčenie oslabuje chuť a čuch , spôsobuje žltnutie zubov, nepríjemný zápach, „fajčiarsky kašeľ“ a znižuje odolnosť voči nádcham a prechladnutiam, ktoré u fajčiarov často prerastajú do vážnych ochorení dýchacích ciest. Fajčiarov rodičov vedome alebo nevedome prenasleduje pocit viny pred vlastnými deťmi za zlozvyk, ktorého sa nemôžu zbaviť a rastúca zodpovednosť za zdravie detí, ktoré je v rodinnom prostredí fajčiarov viac ohrozované. Dnešný mladý človek je úspešnou, nezávislou, aktívnou a sebavedomou osobnosťou a predstava, že cigareta v ruke je symbolom týchto vlastností patrí minulosti. Fajčenie už nie je moderné, nie je symbolom úspechu, nezávislosti, dospelosti a múdrosti
Dnešná doba vytláča fajčiarov do osobitných priestorov, komplikujú sa ich vzťahy v škole, na pracovisku, v spoločenskom živote, v doprave a rekreácii. Fajčiari svojou závislosťou ohrozujúcou zdravie nefajčiarov sú skupinou, ktorá je vysúvaná na okraj spoločnosti. Fajčenie je drahý luxus. Dnešný fajčiar za svoju cigaretu zaplatí niekoľkonásobne viac ako pred niekoľkými rokmi. Taktiež je stále drahšie liečiť následky fajčenia a typických chorôb fajčiarov, ktoré si bude platiť sám fajčiar. Alarmujúce prvenstvo Slovenska v najnižších vekových kategóriách fajčiarov
Podľa prieskumu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 1998, ktorý bol urobený v 21 európskych štátoch a v Kanade má Slovensko dve alarmujúce priority v dvoch najnižších vekových kategóriách. Sme na prvom mieste vo veku jedenásťročných detí , ktoré sa po prvý krát pokúšajú fajčiť : 25% dievčat a až 50% chlapcov. Pre porovnanie Izrael je na poslednom 22 mieste : 4% dievčat a 14% chlapcov. Vo veku trinásťročných sme opäť na prvom mieste : 41% dievčat a 73% chlapcov. Pre porovnanie Česká republika je na siedmom mieste : 37% dievčat a 57% chlapcov. Mierne sa situácia zlepšuje vo veku 15 rokov a „klesáme „ na štvrté miesto za Fínsko, Litvu a Estónsko : dievčatá 52% a chlapci 78%. Prvá cigareta už v dvanástich rokoch

Celoslovenský prieskum 16- ročných študentov - ESPAD, realizovaný v r.1995 ukázal, že: 66% študentov malo osobné skúsenosti s fajčením cigarety a že 23.3% detí vyfajčilo svoju prvú cigaretu pred dovŕšením 12 rokov. Podľa posledných skúseností tento trend stúpa a t.č. je ešte vyšší

Smernica EÚ o regulácii tabakových výrobkov
Text návrhu prijatý Európskou komisiou 16.10.'99 v Štrasburgu.

Podľa tohto návrhu treba zabezpečiť:
1. maximálny dovolený výťažok z cigarety: decht 10 mg - nikotín1mg - oxid uhoľnatý 10 mg
2.

varovné označenia na balíčku
všeobecné - na prednej časti balíčka („Fajčenie zabíja" alebo „ Fajčenie môže zabiť"),
dodatočné varovanie na zadnej časti balíčka (prevzaté zo zoznamu „rotujúcich varovaní")
3. odkryť úradom členských štátov všetky prímesky a aditíva v cigarete
4. zákaz používania slov ako „Light / Mild / Ultra" a pod. ako súčasť mena značky, ak to nie je autorizované členskými štátmi.

Európska komisia návrh odsúhlasila 16.11.'99 s tým, že varovanie „Fajčenie zabíja" má byť vytlačené jasnejšími a väčšími typmi písma v čiernej farbe s bielym pozadím a čiernym orámovaním. Smernicou EU 98/43/EC Európskeho parlamentu a Rady z 6. Júla 1998 o aproximácii práva, regulácii a administratívnych opatreniach členských štátov vzťahujúcich sa k inzercii a sponzorstva tabakových výrobkov. Odvyknúť si od fajčenia

Keď Francúz J. Nicot (podľa neho je nazvaný jedovatý alkaloid v tabaku) v 16. storocí ponúkol kráľovnej Kataríne Mediciovskej tabak dovezený z Ameriky ako liek proti migréne, netušil, čo zapričíni. V súčasnosti podľa prieskumov fajčí na Slovensku asi každý štvrtý clovek. Fajčiar vie, že až 95 % rakoviny pľúc, ako aj 20-25 % srdcovocievnych chorôb je spôsobených fajčením, ale fajčí ďaľej. Cigaretový dym môže vyvolávať u navyknutých príjemné pocity a na krátky čas zlepšenie koncentrácie. Jeho zhubné pôsobenie sa prejavuje až po čase, a navyše medzitým vzniká na nikotín návyk, i keď pri fajčení cigariet vzniká ďalších vyše 1 300 látok, väčšinou škodlivín - čpavok, kyanovodík, kysličník uhoľnatý, sírovodík, metán, akroleín, dechty - najmä kancerogénne t.j. tie čo vyvolávajú rakovinu. Filtre na cigaretách z tohto množstva škodlivín zachytia iba malú časť. Ostatok je v atmosfére a prudko sa vstrebáva sliznicami úst a dýchacích ciest. V zadymenej atmosfére "fajčia" aj nefajčiari. Dávka nikotínu, čo nadýchajú do seba, zodpovedá za 1 hodinu štyrom vyfajčeným cigaretám! Ak by ste povedali fajčiarovi, aby inhaloval svietiplyn, odmietne s poznámkou, že sa nechce otráviť. Vo svietiplyne je 6-7 % kysličníka uhoľnatého, v cigaretovom dyme 4 %. Ponúknite fajčiarovi ampulku nikotínu so smrteľným obsahom 0,05 gr. , ktorá po vstreknutí pokusnému zvieraťu vyvolá kŕče, dusenie a smrť - odmietne ju. Neodmietne však použiť ten istý jed /s množstvom iných škodlivín/ v dávke od 0,7 - 2 mg, na jednu vyfajčenú cigaretu. Fajčiar sa domnieva, že nikotín nie je celkom jed, veď cigareta evidentne neotrávila nikoho. Mal by vedieť, že na Slovensku zomiera asi 15 tisíc ľudí ročne na choroby, ktorých vývoj bol úzko spätý s fajčením. Je to príliš vysoká daň za neodolateľnú vôňu cigaretového dymu.

Odvyknúť si od fajčenia znamená prekonať hlboko zakorenený zvyk, ktorý má veľké množstvo najrozličnejších väzieb. Ich prerušenie si vyžaduje dodržať množstvo psychologických významných opatrení, o ktorých najkomplexnejšie hovoria skúsenosti jedného svetového kardiologického strediska, je to zároveň návod na odvyknutie fajčiť:

Registrujte situáciu, kedy ste vyfajčili cigaretu, alebo ju len chceli vyfajčiť, prípadne ste sa jej zriekli. Poznačte si, ako veľmi sa vám chcelo v tej chvíli fajčiť. Pomôže to nielen maximálne znížiť množstvo vyfajčených cigariet, ale aj spoznať, kedy bola túžba po cigarete najsilnejšia a vylúčiť takto "najdôležitejšiu" cigaretu dňa. V podobnej situácii treba skoncentrovať všetky sily a zrieknuť sa vytúženej cigarety. Urobte si zoznam osobných príčin, pre ktoré ste sa rozhodli prestať fajčiť. Ráno a večer si poznatky prezrite a doplňte ich. Určite si dátum, kedy chcete natrvalo prestať fajčiť - pred dovolenkou, po narodeninách alebo po inej pre vás významnej udalosti. Keď ste si už tento deň stanovili, nehľadajte dôvody, aby ste stanovený dátum odložili na neskoršie. Rozhodnite sa, či prestanete fajčiť úplne, alebo či budete postupne odvykať fajčiť /napr. každý deň vyfajčiť o dve cigarety menej, prestať fajčiť dva týždne alebo každý piaty deň znížiť počet vyfajčených cigariet o tretinu./
Najlepšie je prestať fajčiť odrazu. Deň alebo dva pred tým, než sa definitívne vzdáte fajčenia, vyfajčíte dvakrát viac cigariet /fajok/ ako obvykle. Organizmus sa presýti nikotínom a inými škodlivinami, takže sami pocítite škodlivý vplyv fajčenia. Ak vaše fajčenie povzbudzuje prostredie na pracovisku, potom si na odvykanie vyberte volné dni - víkend, sviatky, dovolenku. Nekupujte si nikdy naraz viac škatuliek cigariet. Kým nevyfajčite jednu, nekupujte ďalšiu. Za ten čas si nájdite robotu, pri ktorej na cigaretu zabudnete. Keď dostanete chuť zafajčiť si, aspoň tri minúty počkajte. Zatelefonujte niekomu, prejdite sa po chodbe atd. Ráno predlžujte čas pred zapálením prvej cigarety. Stanovte si hodinu, kedy si môžete zapáliť jednu cigaretu. Usilujte sa v maximálnej miere znížiť počet vyfajčených cigariet /prípadne fajok/. Nenoste so sebou cigarety, schovajte ich alebo ich niekomu zverte do opatery. Odstráňte z izby popolníky a zapaľovače. Vyfajčite len polovicu cigarety. Pri sledovaní televízie sa usilujte nefajčiť. Skúste nahradiť cigaretu miernym cvičením alebo prechádzkou. Cigaretu nenahrádzajte tým, že budete jest viac mastných, sladkých alebo múčnych jedál. Často chodievajte do kina, divadla, múzea, na koncerty, na miesta, kde je zakázané fajčiť.

Nikdy nehovorte iným, že ste prestali alebo prestávate fajčiť. Ak vám ponúknu cigaretu, povedzte, že teraz sa vám nechce fajčiť. Ak prijmete cigaretu, budú si o vás myslieť, že máte slabú vôľu a porušili ste slovo. Nájdite si partnera, ktorý sa chce takisto odučiť fajčiť. Usilujte sa, aby ste aj niekomu inému pomohli pri odvykaní, môže to byt v rodine, na pracovisku a pod. Skúste sa zriecť fajčenia na jeden deň, potom tento termín predĺžte zase o jeden deň, potom pridajte ešte jeden deň atď. Stavte sa s niekým, že nebudete fajčiť alebo si dajte s niekým spoločný záväzok, že nebudete určitý čas alebo natrvalo fajčiť. Peniaze, ktoré by ste dali na cigarety, odložte do obálky a koncom týždňa zrátajte, koľko ste ušetrili. Protifajčiarskych návodov je zaiste omnoho viac, záleží iba na vás, či si vyberiete tie najúčinnejšie a či ich dodržíte.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk