Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

UEFA

Projekt Slovenského futbalového zväzu "UEFA HatTrick - SFZ" na roky (2003-2006):
Stratégia:investičná stratégia SFZ na roky 2004 - 2006:
vybudovať/podporiť ročne výstavbu piatich ihrísk s umelou plochou, vrátane Tatranskej Lomnice
vybudovať/podporiť min. 1 umelé osvetlenie ročne (rekonštrukcia/nové, max. 2 mil. Sk na projekt)
projektová príprava výstaby Národného štadióna
celková suma dotácie UEFA - do 2,5 mil. CHF (cca 65 mil. Sk), čerpanie v max. 10 projektoch

Členenie:

celková suma 65 mil. Sk rozdelenie prostriedkov na hlavné smery: NTC Senec 5 mil. Sk, umelé trávniky 45 mil. Sk (z toho už dosiaľ vyčerpané cca 10 mil. Sk pre 5 klubov na umelé trávniky - Dubnica, Inter, Banská Bystrica, Brezová pod Bradlom, Zlaté Moravce), umelé osvetlenia 10 mil. Sk, iné 5 mil. Sk

Kritériá na poskytnutie dotácie na umelé trávniky: 3 mil. Sk, ÚTM, reprezentanti mládež. kat., 1./2. liga dospelí a 1./2. liga dorast 2 mil. Sk, republikové súťaže mládeže, mládežnícka základňa, regionálna podpora 1 mil. Sk, ostatní

Žiadosť:

predloženie projektu zo strany klubu na SFZ - 3x do roka podľa stanovenej štruktúry a požiadaviek (31.3., 30.6., 30.8. ), odsúhlasenie projektov vo VV SFZ - 3x do roka, žiadosť na UEFA, max. 3/rok - odsúhlasenie, podpis zmluvy SFZ/UEFA a SFZ/klub pred poskytnutním dotácie, podmienky budú odsúhlasené vo VV SFZ a zverejnené na web stránke SFZ

Zdroje:
www.futbalsfz.sk -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk