Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

SMLOUVA O VTĚLEN

Je dobré zauvažovat jednotlivě o každé větě.
§1)Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jinak nedostane totéž tělo.
§2)Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.
§3)Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se mozek a srdce používají vyváženě.
§4)Obdržíte lekce. Nikdo jinak nedostane přesně tytéž lekce jako Vy ani je od Vás nemůže přebrat.
§5)Můžete dělat, cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se k Vám vrátí zpátky.
§6)Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí. (I přes více vtělění.)
§7)Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to někteří tvrdí. (Ručně připojené změny nemají platnost.)
§8)Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Mnohá zrcadla vypadají jako jiná těla. Jsou tu k tomu, aby Vám ukazovala, co je ve Vás.
§9)Pokud se Vaše tělo zničí nebo přestane fungovat, dostanete nové. (Může dojít k čekacím lhůtám.)
§10)Smlouva o vtělení vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k uspokojivému výsledku.
§11)To, co je uspokojivé, určujete Vy!

Užitečné pokyny a tipy:
- Není cílem, mít při opuštění těla pokud možno co nejvíce peněz.
- Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus.
- Nemusíte se řídit chybami ostatních.
- Pravidla tu jsou od toho, aby se přezkoumala.
- Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty.
- Nemůžete nic udělat špatně. Nanejvýš to může trvat déle.
- Čas je iluze!
- Máte přístup ke všem odpovědím přes speciální spojení ve Vašem srdci.
- Všechno v učebním prostoru reaguje na vyzařování srdce.
- Pokusy poškodit učební prostor vedou k omezením.
- Nikdo Vám nemůže odebrat zodpovědnost.
- Násilí nikdy nevede k řešení.
- Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují.
- Drogy (legální i ilegální) mohou zkreslit vnímání lekcí.
- Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že to je správné.
- Zřídkakdy existuje jen jediné správné řešení.
- Můžete podat žádost o odpuštění.
- Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky.
- Jste milováni. (I když jste v Bronxu nebo v Somálsku.) Všechno ostatní je klam.
- Lekce jsou zvláštní příležitosti k vývoji a nemají špatné záměry.
- Může být riskantní svěřit své tělo někomu jinému.
- Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody.
- Dostáváte příležitost (především v nočních hodinách) tělo opustit.
- Vzpomínky na zkušenosti mimo tělo se neukládají v těle respektive v mozku.
- Pohrávat si se svým tělem je Vaše právo. Pohrávat si s tělem ostatních vyžaduje jejich souhlas.
- Snažit se opisovat nemá smysl!
- Ten, kdo Vám nabízí životní pojištění, je podvodník.
- Svévolné ukončení vtělení vede ke spoustě zbytečného papírování.
- Vědecká dobrozdání a svaté knihy slouží zmatení.
- Nejde o to, být první.
- Nejde o to, vypadat chladně a odměřeně.
- Nikdo ve Vaší situaci nevypadá lépe než vy.
- Nejste jediný, kdo pochybuje o smyslu smlouvy o vtělení.
- Jelikož jste s touto smlouvou souhlasili, je zbytečné stěžovat si na to, že jste tady.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk