Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Drogy

Všetko je v poriadku .... Všetko. Človek je nešťastný, pretože nevie, že je šťastný. Len preto. To je všetko, všetko! Kto na to príde, hneď sa stane šťastným, hneď v tom okamihu ... Aké je to beznádejne jednoduché!
F.M.Dostojevskij

Definícia drogy a drogovej závislosti podľa svetovej zdravotníckej organizácie

Droga je akákoľvek látka, ktorá pri vstupe do živého organizmu je schopná pozmeniť jednu alebo viac funkcií, pôsobí priamo, alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku.

Toxikománia je stav periodicky sa opakujúcej alebo chronickej intoxikácie jedinca, pričom je tento stav vyvolávaný opakovaným užitím drogy prírodnej alebo syntetickej a škodí jedincovi samému i celej spoločnosti.

Jedná sa o psychický a často aj fyzický stav vyplývajúci z užívania návykovej látky, charakterizovaný reakciami obsahujúcimi vždy nutkavú potrebu užívať návykovú látku buď sústavne alebo periodicky s cieľom prežívať jej psychické účinky alebo utlmovať nepríjemný pocit z nedostatku látky.

Iná definícia závislosti
prof. F. Novomeský in [Drogy. Martin 1996 s.20]

Drogová závislosť je teda v pravom zmysle slova stav totálneho zotročenia osobnosti drogou so všetkými následkami zdravotnými aj sociálnymi dôsledkami. Subjekt vo vzťahu voči droge stráca osobnostnú slobodu, keďže bez jej opakovaného prívodu do organizmu nie je prakticky schopný existovať.

Rozvinutá drogová závislosť má obvykle dve formy:

Psychická závislosť ako zmena duševného stavu subjektu následkom opakovaného podávania drogy, charakterizovaná najvypuklejšie rôzne intenzívne vystupňovanou túžbou opäť drogu používať.
Vznik tejto závislosti je viazaný na psychické, zvyčajne extraordinárne zážitky, ktoré droga konzumentovi poskytuje. Psychická závislosť sa môže niekedy viazať aj na špecifické faktory, spojené s používaním drogy (tzv. peristatické faktory - skupinový konzum drogy, prostredie, hudba, rituál užívania drogy a iné).

Somatická závislosť, prejavujúca sa abstinenčnými príznakmi po prerušení prívodu drogy do organizmu.
Ide o celý rad príznakov, ako nevoľnosť, slzenie, potenie, zvýšenie či kolísanie telesnej teploty, psychomotorický nepokoj, zmeny krvného tlaku, pulzu, palpitácie, bolesti hlavy, niekedy vyprovokovaný epileptický záchvat a iné. Obvyklý je súčasný výskyt viacerých príznakov. Abstinenčné príznaky bývajú niekedy typické pre daný druh drogy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk