Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Drogy

Informácie pre žiakov a študentov

Informácie pre rodičov

Správna a včasná informácia môže uchrániť pred nesprávnym činom ...všetko je dovolené, ale nie všetko je prospešné...Preto tu uvádzame preklad niektorých materiálov, ktoré na svojej stránke uvádza americká vládna organizácia NIDA (National Institute of Drug Abuse)

Marihuana

Užitočné informácie pre žiakov a študentov
Marihuana patrí medzi najčastejšie nezákonne užívané drogy.
Marihuana sú sušené listy, steblá, semená alebo kvety rastliny zvanej konope. Marihuana má mnoho slangových názvov napr.mariša, džoint, tráva, šit... Hašiš a hašišový olej sú silnejšie formy marihuany.
Všetky formy marihuany môžu ovplyvňovať myslenie. Hlavná aktívna látka v marihuane je (delta-9-tetrahydrocannabinol = THC).
Marihuana obsahuje viac než 400 rôznych chemických látok. Účinok marihuany na užívateľa je závislý hlavne od množstva THC, ktorý je v marihuane prítomný.

Ako dlho pretrváva marihuana v tele človeka?

THC, ktoré marihuana obsahuje, sa dostáva do tukového tkaniva rôznych orgánov v tele človeka. Stopy THC je možné zistiť v moči ešte niekoľko dní po vyfajčení marihuanovej cigarety. U chronických užívateľov marihuany je možné zistiť THC v moči dokonca po niekoľkých týždňoch.

Prečo mladí ľudía marihuanu fajčia?

Je veľa príčin. Väčšina ju užíva preto, lebo ju vidia fajčiť u svojich kamarátov alebo súrodencov. Tí na nich tlačia, aby ju tiež vyskúšali. Niektorí mladí ľudia vidia fajčiť staršie osoby v rodine. Mnohí si myslia, že fajčenie marihuany to moderné, pretože sa ospevuje v piesňach. Nemusíš marihuanu fajčiť len preto, že niekto ju vyskúšal. Väčšina mladých ľudí marihuanu nefajčí! Môže Ti poriadne zničiť život.
Ak ju budeš fajčiť Tvoj výkon v škole, v športe alebo ďalších činnostiach poriadne utrpí!

Čo sa stane, ak fajčíš marihuanu?

Účinky drogy u každého človeka závisia od jeho skúseností ako aj od toho: aká silná je marihuana (koľko THC obsahuje), čo užívateľ od nej očakáva, kde (miesto) je droga užívaná, ako sa používa,či užívateľ okrem toho pije aj alkohol alebo užíva ďalšie drogy.
Niektorí ľudia necítia po vyfajčení marihuanovej cigarety vôbec nič, iní majú pocit uvoľnenia alebo eufórie. Niektorí pociťujú nadmerný smäd alebo stále jedia.Účinok pomenovali ako "prežúvanie". Niekedy sa dostavia nepríjemné pocity ako napr. náhly pocit úzkosti alebo paranoidné myšlienky, najmä pri fajčení silnejšej formy marihuany.

Aké sú krátkodobé účinky marihuany?

Krátkodobé účinky sú tieto:

problémy s pamäťou alebo učením,
zmenené vnímanie (zrakové, sluchové, času, dotykov),
problémy s myslením alebo riešením problémov,
strata koordinácie,
zvýšená tepová frekvencia,
úzkosť.
Tieto účinky sú silnejšie, ak sú s marihuanou pomiešané iné drogy. Užívatelia vždy nevedia aké kombinácie drog v skutočnosti fajčia.

Môže marihuana ovplyvniť školský prospech, športové výkony alebo iné činnosti?

Môže...Marihuana ovplyvňuje pamäť, úsudok a vnímanie. Pri užívaní marihuany môže človek robiť hlúpe chyby, ktoré ho môžu ohroziť alebo aj poškodiť. Pri chronickom užívaní marihuany dochádza k strate záujmov, človeku nezáleží na jeho zovňajšku, ani na výsledkoch v škole alebo v práci.
Športovci si môžu všimnúť, že ich výkon ide dole vodou, stávajú sa pomalšími, pretože ich pohyby a koordinácia sú ovplyvnené THC. A keďže marihuana môže ovplyvniť myslenie a úsudok, užívatelia môžu zabúdať na bezpečný sex a nakaziť sa vírusom HIV, ktorý spôsobuje AIDS.

Aké sú dlhodobé účinky marihuany?

Výsledky ukazujú, že pravidelné užívanie marihuany môže spôsobiť viaceré druhy rakovín,dýchacie problémy a môže ovplyvňovať odolnosť (imunitu).

Rakovina

Marihuana obsahuje viac rakovinotvorných látok ako tabak. Ak niekto vyfajčí 5 marihuanových cigariet za týždeň, má to asi taký účinok, ako keby denne vyfajčil krabičku cigariet.

Pľúca a dýchacie cesty

Fajčiari marihuany majú často podobné problémy s dýchaním ako fajčiari cigariet: kašeľ, sípot a sú vo zvýšenom riziku ochorenia na pľúcne infekcie a zápaly pľúc.

Imunitný systém

THC poškodzuje bunky a tkanivá, ktoré nás chránia pred ochoreniami. Oslabenie imunity má za následok zvýšený sklon k ochoreniam.

Môže viesť marihuana k užívaniu ďalších drog?

Môže. Mhoho mladých ľudí, ako vyplýva z dlhodobých štúdií, nezačne užívať ďalšie zakázané drogy, ak nevyskúšali marihuanu. Užívanie marihuany umožňuje deťom stretávať sa s ľuďmi, ktorí sami drogy užívajú alebo sú dílermi ďalších drog. Takže fajčiar marihuany je v riziku, že mu budú ponúknuté ďalšie drogy. Vedci skúmajú, či dlhodobé účinky marihuany urobia na mozgu také zmeny, ktoré vedú človeka k závislosti na ďalších drogách ako sú alkohol a kokaín. Nie všetci mladí ľudia, ktorí užívajú marihuanu, siahnu po ďalších drogách. Preto sa robia výskumy, aby sa zistilo, kto je v najväčšom riziku.

Ako sa dá zistiť, či niekto užíva marihuanu?

Ak je niekto pod vplyvom marihuany, on alebo ona môže:
potácať sa, mať neistú chôdzu,
hlúpo sa chichotať bez akéhokoľvek dôvodu,
mať veľmi červené, krvou podliate oči,
môže mu robiť problém spomenúť si na veci, ktoré sa odohrali len pred chvíľou.
Keď účinok po niekoľkých hodinách vyprchá, človek je veľmi ospalý.
Je marihuana niekedy používaná ako liek?

Veľa sa hovorí o lekárskom využití marihuany. Marihuanové cigarety neboli ako liek schválené zákonom. THC, aktívna chemická látka v marihuane, je niekedy pridávaná do tabletiek, ktoré sú na lekársky predpis. Môžu byť predpísané (len v niektorých štátoch!!!) na liečenie pocitov na zvracanie (nauzea) alebo zvracanie, pri liečbe niektorých druhov rakovín.U pacientov s AIDS sa im podávajú preto, aby viac jedli a udržali si svoju hmotnosť. V tejto oblasti je potrebné robiť ďalšie výskumy (vedľajšie účinky THC).

Ako ovplyvňuje marihuana vedenie motorového vozidla?

Marihuana má vážne škodlivé účinky na zručnosti, ktoré sú požadované pre bezpečné šoférovanie ako bdelosť, schopnosť koncentrácie, koordinácie a schopnosť rýchlej reakcie. Tieto účinky môžu pretrvávať až 24 hodín po vyfajčení marihuany. Po vyfajčení marihuany môže byť ťažké odhadovať vzdialenosti a reagovať na signály a zvuky na ceste.
Marihuana môže hrať úlohu pri dopravných nehodách. Výsledky poukazujú na to, že u fajčiarov marihuany dochádza k rovnakej strate koordinácie pohybov, ako keď je človek pod vplyvom alkoholu.

Ak je žena tehotná, môže fajčenie marihuany poškodiť dieťa?

Lekári odporúčajú tehotným ženám neužívať žiadne drogy, pretože by mohli poškodiť rastúci plod. V pokusoch na zvieratách bolo zistené, že dochádza k potratom vo včasných štádiách brezivosti. V niektorých vedeckých prieskumoch bolo zistené, že deti matiek, ktoré fajčili marihuanu sa narodili menšie, s nižšou pôrodnou hmotnosťou a mali menší obvod hlavičky. Menšie deti sú vo zvýšenom riziku vzniku zdravotných problémov. Výskum tiež ukázal, že deti mali poškodený nervový systém. Vedci zatiaľ nevedia posúdiť, či zdravotné problémy budú u nich pokračovať v priebehu ich ďalšieho vývoja. Predbežné výsledky ukazujú, že deti môžu mať problémy s koncentráciou.

Ako môže marihuana poškodiť mozog?

Niektoré prieskumy ukázali, že ak niektorí fajčia veľké množstvá marihuany viac rokov, droga si vyberá daň na ich pamäťových funkciách. U denných alebo chronických užívateľov sú poškodené tie časti mozgu, ktoré kontrolujú pamäť, pozornosť alebo učenie. Fajčenie marihuany môže spôsobiť na mozgu zmeny, ktoré sú podobné zmenám zapríčinených kokaínom, heroínom alebo alkoholom. Užívatelia marihuany sú vo zvýšenom riziku vzniku závislosti na kokaín alebo heroín. Vedci neustále objavujú nové účinky marihuany na činnosť mozgu.

Môže sa človek stať na marihuane závislý?

Áno môže. Nie každý, kto užíva marihuanu sa stane závislý. Ak začne drogu vyhľadávať a brať ju nutkavo, vtedy je závislý.
V jednej štúdii sa ukázalo, že mladiství, ktorí mali pred začiatkom užívania drogy vážne antisociálne správanie sa môžu na droge stať rýchle závislý. Ťažkí lebo častí užívatelia marihuany si vytvoria toleranciu. Tolerancia znamená, že potrebujú väčšie dávky drogy na dosiahnutie želateľného účinku.

Čo robiť, ak chce niekto prestať užívať marihuanu?

Vo svete zatiaľ nebol nájdený liek, ktorý by dokázal liečiť závislosť na marihuane. Je dobré obrátiť sa na lekárov, ktorí majú dostatok potrebných informácií.

Informácie, ktoré by mali rodičia vedieť
Marihuana patrí medzi najčastejšie zneužívanú nelegálnu drogu. Marihuana užívaná v minulosti (hipppies) bola slabšia a jej užívatelia boli starší.
Mladí ľudia škodlivé účinky marihuany podceňujú. Užívanie marihuany predstavuje pre dieťa vážnu hrozbu a rodičia by mali povedať svojim deťom NIE.
Ako môžem spoznať, či moje dieťa marihuanu užíva?
Ak je niekto pod vplyvom marihuany on alebo ona môže (príznaky)

mať závrať alebo neistú chôdzu
vyzerať blažene a bezdôvodne sa chichotať
mať veľmi červené, krvou podliate oči
mať problém spomenúť si na veci, ktoré sa stali len pre chvíľou
Keď účinok marihuany odoznie, obvykle po niekoľkých hodinách, užívateľ sa može stať veľmi ospalým.
Rodičia by si mali všímať zmeny v chovaní dieťaťa, hoci u dospievajúceho to niekedy môže byť ťažké. Abstinenčné príznaky, depresiu, únavu, zanedbávanie zovňajšku, nepriateľstvo a zhoršujúce sa vzťahy s členmi rodiny a priateľmi, to všetko by rodičia mali hľadať. Navyše sa môžu objaviť zmeny školského prospechu, zvýšená absencia v škole a záškoláctvo, strata záujmu o šport a o iné obľúbené činnosti. Zmeny návykov v jedení a spaní môžu tiež súvisieť s užívaním drogy. Tieto príznaky môžu však znamenať aj iný problém ako sú drogy.
Navyše by si rodičia mali všímať:

vecí, ktoré s drogami súvisia, vrátane fajok a papieru na šúľanie cigariet
zápachu na šatách a v izbe
používanie voňaviek a iných dezodorantov
užívanie kvapiek do očí
odev, plagáty, bižutériu atď. podporujúcu užívanie drog

Užívanie drogy deťmi a mladými ľuďmi môže mať mnoho dôvodov. Zvedavosť a túžba zapadnúť do sociálnej skupiny sú hlavné príčiny. Je isté, že mládež, ktorá už skúsila fajčiť cigarety a ochutnala alkohol je vo vysokom riziku vyskúšania marihuany. Výskum ukazuje, že užívanie alkoholu a drog u členov rodiny zohráva dôležitú úlohu pri tom, či deti začnú s drogami experimentovať. Rodičia, starí rodičia a starší súrodenci sú vzormi, ktoré deti napodobňujú. Niektorí mladí ľudia užívajúci drogy, nevychádzajú dobre so svojimi rodičmi. Ďalší podľahnú nátlaku skupiny rovesníkov (ich priatelia užívajú drogy a nútia ich, aby aj oni začali).
Deti, ktoré s drogou experimentujú, sa môžu stať závislé, a to je hlavný dôvod pre užívanie drogy. Niekedy užívajú drogu preto, aby lepšie zvládli úzkosť, hnev, depresiu, nudu atď.
Deti, ktoré sú fyzicky aj sexuálne zneužívané (chlapci aj dievčatá) sú vo vyššom riziku užívania marihuany a iných drog. Tieto deti môžu začať užívať marihuanu a ďalšie drogy veľmi skoro.

Veľmi málo študentov začne užívať ďalšie drogy, ak nezačnú s marihuanou. Odhaduje sa, že riziko užívania kokaínu je viac než 104 krát vyššie u tých, ktorí začali s marihuanou ako u tých, ktorí ju nikdy neokúsili. Hoci nejestvujú presnejšie prieskumy o faktoroch, ktoré vedú od užívania marihuany k ďalším drogám, je nutné vziať do úvahy narastajúce dôkazy poukazujúce na skutočnosť, že ide o kombináciu biologických, sociálnych a psychologických faktorov.
Marihuana ovplyvňuje mozog podobným spôsobom ako iné drogy. V zriedkavých prípadoch, najmä ak užívateľ požil vysokú dávku drogy, sa môžu objaviť psychotické príznaky a je nutné privolať rýchlu lekársku pomoc.
U niektorých neskúsených užívateľov sa môže objaviť akútna úzkosť alebo paranoidné myšlienky. Stáva sa to najmä pri užití vysokých dávok THC. Keď je marihuana pomiešaná s inými drogami, môže vzniknúť neočakávaná reakcia.

Ďalšie fakty:
Marihuana môže prispieť k včasnému vzniku rakoviny na niektorých miestach hlavy a krku. Deti, ktoré sa narodili matkám fajčiacim marihuanu, sa narodili kratšie, mali nižšiu hmotnosť a menší obvod hlavičky. U menších detí vznikajú častejšie zdravotné problémy. Niektorí vedci našli účinky, ktoré sa podobali fetálnemu alkoholovému syndrómu (FAS).
Ak matky fajčili marihuanu počas tehotenstva, u detí sa môžu objaviť problémy s koncentráciou. Počas dojčenia sa THC sa dostáva do materského mlieka. Koncentrácia THC v mlieku je vyššia ako v krvi matky. Ak matka fajčí marihuanu počas dojčenia, môže dôjsť k poškodeniu motorického vývoja u dieťaťa.
Fajčenie marihuany zapríčiňuje niektoré zmeny v mozgu, ktoré sa podobajú zmenám spôsobeným kokaínom, heroínom a alkoholom. Je dosť pravdepodobné, že marihuana zabíja mozgové bunky.

Pri laboratórnych pokusoch vedci zistili, že ak podávali mladým krysám vysoké dávky THC, došlo u nich k strate mozgových buniek. Podobné zmeny je možné pozorovať pri starnutí. V 11 - 12 mesiacoch veku (čo je asi v polovici ich vekového rozpätia) vykazovali mozgy mladých krýs zmeny ako v starobe. Zatiaľ nie je známe, či sa tieto zmeny môžu objaviť aj u ľudí.
Marihuana ovplyvňuje krátkodobú pamäť, a preto môžu mať užívatelia problémy so zvládaním komplikovanejších úloh. Pri užívaní silnejších druhov marihuany môže byť aj vykonávanie jednoduchých úloh problematické. Pravidelné užívanie marihuany, hovoria niektorí, môže viesť k chronickej úzkosti, poruchám osobnosti a depresii. U niektorých dlhodobých užívateľov marihuany sa objavuje strata motivácie (amotivačný syndróm). Nezaujímajú sa o to, čo sa okolo nich deje, nemajú záujem pravidelne pracovať, pociťujú únavu a nemajú záujem o svoj zovňajšok. Podávajú slabý výkon v škole aj v práci.
Veľa sa diskutuje o lekárskom využití marihuany. Dôležité je rozlíšiť "celú" marihuanu a čisté THC, prípadne ďalšie špecifické chemikálie odvodené od kanabisu. "Celá" marihuana obsahuje stovky chemikálií a niektoré z nich jasne poškodzujú zdravie.
Nejesvuje zázračný spôsob, ako zabrániť užívaniu drog u mladistvých. Rodičia by sa mali aktívne angažovať v živote detí, rozprávať sa s nimi o nebezpečenstve užívania marihuany a iných drog a aktívne sa zaujímať o ich život. Aj keď sú deti na strednej škole mali by sa zaujímať o ich prácu v škole a tiež o to, ako trávia voľný čas so svojimi priateľmi. Vhodná rodičovská kontrola napomáha znižovaniu užívania drog aj u tých adolescentov, ktorí sú náchylní užívať marihuanu napr. majú sklon k rebelantstvu, nedokážu kontrolovať svoje emócie a pociťujú vnútorný nepokoj.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk