Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alkohol

Alkohol - droga #1 na Slovensku

Vývojové štádia závislosti podľa Jellineka

Bežne sa závislosť na alkohol rozdeľuje na štyri štádiá:

Štádium - počiatočné by sme mohli charakterizovať asi takto:
"Človek hodne znesie a nie je to na ňom vidieť."
Štádium - varovné
Rastúca tolerancia spôsobuje, že k vyvolaniu príjemného pocitu je nutná stále vyššia hladina alkoholu v krvi, ktorá sa už prejavuje zreteľnou opitosťou - tá sa však objavuje len ako "občasné nedopatrenie". Je citlivý na akúkoľvek zmienku o alkohole, svoje pitie skrýva a v opitosti sa maximálne kontroluje. Keď sa začínajú objavovať tzv. "okienka" (výpadky pamäti na priebeh intoxikácie) končí 2. štádium a začína vlastná nemoc.
Štádium - rozhodujúce.

Pacient dlho pôsobí triezvym dojmom a potom sa náhle v priebehu jedného pohára celkom opije obvykle v úplne nevhodnej situácii. Rastie frekvencia zjavných opitostí, čo vedie k narastaniu konfliktov s okolím. Samotné pitie často človek popiera alebo bagatelizuje, čo môže viesť k diagnostickým omylom u lekárov. U pacienta upadajú jeho záujmy a koníčky a prestáva stačiť na svoje povinnosti. Doposiaľ spoľahlivý a čestný človek klame, neplní sľuby, podvádza a je zlý. Začínajú sa objavovať zdravotné ťažkosti. Každé otáľanie s vyhľadaním špecializovanej liečby je zbytočným predlžovaním utrpenia pacienta a jeho okolia a môže spôsobiť nenapravitežné škody.
Štádium - konečné.
Charakteristickým znakom je nepríjemný stav po vytriezvení a človek ho rieši ďalšou dávkou drogy tzv. rannými dúškami. Nezostáva len pri pití alkoholických nápojov, ale z núdze pije i technické prostriedky (Okena, Alpa...)Pacient sa opije aj po menšej dávke alkoholu. Objavujú sa vážne orgánové poškodenia, duševné poruchy a nastupuje celková degradácia osobnosti.
Viete, že ...

Francúzko rozbehlo svoj veľký a úspešný vládny národný protialkoholový program, keď zistilo, že 60% až 70% celkových výdavkov na zdravotníctvo nejakým spôsobom súvisí so sanovaním škôd vzniklých enormnou osobnou spotrebou alkoholu v krajine.
Na jedného toxikomana pripadá vo Franzúzku 27 alkoholikov. Počet drogovo závislých je 150 000, zato ťažkých alkoholikov okolo 4 miliónov.
Mnohoročné zneužívanie alkoholu poškodí organizmus ďaleko viac než zneužívanie opiátov, medzi ktoré patrí heroín.
Ročne zomiera v Holandsku na predávkovanie drogami okolo 250 závislých. Pre porovnanie - na následky požívania alkoholu (vrátane dopravných nehôd)zomrie v Holandsku ročne 2 200 osôb a na následky fajčenia 18 000 osôb.
Správna taktika prístupu k pijúcemu vyžaduje nepremárniť príležitosť a vierohodne preňho zdramatizovať a vyhrotiť nastalú, nepriaznivú situáciu zapríčinenú jeho pitím. Musi v nej byť zatlačený do rohu bez možnosti uniknúť s nutnosťou postaviť sa čelom k problému. Je nutné nepomáhať mu "zametať stopy" jeho pitia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk