Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bystrianska jaskyňa

Bystrianska jaskyňa

Bystrianska jaskyňa bola roku 1973 vyhlásená za chránený prírodný výtvor a nachádza sa juhozápadne od obce Bystrá. Dosahuje dĺžku vyše 1 km, z čoho roku 1968 sprístupnili 475 m. Predstavuje typ riečnej jaskyne vytvorenej v stredotriasových tmavosivých vápencoch podzemným tokom Bystrianky. Jaskyňa pozostáva z dvoch častí: zo Starej a Novej jaskyne. Otvor Starej jaskyne leží v zráznom vápencovom brale na južnom okraji obce Bystrá vo výške 629 m, teda okolo 70 m nad dolinou Bystrianky. Za otvorom jaskyňa prechádza v 17 m hlbokú priepasť, z ktorej vedú úzke a zväčša nízke puklinové chodby smerom na západ cez Spojovaciu chodbu do Novej jaskyne. Táto jaskyňa má teraz dva umelo prerazené otvory. Terajší vchod leží na západnej strane jaskyne vo výške 560 m, asi 15 m nad povrchovým tokom Bystrianky. Východ z jaskyne sa nachádza nad opusteným ponorom Bystrianky vo výške 561 m. Nová jaskyňa pozostáva z kľukatých pulinových chodieb, miestami rozšírených v siene a dómy. Južne od nej sa nachádza priepasť Peklo, hlboká 141 m, objavená roku 1956 pri sondovacích prácach z povrchového závrtu. Najspodnejšími jaskynnými priestormi preteká podzemná Bystrianka, ktorá sa ponára pred jaskyňou a po 4 km podzemného toku sa objavuje vo vyvieračkách vo Valaskej, kde do roku 1906 poháňala kamenný mlyn.

Na kvapľovú výzdobu nie je Bystrianska jaskyňa taká bohatá ako iné jaskyne na Slovensku. Vytvorili sa v nej len miestami kvapľové záclony, sintrové platne, nástenné vodopády, zvonivé orgány a niekde biele a lesklé stalaktity a stalagmity. V Starej jaskyni kvapľové útvary už odumreli a zvetrali.

Povrchový otvor Starej jaskyne bol známy od nepamäti. Roku 1923 ju preskúmali J. Kovalčík s bratmi Holmanovcami. Počas SNP sa v nej ukrývali partizáni, jedného z nich fašisti zastrelili, čo pripomína aj pamätná tabuľa v partizánskej sieni. Geomorfologický výskum jaskyne vykonal dr. A. Droppa roku 1951 a za pomoci jaskyniarskej skupiny z Brezna ju aj zameral. Na doklade tohto zamerania v rokoch 1967-1968 prerazili nový vchod do jaskyne.

Priaznivé klimatické pomery jaskyne umožnili realizovať v nej speleoterapiu (liečenie astmy a horných ciest dýchacích)


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk