referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Smernica: Organizačné zabezpečenie zimnej služby
Dátum pridania: 07.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: myky8
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 444
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 17m 10s
Pomalé čítanie: 25m 45s
 
Poveternostné podmienky, ktoré môžu podstatne zhoršiť zjazdnosť ciest, alebo môžu spôsobiť neprejazdnosť ciest, resp. ich úsekov, prípadne schodnosť komunikácií sú najmä :

- fujavice a intenzívne dlhodobé sneženie
- víchrice a mimoriadne vodné zrážky
- povodne a prívalové vody
- vznik poľadovice
- hmly a odmäky
- mrznúci dážď a mrznúce mrholenie

Nezjazdný úsek je taký úsek pozemnej komunikácie, kde stav vozovky, najmä šmykľavosť alebo snehová vrstva na vozovke neumožňuje bezpečný prejazd.

Neprejazdný úsek je úsek pozemnej komunikácie, v ktorom sú prekážky neumožňujúce prejazd vozidiel. Za prekážku neumožňujúcu prejazd sa považuje aj snehová vrstva nad 10 cm.

Zmierňovanie závad v zjazdnosti zahrňuje predovšetkým tieto činnosti
- posyp inertnými materiálmi, chemickými alebo zmiešanými materiálmi na odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu vzniknutej námrazy
- pluhovanie, prípadne použitie ďaľších mechanizmov na odstránenie snehových vrstiev
- odvádzanie vody z topiaceho sa snehu na vozovkách


3. Organizácia zimnej údržby

Zimnú službu na cestách miestných komunikácií a verejných priestranstvách zabezpečuje :

- starosta obce

- vedúci oddelenia ochrany životného prostredia a prevádzkových činností, ktorý zároveň zastupuje starostu obce v jeho neprítomnosti

- dispečer zimnej údržby

- pracovníci zimnej služby

Starosta obce vrcholovo riadi, organizuje a kontroluje výkon zimnej údržby v súlade s operačným plánom zimnej údržby určuje dispečérov zimnej údržby a schvaľuje rozpis pohotovosti pracovníkov ZS.

Vedúci oddelenia ochrany životného prostredia a prevádzkových činností navrhuje a organizuje prípravu zimnej údržby, spracúva plán rozpisu pohotovosti jednotlivých pracovníkov vykonávajúcich zimnú údržbu, zabezpečuje posypový materiál, vedie evidenciu zásob posypového materiálu, zabezpečuje údržbu a opravu mechanizmov vyčlenených na zimnú údržbu, zabezpečuje pohonné hmoty potrebné na výkon zimnej údržby a vedie ich evidenciu.

Dispečer zimnej údržby určuje a organizuje výkon zimnej služby, priamo riadi pracovníkov vykonávajúcich zimnú údržbu, vedie evidenciu o zjazdnosti (schodnosti) komunikácií

Pracovníci zimnej služby vykonávajú zimnú údržbu.

Aktivovanie zimnej služby a jej ukončenie je v kompetencii starostu obce (počas jeho dlhodobejšej neprítomnosti prednostu obecného úradu), ktorý nariaďuje začatie a ukončenie zimnej údržby podľa vývoja počasia a jeho vplyvu na zjazdnosť komunikácií.

Výkon zimnej služby po jej aktivovaní je organizovaný v nepretržitom režime, tj. 24 hod. režime, vrátane dní pracovného voľna, pokoja, ako aj počas sviatkov. Výkon zimnej služby je zabezpečovaný predovšetkým vlastnými kapacitami, prípadne zmluvne zabezpečenými externými kapacitami.

Zaradenie osôb a mechanizmov do výkonu zimnej služby určuje operačný plán zimnej služby. Stanovištia jednotlivých mechanizmov sú určené v operačnom pláne.

Rozpis pohotovosti jednotlivých pracovníkov zabezpečujúcich a vykonávajúcich ZS do smien sa vykonáva vždy na 1 kalendárny mesiac dopredu s takým predstihom, aby po jeho schválení boli pracovníci v ňom zahrnutí, oboznámení o jeho obsahu minimálne 5 praconých dní vopred. Pohotovosť smien sa určuje na 24 hodín, so začiatkom o 1500 hod. a ukončením o 1500 hod. nasledujúceho kalendárneho dňa. Rozpis pohotovosti tvorí prílohu OPZS.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.