referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Petronela, Petrana
Piatok, 31. mája 2024
Smernica: Organizačné zabezpečenie zimnej služby
Dátum pridania: 07.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: myky8
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 444
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 17m 10s
Pomalé čítanie: 25m 45s
 
4. Príprava na zimnú údržbu

Prípravu na zimnú službu organizuje vedúci prevádzky (obecného podniku) podľa vlastného harmonogramu technicko-organizačných príprav na zimnú údržbu. Príprava musí byť vykonaná tak, aby bola ukončená najneskôr do 1.11. príslušného roka.

Príprava pozostáva najmä z :
- odstránenia prekážok a nerovností na vozovkách
- prípravy a preskúšania strojov a dopravných prostriedkov
- vytvorenia zásob posypových materiálov


5. Operačný plán zimnej údržby

Operačný plán zimnej služby (OPZS) je riadiacim dokumentom zimnej služby pre riadenie zimnej údržby v bežných zimných podmienkach a v mimoriadných situáciach.

Spracúva sa vždy s ročnou aktualizácou. Po jeho schválení starostom obce, je každá osoba v ňom zahrnutá v prípade zmien svojích údajov (napr. zmena tel. čísla) povinná túto zmenu nahlásiť spracovateľovi plánu.

Poradie údržby ciest stanovené operačným plánom je pre pracovníkov zabezpečujúcich a vykonávajúcich zimnú službu záväzné. Zmenu poradia údržby vo výkone zimnej údržby je oprávnený dispečérovi operatívne nariadiť len starosta obce.

Operačný plán sa vyhotovuje pre potreby pracovníkov zabezpečujúcich zimnú údržbu a spracováva ho oddelenie správy majetku v spolupráci s vedúcim prevádzky (obecného podniku) a musí obsahovať :

a) mapu komunikačnej siete vozoviek s vyznačením :
- poradia udržiavania jednotlivých úsekov (podľa dopravného významu komunikácie, intenzity dopravy, potreby zásobovania obyvateľstva, zabezpečenia zdravotnej a požiarnej služby, iných územných okolností a pod.)
- stanoviska mechanizmov pre ZS
- stanovíšť skládok posypového materiálu
- úsekov s vylúčením chemického posypu

b) mapu komunikačnej siete chodníkov a verejných plôch udržiavaných pri zimnej údržbe s vyznačením poradia udržiavania
- Zoznam pracovníkov zodpovedných za výkon zimnej služby a zoznam výkonných pracovníkov s udaním ich pracovného zaradenia, adresy bydliska a telefónneho spojenia
- Zoznam dopravne dôležitých miest v obci
- Zoznam ciest podľa poradia dôležitosti udržiavania
- Zoznam nebezpečných miest a úsekov
- Zoznam úsekov, na ktorých je vylúčený chemický posyp s udaním ich dĺžky
- Zoznam mechanizmov a dopravných prostriedkov vyčlenených na zimnú údržbu
- Zoznam neudržiavaných komunikácií, alebo ich úsekov
- Zoznam chodníkov a verejných plôch podľa dôležitosti udržovania
- Zoznam organízácií zmluvne dohodnutých na výkon zimnej služby (ak sú)
- Zásoby posypového materiálu s udaním ich miesta6.Štandard zimnej údržby

Bežné podmienky :

Odstraňovanie snehu

na štátnych cestách udržiavaných po dohode so SSC obcou z celej šírky vozovky tak, aby hrúbka zostávajúcej snehovej vrstvy neprevyšovala 3 cm
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.