referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Nedeľa, 25. septembra 2022
Smernica: Organizačné zabezpečenie zimnej služby
Dátum pridania: 07.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: myky8
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 444
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 17m 10s
Pomalé čítanie: 25m 45s
 
Zmierňovanie šmykľavosti komunikácií sa zabezpečuje zdrsnením ich povrchu posypom inertným materiálom, prípadne jeho zmesou s chemickým materiálom a to :

- pri poľadovici – max. veľkosť zŕn do 4 mm

- pri ujazdenej vrstve snehu – max. veľkosť zŕn do 8 mm

Ako inertný posypový materiál sa v zásade používa ostrohranný piesok, alebo kamenivo. Dávkovanie zdrsňujúcich inertných materiálov alebo ich zmesí závisí od dopravných pomerov, od výškových parametrov úseku cesty, od intenzity dopravy, stavu povrchu vozovky a od vlastnosti a druhu posypového materiálu. Odporúčané dávky inertného materiálu sú nasledovné :

Úsek cestyDávkovanie v g/m2
Rovinné úseky70 – 100
Zľadovatené rovinné úseky100 – 150
Stúpania – klesania150 – 250
Zľadovatené stúpania – klesania250 – 400

Zmes inertného materiálu a chemického materiálu sa môže používať iba na úsekoch, kde nie je vylúčený chemický posyp, pričom množstvo chemického materiálu nesmie presiahnuť povolené dávky pre chemický materiál.

Odstraňovanie poľadovice, utlačenej snehovej vrstvy a snehovej vrstvy chemicky

Poľadovica, ujazdená vrstva snehu a snehová vrstva sa odstraňuje chemickými rozmrazovacími prostriedkami, okrem úsekov, kde je ich používanie zakázané. Ako rozmrazovacie prostriedky sa používajú v zásade iba chemické materiály v kryštalickej, alebo kvapaľnej forme a to chlorid sodný, chlorid vápenatý, ich zmes, soladin, tonacal, cardamid (močovina). Prípadný iný druh chemického materiálu možno použiť iba po získaní atestu schváleného okresným hygienikom.

Dávkovanie posypu závisí od hrúbky poľadovice alebo od hrúbky snehovej vrstvy a od druhu použitej posypovej látky. Odporúčané dávkovanie rozmrazovacích chemických látok je nasledovné :

PodmienkyDávka (g/m2)Použitá chemická látka
NaClTonacalCaCl2
Poľadovica do 2 mm20
Do -50C

Do -100C

do -150C

Poľadovica nad 2 mm40
Sneh do 3 cm20
Mimoriadne podmienky40 – 60

Vyššie dávky jako 40 g/m2 sa môžu použiť iba vo výnimočných prípadoch, pričom celkový súčet posypov nesmie pri jednom zásahovom dni prekročiť dávku 60 g/m2 chemických látok. Vyššie dávky sa môžu použiť len za mimoriadných podmienok, ktoré je potrebné zaevidovať a zdôvodniť v denníku dispečéra zimnej služby.
Odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek pozemných komunikácií mechanicky

Odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek sa vykonáva mechanicky pluhovaním.

Pluhovaním sa odstraňuje sneh, snehová kaša a pod. tak, aby ich vrstva při bežných podmienkach výkonu zimnej údržby nepresahovala hrúbku do 3 cm. V prípade pretrvávania snehových zrážok a vytvárania sa vyššej snehovej vrstvy, odstraňuje sa sneh na dopravne dôležitých cestách (štátne cesty III. triedy a miestné komunikácie zaradené v prvom a druhom poradí udržiavania) opakovaným pluhovaním, až do jej zníženia pod 3 cm.
 
späť späť   3  |  4  |  5  |   6  |  7    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.