referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Nedeľa, 14. apríla 2024
Smernica: Organizačné zabezpečenie zimnej služby
Dátum pridania: 07.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: myky8
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 444
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 10.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 17m 10s
Pomalé čítanie: 25m 45s
 
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ZIMNEJ SLUŽBY A ÚDRŽBY NA KOMUNIKÁCIACH V OBCI BERNOLÁKOVO


SCHVÁLIL: STAROSTA OBCE BERNOLÁKOVO
VYPRACOVAL: MIŠČÍ MICHAL
VYDAL: BERNOLÁKOVO, OBECNÝ ÚRAD
PLATNÉ: OD JANUÁR 2000


Starosta obce Bernolákovo podľa § 13, ods. 2, písm. d, zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov vydáva túto smernicu na technicko-organizačné zabezpečenie zimnej služby a údržby na komunikáciach v správe a zodpovednosti obce Bernolákovo.


1. Úvod

Pri zabezpečovaní zimnej údržby na miestných komunikáciach platí zásada vzájomnej spolupráce a bezodkladného a disciplinovaného plnenia úloh.

Zmyslom týchto opatrení je zabezpečiť organizačne a technicky jednotnú prípravu a výkon údržby pozemných komunikácií v zimnom období tak, aby bola zabezpečená ich zjazdnosť (schodnosť) podľa štandardu zimnej údržby, zohľadňujúceho finančné možnosti obce (ako správcu miestných komunikácií).

Zimnú službu začína obec vykonávať iniciatívne a včas na základe vlastného pozorovania vývoja, resp. predpovede počasia.


2. Základné pojmy

Zimná služba je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť (schodnosť) cestných komunikácií, chodníkov a verejných plôch v zimnom období, tj. odstraňovanie závad v zjazdnosti (schodnosti) spôsobených zimnými poveternostnými a klimatickými podmienkami. Trvá spravidla od 15.11. do 31.3. nasledujúceho roka.

Zjazdnosť cestných komunikácií je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových vozidliel prispôsobenú dopravno-technickému a stavebnému stavu týchto komunikácií, poveternostným podmienkam a ďaľším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať.

Schodnosť komunikácií určených pre chodcov je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu prispôsobenú ich stavebnému stavu, poveternostným podmienkam a ďaľším okolnostiam, ktoré môže chodec predvídať.

Závady v zjazdnosti sú také zmeny spôsobené vonkajšími vplyvmi, ktoré nemôže vodič predvídať ani pri jazde prispôsobenej stavebnému stavu komunikácie, poveternostným podmienkam, vlastnostiam vozidla a nákladu, vlastným schopnostiam a iným zjavným okolnostiam. Závadami v zjazdnosti sú najmä :

- ojedinelé výtlky, výmole a hrboly v inak vyhovujúcom povrchu súvislého úseku vozovky, nevhodne uložený materiál, spadnuté stromy, dopravné značky, ktoré neplnia svoju funkciu, poškodené kanálové poklopy a iné prekážky, ak sa na ne predpísaným spôsobom neupozorňuje.

- znečistenie vozovky, poškodenie vozovky a iné závady spôsobené užívateľmi komunikácie.

- Ojedinelé mieta s poľadovicou, ktorá vznikla námrazou, zamŕzaním stekajúcej vody na vozovku z okolia, alebo vôd stojacich na vozovke.

Závady v zjazdnosti vyplývajúce zo zimnej poveternosti sa odstraňujú zimnou údržbou len na cestách (úsekoch) určených pre zimnú údržbu.

Závady v schodnosti komunikácií určených pre chodcov sú obdobné závadám v zjazdnosti, pokiaľ tieto závady neumožňujú bezpečný pohyb chodcov bez ohrozenia a zhoršenia podmienok bezpečnosti.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.