referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anabela
Sobota, 20. augusta 2022
Elektrické meranie, osciloskopy...
Dátum pridania: 05.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stanleyy D...
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 953
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 10s
Pomalé čítanie: 15m 15s
 

Meranie na tranzistoroch - či tranzistor nie je poškodený, zničený a či parametre sú zhodné s parametrami uvedenými v katalógu. Osobitne - na párovaných tranzistoroch - ich parametre musia byť takmer rovnaké. Nesmie dôjsť k prekročeniu maximálneho kolektorového prúdu, max. napätie. Keď je potrebné pri meraní tranzistor spájkovať, musí sa uchytiť do špeciálneho držadla alebo plochých klieští aby sa neprehrial. Pri meraní jednosmerným prúdom použijeme - akumulátor alebo kvalitný elektronický zdroj. Keď meráme striedavým napätím jeho skreslenie nesmie byť väčšie ako 5% s požadovanou stabilitou amplitúdy. Mer. pr. volíme megnetoelektrické alebo elektronické, ktoré sa vyznačujú tým, že ako voltmetre majú veľký el. odpor a ako ampármetre naopak malý.

Meranie zvyškových el. prúdov Icb0 – je prúd prechádzajúci záverným smerom pri odpojenom emitorovom obvode medzi kolektorom a bázou.

Meranie pokojového elektrického prúdu Iec0 – je záverný prúd ktorý prechádza medzi emitorom a kolektorom.

Meranie na transformátore - Transformátor sa používa na zmenu striedavého el. prúdu alebo U pri tej istej frekvencii.
- sú to najjednoduchšie el.stroje.
- skladá sa z uzavretého mag. obvodu, ktorý je tvorený odizolovanými oceľokremíkovými plechmi a el. obvodu ktorý je tvorený jednou primárnou cievkou a jednou alebo niekoľkými sekundárnimi cievkami.

Meranie izolačného odporu - najmä vtedy ak bol trans. vo vlhkom alebo mokrom proatredí.
Meranie sa robí elektromechanickým prístrojom megmet - s napätím 100, 500 alebo 1000 V. alebo elektronickým prístrojom PU-310
- merá sa vzájomne medzi cievkami, a medzi každou cievkou a kostrou. Izolačný odpor v malých trafkách by mal byť väčší ako 2 MΩ. Vo veľkých trafách sa vinutie zahrieva na 75o..

Meranie odporu vinutia - mostíkovou metódou, alebo voltampérovou. Vinutie na ktorom sa nerobí meranie spojíme na krátko aby vysoké indukčné napätie, ktoré vzniká pri prerušení prúdového obvodu nepoškodilo izoláciu.

Meranie súhlasnosti vinutí a svoriek - potrebujeme vedieť pri paralelnom chode, alebo indukčnej väzbe. Spôsob - pri prerušení el. prúdu spínačom búdú výchylky ukazovateľov v tom istom zmysle budú vinutia a svorky zapojené súhlasne.

Meranie napäťového prevodu - aby sme mohli určiť veľkosť výstupného napätia pri určitej hodnote vstupného napätia..

Meranie pri chode na prázdno - primárne vinutie pripojené k napájacej sieti a svorky sekundárneho vinutia sú rozpojené. Meraním na prázdno zisťujeme hodnoty parametrov tranzistora.

Meranie pri chode na krátko – primárne vinutie pripojené k sieti, a sekundárne vinutie je spojené nakrátko hrubým vodičom. Takmer celá el. energia odoberaná zo siete sa premení na tepalnú energiu.

Meranie kapacity kondenzátorov- voltampérovou metódou. Podľa veľkosti kapacity volíme zapojenie ampérmetra pred voltmeter alebo naopak. C= I / U . 2 π .f

Rezonančnou metódou môžeme merať hodnoty neznámych indukčností a neznámych odporov. Rezonančný obvod - môže byť sériový alebo paralelný.

Meranie indukčnosti - cievka sa vyznačuje tým, že má okrem indukčnej reaktancie ešte činnú zložku. Pri meraní indukčnosti musíme brať do úvahy zložku činnú i zložku indukčnú. Činný odpor cievky R = U1/ I1 . Pri meraní indukčnosti cievky s feromagnetickým jadrom musíme brať do úvahy straty v magnetickom obvode, preto pre meranie takejto cievky musíme voltmeter rozšíriť o Wattmeter ktorý zmerá celkový činný výkon.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.