Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Internet

Ako vlastne vznikol tento obrovský komunikačný systém? Internet bol pôvodne projektom amerického ministerstva obrany, ktoré chcelo vyrobiť sieť prepájajúcu dôležité informačné centrá tak, aby mohla fungovať aj pri zničení jedného z nich. Tento predchodca internetu dostal názov ARPANET v roku 1970 spájal 5 dôležitých inštitúcií. Aby počítače vedeli spolu komunikovať, potrebovali komunikačný protokol. Prvý takýto protokol sa nazýval NCP Network Control Protokol . V dnešnej dobe sa najčastejšie používa protokol TCP/IP, ktorého prvá verzia vznikla v roku 1974. Určitú dobu sa tieto dva protokoly používali súčasne, ale od roku 1983 museli všetky počítače používať iba TCP/IP.

Táto sieť zo začiatku prepájala iba rôzne inštitúcie, ktoré pomocou nej mohli spolu komunikovať. Keď sa sieť začala rozrastať poskytlo to priestor na jej komercionalizáciu. Zo začiatku sa väčšinou používali služby elektronickej pošty, čiže prenosu súborov. Najväčší rozmach priniesol príchod novej služby WWW, ktorej príchodom vznikla organizácia w3c.Táto uzákonila štandard písania internetových stránok. Internetové stránky boli najprv iba texty. Sprístupňovaním tejto technológie pre bežného človeka a príchodom prvých grafických prehliadačov pribudli grafické prvky a služby. V dnešnej dobe internet ako masové komunikačné médium ponúka mnoho služieb. Napríklad - chat
- elektronickú poštu
- zdieľanie súborov v sieťach P2P
- prenos televízneho a rádiového vysielania
- telefonovanie a mnoho ďalších služieb

Ako sa dá pripojiť k internetu?
Ako už bolo povedané internet je obrovská počítačová sieť. Väčšinou sa v svojom okolí stretávame zo sieťami typu LAN a WAN. LAN je skratka local area network a WAN wireless area netvork. Nakoľko kábel sa smie ťahať iba na vzdialenosť maximálne 100 m je treba využiť iné prenosové médium. Ako prenosové médium sa dá použiť televízny kábel, telefónna linka, mikrovlnná anténa a mobilný telefón. Všetky tieto pripojenia sú bezdrôtové, ale aby sme mali spojenie musíme sa prepojiť s niekým, kto náš signál príjme a sprostredkuje jeho prepojenie ďalej. Takejto firme, ktorá sa zaoberá touto činnosťou sa hovorí ISP.

Zdroje:
inet.sk - inet.sk
pripojsa.sk - pripojsa.sk

Linky:
pripojsa.sk - pripojsa.sk
inet.sk - inet.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk