referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lukáš
Pondelok, 18. októbra 2021
Odmeny a tresty
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Stanislav
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 990
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 11m 30s
Pomalé čítanie: 17m 15s
 
Úvod

Od pradávna sa hovorí že dobro bude nakoniec odmenené a zlo potrestané. Je naozaj odmena odmenou a trest trestom? Je správne každé zlé správanie trestať a naopak dobré správanie odmeňovať? Ako a kedy odmeňovať a trestať?
Aj tieto otázky by som chcel rozobrať a nechať na každom z vás na uváženie. Nakoľko však škola pripravuje človeka pre život je potrebné poukázať aj na iné oblasti, ktoré nepriamo ovplyvňujú postoj žiaka k odmenám a trestom.

1. Prehľad literárnych poznatkoch

1.1. Spoločnosť a jej postoj k odmenám a trestom

Už zákon zákonov ako sa niekedy poníma Ústava Slovenskej republiky zo dňa 1. septembra 1992 v druhej hlave, druhom oddiely článok 16 hovorí: "Nikoho nemožno mučiť ani podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu" a v článku 19 sa hovorí: "Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. V 7. oddieli čl. 50 sa píše: "Len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy.".
Pri porušovaní medzinárodných dohôd, alebo podpora nepráva nejakého štátu je ostatnými štátmi trestané napr. udelením sankcií. Všetky športové podujatia sú vymedzené presnými pravidlami. Ich porušenie ako zo strany hráčov aj divákov sú trestané. Konanie občanov, ktoré je v rozpore so zákonmi našej spoločnosti je prostredníctvom príslušných úradov trestané. V práci pri najmenších priestupkoch sme trestaní hlavne finančne, prípadne stratou zamestnania a dokonca aj stratou slobody
Matějček 1994, 11 – 13 s. už vo svojom úvode knihy kladie dôraz na odmeny. Stretáva sa vo svojej praxi že rodičia prídu za ním o radu v podstate ako majú dieťa potrestať aby ich počúvalo. Sú presvedčený, že vyčerpali už všetky možnosti aj odmien ale hlavne trestov. Po rozhovore s rodičmi (ako uvádza rodičia sú prekvapený otázkami a zdá sa im, že zachádza priveľa do ich života a nie o živote dieťaťa) nakoniec sa pýtajú čo máme robiť a nie ako ho potrestať. Vo veľa prípadoch sme trestaný. Odmena sa pomaly dostáva len do roviny finančnej. Prejavuje sa to ako v práci tak aj v športe. V socialistickom ponímaní veľkú úlohu hrala aj morálna odmena ako napr. tabule cti a pod. Mnohí v reálnom čase neocenia, alebo nechcú dať na vonok vnútorné uspokojenie takejto odmeny.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.