referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Streda, 29. mája 2024
Polohové zameranie územia ortogonálnymi súradnicami
Dátum pridania: 29.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ivett
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 354
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Dátum: 1.októbra 2003
Počasie: polooblačno až zamračené, teplota okolo 15oC
Úloha: Polohové zameranie územia ortogonálnymi súradnicami.
Meračská skupina: ...
Polohové meranie slúži na zameranie polohopisu určitej časti územia. Výsledkom je vo vhodnej mierke nakreslený polohopisný plán(situácia).
Metódy: pravouhlými súradnicami(ortogonálne) a súradnicami polárnymi. Poloha každého bodu je presne daná dvoma na seba kolmými súradnicami
Pomôcky: meračské pásmo, meračské klince, optický hranol a závesná olovnica, poľný náčrt, písacie potreby

Postup:ako prvé sa robia poľné práce, meračské obhliadnutie terénu(REKOGNOSKÁCIA TERÉNU). Merač zvolí priamku pripadne priamky pri väčšom území, pričom body meračskej priamky sú body polygónového poľa.
Po obhliadnutí terénu sa vyhotoví poľný náčrt, do ktorého sa zakreslia všetky dôležité body terénnych umelých predmetov, ktoré treba zamerať.
Od oko pomocou výtyčiek sa vytýčia medziľahlé body na meračskej priamke. V smere meračskej priamky sa natiahne pásmo, na ktorom sa číta jedna súradnica tzv. staničenie.

Keď sú už určené medziľahlé body, môže sa pomocník s výtyčkou postaviť na prvý zameriavaný bod. Merač pomocou optického hranola a olovnice určí pätu kolmice, ktorú na meračskej priamke označí klincom. S meračským pásmom sa zmeria dĺžka kolmice poradníc. Takto sa zamerajú všetky dôležité body. Nakoniec sa zmerajú omerné miery, t.j. vzdialenosti medzi jednotlivými bodmi, tieto slúžia na kontrolu merania a zakreslenie bodov, ktoré sa nedajú zmerať.
Ak sa zameriava väčšie územie zvolí sa viac meračských priamok, pričom začiatok ďalšej priamky je koncom predošlej.
Kancelárske práce: Podkladom je poľný náčrt, na základe ktorého sa nakreslí vo vhodnej mierke polohopisný tvar. Začiatok staničenia sa označí hodnotou 0,000 m. Staničenie sa píše na opačnú meračskú priamku než je zameriavaný bod v smere šípky. Hodnota staničenia koncového bodu sa dvakrát podčiarkne (43,22). Hodnoty staničenia vzrastajú. Poradnice sa zakreslia bodkovanou alebo čiarkovanou čiarou. Hodnota sa zapíše do čiary, pri krátkych vzdialenostiach sa dá znamienko kolmosti ku staničeniu. Omerné miery sa zapíšu k spojnici zameraných bodov do krátkych čiarok. Polohopisný plán treba orientovať smerom na svetové strany.

Záver:Tento spôsob meranie je vhodný pre zameranie menšieho územia v rovinatom a prehľadnom teréne.
Vyhodnotenie: Celkovo sme zamerali 20 bodov. Vykonali sme výpočet omerných mier a ich odchyliek od nameraných hodnôt. Z vypočítaných omerných mier je vidieť, že meranie bolo presné, čo dokazuje vypočítaná odchýlka.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.