Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Plošná nivelácia, otvorený nivelačný ťah

Dátum: 27. október 2003

Počasie:jasno až polojasno, teploty okolo 10°C

Vypracovali: ...

Pomôcky: nivelačný prístroj + statív, meračská lata, nivelačný zápisník

Princíp: pomocou známej výšky bodu a príslušných zámer určujeme neznáme výšky bodov

Pokiaľ potrebujeme absolútne výšky bodov, merať začíname v bode nivelačnej siete. Merač vhodne zvolí stanovisko (dôležitá je vzdialenosť, viditeľnosť a stabilita prístroja ) a pripraví prístroj k meraniu (hrubá a presná horizontácia). Pomocník sa s latou postaví na prvý bod, merač zacieli ďalekohľadom prístroja a na strednom vodorovnom vlákne nitkového kríža urobí čítanie na late. Prečíta tri číslice presne a poslednú odhadom a zapíše do nivelačného zápisníka. Dôležité je, aby zámerná priamka (zdanlivý horizont) a meračská lata zvierali pravý uhol (ten musí zaistiť pomocník). Pomocník sa presunie na ním zvolený bod zostavy, merač na latu zacieli a údaje zapíše do zápisníka ako zámeru vpred (voľba bodu zostavy- podklad, dĺžka zámery). Merač mení stanovisko, pomocník zostáva na bode zostavy a postup sa opakuje.

Vyhodnotenie:

Podmienka nebola dodržaná, z toho vyplýva, že meranie je chybné a musí sa zopakovať. Príčinou sú chyby pri nivelácii.
Domnievame sa, že vznikli náhodné chyby :
1) neistota pri urovnaní nivelačnej libely – pri každej zmene stanoviska sa musela horizontácia prístroja zopakovať a bolo náročné dostať prístroj do horizontálnej polohy.
2) neistota pri čítaní z laty – pri čítaní sme sa navzájom nekontrolovali, pravdepodobne merač zle odčítal z laty.
Na začiatku nivelácie sme spravili hrubú chybu. Pomocník sa nepostavil presne na určený bod nivelačnej siete a na konci nivelácie sme sa nevrátili na bod A, ale na bod C, čím z uzavretého nivelačného ťahu vznikol otvorený.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk