Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literatúra v rozhlasovom vysielaní

Vo svete, keď v televíziách vládnu telenovely, v novinách a časopisoch vraždy, politika a ťažký bulvár, v televíznych správach sa snažia ukázať čo najdetajlnejšie vraždu toho a toho, poprípade kde skončili ktoré časti tela po výbuchu auta, asi dobre padne si sadnúť s knižkou alebo zapnúť rádio, ktoré Vás svojim obsahom vtrhne do víru fantázie.
Spomínané rozlasové vysielanie je ale tiež ďalšou formou možnosti šírenia umeleckej literatúry. Rádio Devín a Slovensko 1 sú ich obrazom. Obe tieto rádia patria pod strechu bratislavčanom známej otočenej pyramídy – Slovenského rozhlasu.

1 Slovenský rozhlas
Slovenský rozhlas odvysiela ročne na siedmich vysielacích okruhoch 45 tisíc hodín programu. Dominujú práve také typy relácií, ktoré neponúkajú súkromní vysielatelia, ale len verejnoprávny rozhlas. Ročne je realizovaných 40 rozhlasových hier pre dospelých, 30 hier pre deti a mládež a 52 dielov rozhlasového seriálu. Dramatické diela sú veľmi obľúbené a spolu s tzv. vážnou hudbou tvoria významnú alternatívu pre rozhlasového poslucháča. Rovnako populárne sú aj koncerty klasickej hudby, ďalším benefitom sú športové relácie a prenosy z významných podujatí ako sú majstrovstvá sveta alebo Olympijské hry.
Netreba pripomínať, že stále je najdôveryhodnejšie a najpočúvanejšie médium v Slovenskej republike.

1.1 Rádio Devín
Rádio Devín funguje na frekvencii 99,3FM pre Bratislavu. Toto rádio sa považuje za takzvané Klubové rádio, alebo v zahraničí „classic radio,“ pretože jeho myšlienkou bolo vytvorenie akéhosi virtuálneho klubu, ktorý by slúžil 24 hodín denne, kde na poslucháčov bude čakať najširšie spektrum programov, ktoré sa ale hlavne venujú umeniu a kultúre.
Niektoré programy sú vytvárané v kolaborácií s iným sesterskými rádiami Slovenského rozhlasu, či už Rádia Regina alebo Rádia Slovensko.

1.1.1Programy
Rádio Devín ponúka mnoho literárnych okienok a relácií, ktoré sa ale navzájom
prelínajú a rozdielom je aj zložitosť spracovania, niektoré nie sú vhodné napríklad pre laikov, iné odbrníkom nič nedávajú. Na jednej strane sa môže zdať, že programov je obrovské množstvo, treba ale povedať, že niektoré relácie trvajú len pár minút. Tieto krátke okienka poézie sú buď doplnené hudbou, alebo nejakým „podmazom“ a čítajú ich naši herci, alebo dramatici.

1.1.1.1 LUK - literatúra, umenie, kritika a L(itineár)
V tomto programovom type sa uplatňujú predovšetkým rozličné druhy rozhlasových pásiem: umelecké a umelecko-publicistické, ako aj niektoré náročnejšie druhy rozhlasových kompozícií. Ich dominantnou témou bývajú zväčša profilové pohľady na spisovateľa a jeho dielo alebo analýza jeho diela, taktiež pohľad na závažný literárny jav či udalosť slovenského či inonárodného literárneho života. Osobitným typom sú besedy o aktuálnych problémoch súčasnej literatúry doplnené ukážkami a zostrihy verejných nahrávok.
L je prípad relácie, ktorú som spomínala. Je podobný, ale svojou náročnosťou odlišný od Luku. V nich sa prezentuje profilový pohľad na spisovateľa a jeho dielo alebo analýza jedného diela. Je doplnená o živé vystúpenia osobností.
1.1.1.2 Dramatické pásmo
Rádio Slovensko premiéra - Rádio Devín repríza rozsah 30 minút.
V tomto programovom type sa stretávame s voľnym cyklusom dramatických životopisných pásiem. Autorová osobnosť je zobrazená prostredníctvom jeho životopisu a hladania prvkov je jeho dielach, ktoré sú čítané. Veľmi vhodne sa mi zdalo to byť doplnené o zvukovú vložku, ktorá zdramatizovala celé pásmo.

1.1.1.3 Kniha pre Vás a Slovo na čase a Rozhlasové libreso
Ide o súťažnú reláciu, ktorá propaguje nové knihy SLOVENSKÝCH vydavateľstiev, v niektorých reláciach sa dokonca máme možnosť stretnúť sním osobne prostredníctvom éteru, kde nám môžu osvetliť dôvod písania tejto knihy, čo nám chceli ňou povedať a pod. Zdá sa mi, že je to veľmi vhodný spôsob ich vlastnej propagácie, ale zvyšovanie povedomia u ľudí, že dokonca aj na slovenskú sú stále spisovatelia.
Slovo na čase je podobnou reláciou, ktorá ale informuje o vydaní nielen slovenskej, ale aj zahraničnej literatúry. Má podobné črty ako predtým spomínaná relácia, pretože je doplnená o rozhovory s autormi, kritikmi, poprípade ukážkou. A taktiež sa prostredníctvom dialógov medzi osobnosťami prezentujú súčasné problémy literatúry a kultúry. Tejto relácií by som vytkla, že by mohla byť aj dlhšie ako 10 minút a rozobrať daný problém z väčšej hĺbky.
Rozhlasové libresso svojou tematikou nadväzuje tiež na tieto relácie, pričom trvá až 30 minút. Taktiež ide o čítanie a komentovanie práve vydaných kníh, nejaké dokrútky a rozhovory s osobnosťami. Ako som spomínala, veľa relácií, na seba nadväzuje, alebo je veľmi príbuzných.

1.1.1.4 Nedeľné zvony & Verše na dnes & Nox et solitudo
Vzhľadom na sviatočné ráno a spojenie s lahodnou hudbou vyniká báseň alebo montáž niekoľkých kratších básní, jednoduchšou poetikou, ktorá si kladie za cieľ osloviť širší okruh poslucháčov. Z tohto dôvodu sa vo väčšej miere uplatňuje domáca poézia. Môžu to byť verše od jedného autora, sporadicky poézia viacerých autorov spojená tematicky.
Relácia vysielaná v ranných hodinách nedelných, kde ide o krátke pásmo, ktoré prezentuje poéziu. Trvá 5 krátkych minút a sú to reprezentované diela jedného alebo viacerých tematicky príbuzných básnikov. Vzhľadom na deň vysielania, básne sú ladené skôr lúbosne alebo pozitívne, čo myslím, že na nedelu sa práve hodí.
Nox et solitudo kedže je odvysielaná v nočných hodinách, bere sa zreteľ na výber básni, ktoré sú skor filozoficky ladené, alebo na relax. Sú doplnené hudobnou zložkou, ktorá veľmi vhodne dopĺňa atmosféru.

1.1.1.5 Esej & Soireé
Tu dominuje pôvodný alebo prevzatý text esejistického charakteru ladený nielen literárne, ale aj kultúrno-spoločensky. Môže ísť o ucelený text, úryvok, montáž úryvkov a pod.
Soiree so svojimi vyčerpávajúcimi 3 hodinami vysielania sa vždy zabeorá iba jednou tematikou, či kultúrnou, zemepisnou, historickou a pod. Je doplnená o hudobné pásmo.
1.1.1.6 Impresie & Ľudia, fakty, udalosti
Relácia, ktorá sa nezaoberá špeciálna umeleckou literatúrou, ale z časti do nej zasahuje. Impresie sú reláciou magazínového typu, zahŕňajúcou všetky oblasti umenia a kultúry v tom najširšom zmysle slova. Relácia neprináša aktuálne informatívne spravodajstvo, ale v nadčasových dimenziách hovorí o výtvarnom umení, hudbe, divadle, filme, rozhlasovej a televíznej tvorbe, architektúre a podobne.
Poprípade ešte by sa dalo doplniť o reláciu Ľudia, fakty, udalosti reláciu, ktorá sa približuje významné udalosti vedy, kultúry, literatúry a pod. Bez ukážok diel, či rozhovory.

1.1.1.7 Knihy z police F
Relácia, ktorá svojou zameranosťou trošku odbočuje od ostatných. Vyplňuje medzeru pri sprostredkovaní tzv. nebeletristickej literatúry. Toto v našich médiach dosť chýba, pretože sa skôr reklamuju komerčnejšie úspešie zamerané knihy ako beletria. Táto je skôr zameraná na encyklopédie, vedecké štúdie, sem tam „zabrdne“ aj k náučno-populárnym knihám. Jej cieľom je tiež rozšírenie kultúrneho povedomia o existencii aj takejto literatúry.

1.1.1.8 Čítanie na pokračovanie
V tomto prípade ide o čítanie prózy slovenských alebo zahraničných spisovateľov. Myslím, že toto čítanie na pokračovanie ma dlhú a pevnú tradíciu a mnoho ľudí si rado ešte vypočuje toto čítanie. Je väčšinou čítané známou osobnosťou, ktorá vie podať tieto texty dramaticky, tak aby zaujali. Je kompozične uzavretý. Rádio Devín vyberá o niečo náročnejšie texty a Slovensko 1 skôr odľahčenejšie s výrazným dejom. Niekedy je doplnené o zvukové prvky, ktoré dodávajú dojem skutočnosti.

1.1.1.9 Slovenská próza & Svetová próza
Tu bolo moje želanie vypočuté. Tu sa reprezentujú slovenskí autori, rozhovori snimi, ukážky z tvorby, monoogické čítanie doplnené hudobnou zložkou. Čítanie je tiež dramatizované, niekedy doplnené o čítanie autora, alebo úvodnými slovami autora. Tento blok nadväzuje na Slovo v čase, ibaže trvá 30 minút, nielen 10.
Svetová próza je viacmenej to isté, len s tým rozdielom, že ide o rozbor zahraničného autora, snahou je predstaviť najzaujímavejšie moderné diela, alebo zo svetovej klasiky v slovenskom preklade.

1.1.1.10 Pásmo 60´
Profilové pohľady na spisovateľa (historickú alebo kultúrnu udalosť) a jeho dielo alebo analýza jeho diela, taktiež pohľad na závažný literárny jav či udalosť slovenského a inonárodného literárneho života, ktorý trvá celých 60 minút.
1.1.1.12 Autor na dnes
Rádio Devín taktiež prinieslo novú rubriku – Autor na dnes
Relácia Autor na dnes s podtitulom Maturitný chat šarmantným spôsobom približuje domácu i svetovú literárnu scénu
Povinná literatúra, maturitné čítanie u väčšiny študentov vzbudzovali odpor už odjakživa. Ako všetko, čo sa musí. Dante, Hugo, Goethe, Tolstoj, Jirásek, Vajanský – Kto by mal nervy na päťstostranové bakchanty.
Presvedčiť o tom, že čítať má zmysel - najmä to, čo nazývame klasikou – chce tento nový cyklus Slovenského rozhlasu Autor na dnes. Každý utorok a štvrtok o 16:00 na Rádiu Devín vám bude predstavený jeden spisovateľ

1.1.2 Klub rádia Devín
Rádio Devín svojim verným poslucháčom možnosť zahlásiť sa do tzv. Klubu Rádio Devín. Tento klub prináša aktuálne informácie zo sveta kultúry a umenia, kompletnú programovú ponuku rádia Devín, rozhovory, profily a publicistiku. Ako člen budete vlastníkom aj karty. Členská klubová karta prinášajúca množstvo exkluzívnych výhod. Oprávňuje k využívaniu všetkých výhod plynúcich zo zmlúv uzavretých medzi Slovenským rozhlasom a exkluzívnymi partnermi Klubu Rádia Devín (zľavy na vstupnom, zľavy na cenách za knihy, voľný vstup na vybrané avizované podujatia Klubu Rádia Devín). K tomu ešte člen dostáva tri vydania štvrťročníka Magazín Klubu Rádia Devín v roku 2004.
1.2 Slovensko 1
Pre Bratislavčanov, ako asi viete, tak vysielačom je Bratislava – Kamzík a je na frekvencii 99,3. A je najpočúvanejším rádiom už po dlhé roky.
Slovenský rozhlas v poslednej dobe menil svoju vysielaciu štruktúru vo veľkom rozsahu. Mnoho relácií zaniklo a vznikli nové, alebo sa zmenili vysielacie časy, alebo sa pozmenila trochu tvár a obsah relácií. Určitý dopad to malo aj na toto rádio. Muselo si udržať svoju počúvanosť.
Treba podoknúť, že veľa relácií sa vysiela na oboch rádiách, kde buď na jednom je premiéra a na druhom repríza alebo naopak. Špecifickými reláciami čisto pre rádio pre Slovensko 1 sú následovné.

1.2.1 Nočná pyramída
Je tu pre každého, kto nechce byť v noci sám. Je rozdelená do blokov, kde si každý poslucháč nájde to svoje. Nočná pyramída sprostredkuje vám, poslucháčom, rozhlasové schôdzky s ľuďmi, s ktorými by ste sa inak možno nikdy nestretli, pretože žijú na inom konci Slovenska, pohybujú sa v úplne odlišnom prostredí ako vy, ale dokázali už určitým spôsobom prekročiť svoj tieň. Vymanili sa z každodenných problémov a išli každý za svojím vlastným cieľom.
Osobnosti slovenskej kultúry, vedy, špičkoví zdravotníci, myslitelia, učitelia, cestovatelia, športovci, ale aj mnohí z vás, ktorí viete zmysluplne naplniť svoj život prichádzate do Nočnej pyramídy, aby ste si vymenili svoje skúsenosti a názory.
Nočná pyramída pre mňa vždy znamenala Slovensko 1. Myslím, že táto relácia má už dlhú tradíciu a musím povedať, že sa snažia naozaj nás zoznámiť s nepoznaným, ktoré je vhodne doplnené hudbou a je to príjemným ukončením dňa.

1.2.2 Nedelné espresso & Dobré ráno, nedeľa!
Hudobno-slovný prúd. Relácia prináša aktuálne informácie z domova i zo sveta od domácich i zahraničných spravodajcov, venuje sa počasiu, kultúrnym udalostiam, témam s etickým posolstvom, všíma si spoločenské dianie, predstavuje zaujímavé osobnosti. Jednou rubrikou je tam aj rubrika Fejtón. Nie je veľmi zamerané na umeleckú litratúru, ale zaoberá sa niekedy kultúrnymi podujatiami, vedie rozhovory s rôznymi osobnosťami, šo zamená aj literárnych tvorcov.
Vzhľadom na sviatočné ráno a spojenie s lahodnou hudbou vyniká báseň alebo montáž niekoľkých kratších básní, jednoduchšou poetikou, ktorá si kladie za cieľ osloviť širší okruh poslucháčov. Z tohto dôvodu sa vo väčšej miere uplatňuje domáca poézia. Môžu to byť verše od jedného autora, sporadicky poézia viacerých autorov spojená tematicky. Prevažne ide o pozitívnu poéziu s výrazným humanistickým posolstvom, ale aj o lyriku prírodnú, ľúbostnú, vlasteneckú. Reláciu využíva redakcia aj ako pripomenutie významných životných jubileí popredných slovenských i svetových básnikov. Redakcia uvádza aj nové, dosiaľ nepublikované verše, častejšie aj poéziu z najnovších kníh.

1.2.3 Rozhlasové hry
Tie sa posunuli do vhodnejších večerných časov, pričom poslucháč si ich bude môcť vypočuť vo štvrtok a v nedeľu. Knihy, ktoré sú pretvorené do rozhlasovej hry. Vo väčšine prípadov je to vyrozprávané viacerými osobami. Pripomína to dramatické čítanie s tým, že je to skôr divadelne zahrané.

1.2.4 Odkazy
Cyklus rozhlasových rozprávaní určený na prezentáciu literárnych a kultúrnych reálií našej národnej minulosti s dôrazom na ich nové hodnotenie. (Stopy predkov, Slovensko moje...). Súčasťou relácií popri autorskom texte sú dokumenty, literatúra faktu, beletristické ukážky a živé rozprávanie literárnych historikov či zainteresovaných súčasných prozaikov. Rádio Devín má viacero veľmi podobných typov relácií, s tým, že na Rádiu Devín sa stretneme s odbornejšie spracovanými dielami.

Záver
Obe rádia ponúkajú veľkú škálu rôznych relácií zameranú na literárnu oblasť. Rádio Devín má určite najviac relácií, zo všetkých rádií vôbec. Sekunduje mu Slovensko 1, ktoré je ale sesterské rádio a treba spomenúť aj Rádio Regina. Tieto rádia sa veľmi vysokou mierou podlielajú na šírení kultúrneho vedomia.
Je len na poslucháčov, ktoré relácie a ktorý typ literatúry obľubuje, stačí naladiť danú stanicu a počúvať.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk