referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Sobota, 13. augusta 2022
Eblida
Dátum pridania: 14.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 847
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 
Tento rok sa odhlasovalo, že sa členstvo zvýši o 4%. Sú rozdielne kategórie pre plnoprávnych členov, pretože to závisí od ročného Non-profit obratu organizácie. Non-profitový obrat obsahuje členské poplatky a príspevok vlády.

1.5Projekty
Projekty, ktorých sa EBLIDA zúčastňuje: (3)
Čo môže EBLIDA ponúknuť svojim členom?
•ECUP+ (European Copyright User Platform) – riešenie problému copyrightu v elektronickom prostredí
•CECUP (Central and Eastern European Copyright User Platform)
•CELIP (Central and Eastern European Licensing Information Platform) - Tento projekt je špeciálne vytvorený a zameraný v prospech knižníc strednej z východnej Európy. Elektronické časopisy a iné webovské produkty predstavujú rastúci trh. V elektronickom prostredí knižnice pokračujú v nakupovaní fyzických objektov, napr. kníh, ale teraz nakupujú aj prístup k elektronickému materiálu. Na toto sú potrebné licenčné zmluvy. Licencie sa musia dojednať s národnými i medzinárodnými vydavateľmi. Porozumieť tomuto rýchlo sa vyvíjajúcemu trhu, kde knižnice sú dôležitými zákazníkmi je novou výzvou pre knihovníkov. Aby sa tento elektronický trh otvoril pre krajiny strednej a východnej Európy, knihovníci sa potrebujú vyškoliť. CELIP bude podporovať rozvoj profesionálnych schopností knihovníkov v krajinách strednej a východnej Európy v tejto kritickej oblasti licencovania.

•TECUP (Test bed implementation of the ECUP framework) – snaha o prepojenie rôznych knižničných softvérov pre tvorbu a výmenu
•PULMAN (PUblic Libraries Mobilising Advancing Networks) – projekt, ktorý sa snaží o pomoc a propagáciu digitálneho prostredia pre verejné knižnice a kultúrne organizácie, ktoré pracujú na miestnej a regionálnej úrovni. Naša Univerzitka je zapojená do projektu.
•CALIMERA: Cultural Applications Local Institutions Mediating Electronic Resource Access – prepojenie spolupráce s inštitúciami prostredníctvom informačných technológií. Ide hlavne o kultúrnu oblasť.

2Zastúpenie Slovenska
Slovensko je zastúpené v EBLIDA prostredníctvom Slovenskej Asociácie Knižníc. V rámci svojho členstva v EBLIDA sa SAK aktívne zapájala do projektu CELIP, vyvrcholením tejto aktívnej spolupráce bol národný seminár v Žiline v 2001, na ktorého organizáciu bol pridelený grant vo výške 1 800 eur. SAK bola reprezentovaná Dr. Jaroslavom Šušolom z UK. Za relatívne krátky čas sa aj podarilo na základe návrhov zo seminára zrealizovať preklad oficiálnej publikácie EBLIDA o problematike licencií na prístup k digitálnym informačným zdrojom.

3Budúcnosť
Odporúčané prvky budúcich ročných pracovných programov
Zvyšovanie členstva
Veľký potenciál EBLIDA je v jej legitímnosti založenej na štruktúre členskej základne – národných združení aj samostatných inštitúcií. Už teraz je jednotným, autoritatívnym hlasom knižničnej a informačnej vedy v Európe. S rozširovaním členskej základne budú výraznejšie reprezentované aj archívy. (2)

Získavanie členov
-Z krajín uchádzajúcich sa o vstup do EÚ. Vyvíjať systematické úsilie o získanie asociovaných členov v takých krajinách, kde ešte EBLIDA nemá zastúpenie, napr. Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovinsko a Turecko. Mali by sa tiež vytvoriť kontakty s ďalšími európskymi krajinami, ktoré by mohli mať o členstvo záujem, napr. Moldavsko, Albánsko, Ukrajina. EBLIDA sa rozhodla rozšíriť oblasť záujmu aj o profesijné združenia archívov.
-Zvyšovanie počtu asociovaných členov.
-Získavanie sponzorov. Snažiť sa podstatne zvýšiť počet sponzorov (v súčasnosti existujú 4 sponzori z krajín EÚ).
-Združenia archívov. Koncipovať pracovný program na systematické získavanie združení archívov za členov, aby EBLIDA reprezentovala archívy a knižnice z hľadiska ich spoločných bodov, pretože existuje výrazná zhoda v takých oblastiach ako ochrana, autorské právo, technické východiská vyhľadávania a sprostredkovania zdrojov.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.