referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Piatok, 12. augusta 2022
Eblida
Dátum pridania: 14.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 847
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 
Spolupráca s inými organizáciami
Zo spolupráce môže EBLIDA veľa získať. Mala by sa stanoviť jasná politika výberu spolupracujúcich organizácií a určiť dôvody na spoluprácu. Do úvahy prichádzajú rozličné úrovne spolupráce, napr. výmena informácií, získanie štatútu pozorovateľa v radách niektorých organizácií alebo formálne dohody o spolupráci. Ako súčasť prípravy by mohlo byť užitočné navrhnúť taxonómiu organizácií, napr.
-asociácie knižníc a archívov na európskej a medzinárodnej úrovni, napr. Európska informačná asociácia, LIBER, IFLA, ICA;
-iné organizácie vrátane európskych pobočiek amerických organizácií, UNESCO;
-príbuzné lobistické organizácie, napr. BEUC, Európske fórum pre umenie a dedičstvo, Európska asociácia pre vzdelávanie dospelých.

Finančné a ľudské zdroje
Hlavným finančným zdrojom EBLIDA je príjem z členských poplatkov, čo by sa nemalo zmeniť. Keďže tento zdroj príjmu je trvalý a zabezpečuje nezávislosť, nie je dynamický. Ak však bude EBLIDA potrebovať viac peňazí v strednodobom časovom horizonte, budú musieť prichádzať z iných zdrojov. (v máji 2003 sa ale rozhodla pre zvýšenie členského).
EBLIDA si získala výrazný vplyv ako veľká sieť s malým sekretariátom. Zostáva nebyrokratická a treba zabezpečiť, aby takou bola aj v budúcnosti .
EBLIDA môže podstatne zvýšiť svoje ľudské zdroje prostredníctvom účasti na vhodných projektoch a takto zvýšiť angažovanosť v nových oblastiach politiky. Mali by sa zvažovať možnosti využívať konzultantov namiesto zamestnancov, najmä ak to rozšíri prístup do nových oblastí politiky.

Skvalitňovanie produktov a služieb
-Hot News a Update on EU developments sú hodnotné a nedostatočne využívané produkty. EBLIDA by mala využiť možnosť posilniť informačný reťazec a zvýšiť výnosy tak, že ich bude poskytovať iným. Klienti, ktorí použijú celú informáciu alebo jej časť, by mali za toto privilégium platiť. Elektronická publikácia by mohla mať charakter týždenníka, ak bude zo strany klientov záujem. Rozširovanie okruhu odberateľov elektronickej formy by mohlo znížiť výrobné náklady.
-Konferencie a pracovné semináre. EBLIDA by mala vziať do úvahy možnosť organizovať takéto podujatia aj každé dva roky v predsedajúcej krajine EÚ, s aktívnym zainteresovaním a podporou členov v krajine, ktorej sa to týka.
-Ocenenia. EBLIDA by mohla vyskúšať možnosť vytvoriť európske ocenenia výsledkov dosiahnutých v informačnom svete. Mohlo by to zlepšiť profil asociácie a profesie.

Úloha výkonného výboru
Výkonný výbor by mal prehodnotiť svoju úlohu. Mali by sa prehodnotiť aj úlohy čestného pokladníka a čestného tajomníka. Aby bolo možné podporovať sekretariát v kľúčových aspektoch pracovného programu, ako napr. získavanie nových členov, spolupráca s inými organizáciami a snaha stať sa reprezentantom archívov, treba dať členom výkonného výboru špecifické právomoci.

Záver
Hlavným cieľom tejto organizácie je teda lobovať v príslušných orgánoch, v tomto prípade je to hlavne Európska únia. Snaží sa o zlepšenie mena knihovníckej profesie, zaoberá sa archiváciou, rieši ekonomické otázky, proste zaoberá sa širokým rozsahom tém.
Ak by ale v budúcnosti chcela dať táto inštitúcia viac o sebe, mala by sa viac zviditeľniť. Momentálne má finančné problémy, ktoré sa snažila riešiť zvírením členského, pritom by stačilo skôr získať viacerých sponzorov. Ale to nie je vôbec jednoduché. Prvým krokom by aj mohlo byť zlepšiť dizajn svojej vlastnej stránky. Stránka síce obsahuje všetky dôležité informácie o svojej činnosti a pod., ale tieto informácie sú tam dosť v chaotickom slede. Je pravda, že k tomu je nutný ďalší ľudský zdroj, ale treba využiť všetky možné spôsoby zvýraznenia svojho mena.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.