referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloslav
Nedeľa, 3. júla 2022
Publikačné služby
Dátum pridania: 14.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 642
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 19m 30s
Pomalé čítanie: 29m 15s
 
Mediálny aspekt sa zameriava na skutočnosť, či sa publikovanie realizuje na fyzickom médiu
alebo vo forme diaľkového (sieťového) prístupu k dátam uloženým na serveri pripojenom do počítačovej siete.
Moderné technológie začínajú pomaly nahradzovať papier v niektorých funkciách publikačného reťazca. Teraz ten istý dokument môže byť reprezentovaný na rôznych médiách, navyše sa rôzne médiá môžu využívať pre rôzne etapy práce s dokumentom.
Pozitívnou stránkou aplikácie sieťových komunikačných technológií do publikačného procesu je tiež vyššia interaktivita vzťahu medzi vydavateľom a jeho čitateľskou obcou, ktorá umožňuje vydavateľovi lepšie a pohotovejšie chápať i uspokojovať čitateľské potreby.

Problém nastáva pri autorskom práve z konfliktu medzi poslaním knižníc a záujmami autorov – knižnica pri svojej činnosti dokumenty vypožičiava, resp. Kopíruje, čo sú aktivity podľa zákona jednoznačne vyhradené autorovi, resp. Inému držiteľovi autorských práv. Majme pritom na zreteli aj celospoločenský záujem o napredovanie poznania a zabezpečenie práva na prístup k informáciám – tento sa realizuje jednak vo forme výnimky z exkluzívnych práv autorov v prípade vyhotovovania kópií pre osobnú potrebu a jednak, v prípade knižníc, vo forme tzv. verejného výpožičného práva, ktoré sa v krajinách EÚ postupne realizuje na základe Smernice Rady ES o prenájomnom a výpožičnom práve.

1.5Príklady publikačnej činnosti
Matica Slovenská
Vydavateľstvo Matice Slovenskej vydáva a distribuuje odbornú produkciu jednotlivých pracovísk a záujmových odborov MS, vybrané tituly pôvodnej slovenskej tvorby a ďalšie diela.
Keďže sa pred pár rokmi rozišli s Národnou knižnicou, dnes je vo veľmi ťažkej finančnej situácií, ale napriek tomu je financovaná z rôznych zdrojov, V roku 2001 vydala obrovské množstvo periodík a neperiodík, ktoré boli z časti financované zo štátneho rozpočtu.

Slovenská národná knižnica
Slovenská národná knižnica vydáva knižné publikácie, monografie, slovníky, zborníky a časopisy z oblasti bibliografie, dejín knižnej kultúry, biografistiky, literárneho archívnictva, literárneho múzejníctva, genealógie a heraldiky. O túto aktivitu sa stará Odbor kultúrnych a edičných aktivít., ktorý zabezpečuje a uskutočňuje vedecké, kultúrno-výchovné, vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, súvisiace s plnením predmetu činnosti SNK.
Tieto dokumenty sú tlačené v polygrafickom komplexe. Realizuje vydavateľskú činnosť, vysoko kvalitnú fotosadzbu, ofsetovú tlač na vysokovýkonných hárkových strojoch i rotačkách a kníhviazačstvo viacfarebných tlačených materiálov rozličnej povahy (knihy, časopisy, kalendáre, prospekty, katalógy, letáky a pod.)
V oblasti pôsobnosti SNK nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými osobami a fyzickými osobami doma i v zahraničí, a so súhlasom zriaďovateľa vstupuje do medzinárodných združení a projektov.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.