referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Publikačné služby
Dátum pridania: 14.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 642
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 19m 30s
Pomalé čítanie: 29m 15s
 
oReferát ofsetovej tlače
1.vykonáva ochranné knihárske práce,
2.zabezpečuje prípravu ofsetovej tlače, tlač drobného i knižného merkantilu, zhotovenie knižných blokov a knižnej väzby V1 a V2,
3.pripravuje hárkovú montáž z fólií a filmov,
4.vykonáva kopírovanie, vyvolávanie a sušenie ofsetových platní,
5.vykonáva rezanie papiera pre tlač, prevádzkuje tlačový stroj, vykonáva tlač a odoberanie tlačových hárkov,
6.vykonáva práce spojené s dokončovaním výroby (skladanie tlačových hárkov, znášanie tlačových hárkov, zhotovenie knižných blokov, lepenie/šitie väzby, orezanie publikácií, výstupná kontrola a oprava publikácií, balenie),
7.vykonáva ambulantné opravy výpožičkového fondu,
8.zabezpečuje ochrannú väzbu,
9.zabezpečuje výrobu ochranných obalov a škatúľ.
Univerzitná knižnica
Edičnú činnosť začala realizovať až od 50. rokov vydaním niekoľkých titulov. V 60. rokoch sa zintenzívnila činnosť najmä vydávaním bibliografických publikácií a zostavovaním zborníkov o knižnici. Taktiež okrem vlastných vydaní Univerzitná knižnica vydávala aj práce v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine, Štátnou knižnicou ČSR v Prahe a pod. Celá činnosť sa väčšinou orientovala na vydanie zborníkov o knižnici, zborníkov zo seminárov, odborných monografií, národnej bibliografie, vedeckej, výberovej a odporúčajúcej bibliografie, bibliografií prekladov do slovenčiny, bibliografií periodík, metodických pomôcok, textov pre základný knihovnícky kurz, plánov a správ o činnosti knižnice, organizačných noriem knižnice, ponukových zoznamov duplicitnej literatúry a periodických titulov.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach
ŠVK má v organizačnom poriadku pevne stanovené funkcie a poslanie, medzi ktorými sa nachádzajú aj body o publikačnej činnosť a to:
Prostredníctvom edičnej, vydavateľskej a propagačnej činnosti prezentuje výsledky svojej
práce, zabezpečuje distribúciu a predaj vlastných produktov ako aj publikácií, tlačovín a propagačných materiálov múzejnej povahy
Edičná činnosť ŠVK je bohatá a rozmanitá. Prostredníctvom nej sa knižnica už od svojej existencie zapája do celoslovenských výskumných úloh, mnohé bibliografie patria k priekopníckym dielam na Slovensku. Aj v súčasnosti participuje na súbežnej a retrospektívnej slovenskej národnej bibliografii, ako aj v oblasti vzácnych historických fondov. Venuje sa však aj regionálnym výskumom celého východného Slovenska.
Dokonca i na vlastnej web stránke ponúka zoznam titulov na predaj aj s cenníkom. Komplexná edičná činnosť Štátnej vedeckej knižnice za roky 1946-1995 je sprístupnená v jubilejnom zborníku Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1946-1995 (1996).

Slovenská knižnica pre nevidiacich
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu so sídlom v Levoči (ďalej len ”SKN”) pôsobí v oblasti poskytovania knižničných a informačných služieb nevidiacim a slabozrakým (ďalej len “NS”). Poslaním SKN nie je len zhromažďovať a požičiavať literárne diela a ďalšie dokumenty vydávané inými inštitúciami, ale ich spracovávať do foriem prístupných vnímaniu NS používateľov, t.j. nahrávanie zvukových dokumentov na audiokazety, tlač dokumentov v Braillovom písme, tlač časopisov pre slabozrakých so zväčšeným typom čiernotlače (Magnaprint), digitalizácia textov a výroba reliéfnych obrázkov pre nevidiacich. Až do uvedených foriem spracované dokumenty poskytuje NS používateľom.

Informačné služby NS občanom poskytuje SKN prostredníctvom vydávaných časopisov pre NS vo vyššie uvedených formách a knižničné služby formou zásielkových výpožičiek v rámci celej republiky i Slovákom žijúcim v zahraničí, ako aj formou absenčných a prezenčných výpožičiek. Zabezpečuje tiež plnenie individuálnych špecifických požiadaviek na spracovanie dokumentov, ktoré potrebujú NS k štúdiu, pracovnému a spoločenskému uplatneniu.
V súčasnosti ÚN vydáva, tlačí, zhotovuje zvukové nahrávky a zabezpečuje distribúciu 12 časopisov pre dospelých a 3 pre deti školského veku. Ich periodicita je od 14 dní do 3 mesiacov.

Tlač periodických i neperiodických publikácií sa vykonáva na morálne i fyzicky zastaralých strojoch. Napriek tomu sú dosahované veľmi dobré výsledky v porovnaní s inými knižnicami a tlačiarňami pre nevidiacich, ktoré sú vybavené modernou, špeciálnou výpočtovou technikou.
Ročne SKN vytlačí cca 50 titulov kníh v Braillovom písme.
SKN M.Hrebendu pokračuje vo svojej činnosti edičná komisia, ktorej úlohou je vykonávať výber dokumentov, s prihliadnutím na štruktúru a požiadavky vyplývajúce z výsledkov ankiet medzi používateľmi. Edičná komisia prevádza výber literatúry, pripravuje ju na vyhotovenie do formy zvukového záznamu, Brailloveho a digitálneho záznamu.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.