referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Konštantín
Nedeľa, 19. septembra 2021
Nezamestnanosť a vplyv na mladých ľudí
Dátum pridania: 28.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: paulomat
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 438
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 50s
Pomalé čítanie: 13m 15s
 
Takpovediac „z ruky do úst“ žijú v hlavnom meste predovštkým nezamestnaný. Pod hranicou minimálnej mzdy však žijú aj zamestnaný ľudia, a to najme v školstve, vede a štátnej správe. Nízky plat majú napríklad aj vrátnici či upratovačky. Tieto povolania však robia zvičajne dôchodcovia, ktorý si privirábajú k dôchodku. Lenže za rovnaký plat, možno v niektorých prípadoch aj nižší, robia aj niektorí vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Na prežitoe v Bratislave potrebuje človek okrem minimálnej mzdy ďalšie zdroje, inak sám nevyžije. Nevýhodou toho je, že nízky zárobok najmä mladým ľuďom nedovoluje prevziať zodpovednoť za svoj život do vlastných rúk. Mladí ľudia môžu prežiť z minimálnej mzdy, ak bývajú u svojich rodičov. Ak im rodičia dopustia povinnosť prispievať na bývanie a stravu a ak si odrieknu napríklad drahé značkové oblečenie, môžu si z platu dokonca aj niečo ušetriť. Táto suma však aj tak nebude stačiť na to, aby sa človek mohol osamostatniť. Bratislava je uzavreté mesto. Hoci sa tu môžu presadiť šikovní mladí ľudia z vidieka, ktorí zarobia aj niekoľko diesiatok tisíc korún, mesto sa tu zatvára pred vysokoškolsky vzdelanými mladými ľuďmi, ktorí tu chcú učiť, vedecky pracovať, viesť knižnice či decké centrá. Skrátka ľudia v povolaniach, ktoré nie sú orientované na zisk, ale na verejnú službu. Ak tu takíto ľudia zostanú, žijú v ťažkých podmienkach. Aj v Bratislave už narastá nezamestnanosť a situácia sa tu zhoršuje.

Záver
Dnes máme staronovú vládu. Tá by mala podľa programového vyhlásenia začať účinnejšie bojovať proti nezamestnanosti. Vláda pripraví a presadí opatrenia, ktoré zvýšia motiváciu jednotlivca nájsť a udržať si zamestnanie, a to najmä jednotlivcov, ktorých potenciálna mzda na trhu práce je nízka. Osobitnú pozornosť bude vláda pri týchto opatreniach venovať dlhodobo nezamestnaným tak, aby zabezpečenie ich základných potrieb bolo spojené s primeranou motiváciou zamestnať sa. V rámci týchto opatrení vláda prehodnotí úlohu prídavkov na deti v nadväznosti na zvýšenie odpočítateľných položiek na daňovníka, rodiča aj deti, zavedenie detských daňových kreditov, väčší dôraz na poskytovanie sociálnej pomoci nefinančným plnením či možnosť dočasného súbehu častí sociálnych dávok a mzdy ako aj ďalšie kroky. Vláda určí hornú hranicu obmedzujúcu mieru sociálnej pomoci a podpory, ktorú je možno poskytnúť spoločne posudzovaným osobám. Vláda zjednoduší poskytovanie viacerých rôzne definovaných sociálnych dávok, čo bude mať za následok ich adresné vyplácanie s dôrazom na skutočnú výšku životných nákladov domácnosti. V oblasti aktívnej politiky trhu práce bude vláda presadzovať princíp návratnosti a projektového financovania.

Vzhľadom na disproporcie vo vývoji nezamestnanosti medzi jednotlivými regiónmi bude vláda podporovať mobilitu pracovnej sily, a to konkrétnymi opatreniami v rámci sociálneho systému, ako aj prepojením bytovej politiky a politiky zamestnanosti.
Vláda považuje pružný trh práce schopný reagovať na hospodársky vývoj za nevyhnutnú podmienku znižovania nezamestnanosti. Preto dôkladne zanalyzuje Zákonník práce a zákon o kolektívnom vyjednávaní a navrhne zmeny, ktoré významne spružnia trh práce. Zmeny budú navrhnuté v súlade s európskou legislatívou tak, aby tieto zákony neboli prekážkou zvyšovania zamestnanosti a ekonomického rastu a zvýšili flexibilitu trhu práce. Vláda navrhne nový zákon o zamestnanosti kompatibilný s Európskou stratégiou zamestnanosti.
Dúfam a pevne verím, že sa to predsedovi vlády podarí, lebo nič iné mi už nezostáva.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.