referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nina
Piatok, 12. júla 2024
Nové vývojové trendy v organizačnej štruktúre podnikov
Dátum pridania: 22.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: anjela1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 976
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 15m 30s
Pomalé čítanie: 23m 15s
 
Z praxe firmy General Electric - ktorá je považovaná v tejto oblasti za klasickú, je poučné, že sa jej osvedčilo vytvárať strategické podnikateľské jednotky (SBU) na úrovniach
-skupiny výrobných odborov, ktoré sú v otázkach taktického riadenia podriadené sektoru, ale zároveň majú priame komunikačné väzby s vrcholným vedenim v otázkach zladenia sústavy cieľov podnikateľskej firmy a SBU,
- výrobných divízii, ktoré sú v otázkach taktického riadenia líniovo podriadené skupine výrobných odborov, ale majú opäť priame komunikačné väzby s vrcholným vedením v kľúčových otázkach tvorby podnikateľskej stratégie,
-výrobných útvarov, kde je líniová podriadenosť prislušnej divízie, ale v otázkach strategického riadenia priama väzba na vrcholné vedenie.

Firma General Elektric z pôvodných 6 sektorov redukovala počet na 4 sektory, a to na:
- priemyselný tovar,
- priemyselné systémy,
- energetický sektor,
-sektor medzinárodných služieb.

Počet SBU v 80. tych rokoch dosiahol až 25. Jednotlivé SBU mali a majú rozmanitú veľkosť. Maximum je na sektorovej úrovni, a to 2000 pracovnikov. Vnútorná organizačná diverzifíkácia SBU v General Electricje dnes považovaná za jednu z najlepších.

Strategické otázky v autonómnych podnikateľských jednotkách sa síce riešia s vei'kou vlastnou právomocou, ale v koordinácii či spolupráci s vrcholným vedením firmy, ktorá vlastne rozhodla o miere delegácie tohto rozhodovania.

V západných podnikoch sa autonómne organizačné jednotky označujú rôzne – okrem už zmienených SBU takisto ako tzv. nezávislé podnikateľské jednotky (Independent Business Units - IBU). Tieto jednotky sú známe napr. vo fírme IBM, kde sa uplatnili při podnikateľskom rozvoji personálnych počítačov.

3.5.2 Používanie USB v iných firmách

Podobné poznatky o pružných organizačných štruktúrach divízneho typu by bolo možné uviesť aj v niektorých d'alších veľkých amerických korporáciách ako napr.:

- farmaceutická spoločnosť Johnson a Johnson poskytuje aj široké spektrum služieb v oblasti zdravotnictva. Má ročný príjem asi 5,7 mld. USD, zisk 473 mil. USD, počet zamestnancov 77 000 so zastúpenim v 50 krajinách. Vytvorila sieť približne 150 pomerne autonómnych divízii (company), ktorých počet dlhodobo rastie, asi 23-25 divizii je považovaných za zásadné, a to pre vývoj a predaj nových výrobkov a služieb,

- elektronická firma Hevlett Packard s ročným obratom asi 12 mld. USD a počtom zamestnancov vo výške asi 140 000 vytvorila približne 50 malých divizii s priemerným počtom 1200 - 2000 zamestnancov,

- elektronická firma Emerson Electric, ktorá má asi 54 000 zamestnancov (prevažná väčšina v závodoch-diviziách s počtom pracovnikov do 600). V riadiacich orgánoch spoločnosti pracuje asi 100 pracovnikov,

- veľmi diverzifikovaná naftová spoločnosť Schlumberger so širokým medzinárodným zastúpenim má ročný obrat asi 6 mld. USD, vjej štábe je zamestnaných asi 90 pracovnikov.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.