referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Knižnično-informačný systém
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 422
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
Knižnično-informačný systém
Charakteristika, štruktúra, prostredie

- KIS je systém, ktorý sprostredkuje infos od tvorcov k používateľom. Skladá sa zo 4 podsystémov:
1. akvizícia, ktorá zahŕňa
a) sledovanie inf. produkcie (aké dokumenty vychádzajú)
b) výber najvhodnejších dokumentov (tie, ktoré sú v súlade s profilom knižnice)
c) získavanie dokumentov (nákup, výmena, povinný výtlačok, dar)
d) kontrola úplnosti
e) evidencia

2. spracovanie informácií
a) triedenie dokumentov do tematických skupín
b) vytváranie katalogizačných al. bg. záznamov príp. faktografických kartoték

3. podsystém tvorby informačného fondu
- práca s dokumentmi:
a) primárne dokumenty poukladané do regálov, do skladov - tieto tvoria dokumentačný fond
b) sekundárne dokumenty - kartotečné a bg. lístky - založené do katalógov a kartoték
- tvoria bg. al. dokumentografický fond

4. podsystém výstupného spracovania - poskytovanie inf. služieb
a) jednorázových (výpožičky)
b) priebežných (adresné rozširovanie infos vo vopred dohodnutých intervalov)

KIS môžeme chápať aj širšie, t. j. tvorba, sprostredkovanie a využívanie infos
- jeho podsystémami sú
a) tvorcovia infos (vedci, autori)
b) sprostredkovatelia infos (inf. inštitúcie knižnice)
c) používatelia infos

Vonkajšie a vnútorné prostredie v knižnici
- každá organizácia pôsobí v určitom prostredí, ktorého podmienky rôznou mierou ovplyvňujú jeho funkcie, obsah a prejav. - rozoznávame vonkajšie prostredie inštitúcie (makroprostredie) a vnútorné PI (mikroprostredie)

VPI chápeme ako spoločenské okolie, ktorého podstatnou alebo významnou mierou ovplyvňuje činnosť a budúci rozvoj knižnice. Základné prvky VOP knižnice sú:
1. sociálno demografické (veková, vzdelanostná štruktúra obyvateľstva a pod)
2. ekonomické prostredie (inflácia, ceny materiálov)
3. prírodné prostredie (rozdiely na vidieku a v meste, v bohatších a chudobnejších regiónoch)
4. technologické prostredie (rozvoj informačných technológií, počítače, digitálne zdroje infos)
5. politické prostredie (legislatíva, volný prístup k infos, štátna správa, financovanie knižníc)
6. kultúrne a vzdelávacie prostredie (školy, záujmové organizácie)

VNPI - chápeme ako súhrn vzťahov, ktoré bezprostredne ovplyvňujú činnosť knižnice, jej schopnosť plniť svoje poslanie.
- prvky:
1.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.