referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Systematické a selekčné jazyky
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Alana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 210
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
Systematické a predmetové selekčné jazyky

Selekčný jazyk – odvodené od podstat. mena selekcia tj. výber alebo vyhľadávanie.
- je to výrazový alebo vyjadrovací prostriedok, určený na usporadúvanie inf. a na formulovanie identifikačných /menných/ údajov o dokumentoch.
Selekčné jazyky delíme na - PREDMETOVÉ – slúžia na uspodiadanie inf. podľa obsahu
dokumentu
- VECNÉ – vecné usporiadanie inf.
Vecné aj predmetové selekčné jazyky /s.j./ sú systematickými s.j.

Systematické selekčné jazyky
Delíme ich na:
1. prekoordinované - /vopred usporiadané/ vyznačujú sa slovníkom, ktorý neobsahuje len jednotlivé slová, príp. vety, ktoré sú usporiadané až v priebehu indexovania dokumentu, pred jeho uložením /napr. MDT, alebo selekčný jazyk predmetových hesiel/
2. postkoordinované - /dodatočne priradené/. Požívajú sa pri indexovaní dokumentu. Používajú sa navzájom izolované slová /1.pád, j.č., plnovýz. slová/ napr. Ranganathanova dvojbodková klasifikácia
3. univerzálne – umožňujú indexovať a vyhľadávať inf. zo všetkých odborov ľudského poznania a praxe.
4. špeciálne – umožňujú indexovať a vyhľadávať inf. z jedného konkrétneho odboru

Selekčný jazyk – formalizovaný jazyk, ktorý sa používa pre vyjadrenie údajov, alebo obsahu
dok. za účelom uchovávania, vyhľadávania a sprostredkovania obsahu.
Prirodzený jazyk – vyvíja sa, a je to jazyk, ktorým hovoríme
Dotazovací jazyk – s.j. alebo jeho kombinácia s príkazmi prislúchajúcimi príslušnému
programu.

Systematické selekčné jazyky a klasifikácia vied

- SSJ majú veľmi úzky vzťah ku klasifikácii vied a vedných odborov.
- rôzne druhy dok. sú vlastne len písomným alebo audiovizuálnym zachytením poznatkov, ku
ktorým ľudstvo dospelo, to znamená, že ak klasifikujeme alebo zatrieďujeme zároveň aj
poznatky a inf. obsiahnuté v nich.
- na rozdiel od klasifik. vied, kt. je jednoduchým usporiadaním vedných odborov, SSJ majú aj
určité nevýhody.

Nevýhody:
- SSJ pomerne ťažko vyjadrujú vzťahy medzi vedami
- dok. sa témou zaoberajú z určitého hľadiska v určitej forme a podávajú tému pre konkrétny
okruh čitateľov v priestorových a časových súvislostiach – toto sa pomocou SSJ vyjadruje
veľmi ťažko
- problematické je pochopenie jednotlivých výrazov SSJ rôznymi osobami.

Sústava znakov umelého SJ, kt.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.