referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Piatok, 19. apríla 2024
Elektronické vzdelávanie
Dátum pridania: 01.12.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lubkababulka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 868
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 50s
Pomalé čítanie: 20m 45s
 
Informačná spoločnosť označuje ďalšiu etapu vývoja ľudstva, ktorú je možné dosiahnuť uplatnením nových informačno-komunikačných technológií. Pre oblasť vzdelávania sa v tejto súvislosti začína používať pojem e-vzdelávanie, e-learning. Tento pojem je potrebné rozlišovať v dvoch rovinách: ako technický systém a ako nový systém vzdelávania. Technický systém e-vzdelávania zahŕňa všetky potrebné technické prostriedky informačno-komunikačných technológií pre vzdelávanie, systém vzdelávania a novú technológiu vzdelávania s implementáciou technického systému. Spoločné pôsobenie obidvoch systémov je základným predpokladom vytvorenia nového vzdelávania v informačnej spoločnosti.

Elektronické vzdelávanie je forma vyučovania, ktorej výhody sa využívajú už mnoho rokov. Zmenili sa iba nástroje: po korešpondenčných kurzoch a TV a rozhlasových univerzitách je čas na zavedenie nových technológií - internetového vzdelávania, ktoré poskytuje interaktívny spôsob získavania vedomostí.

Učenie pomocou internetu je stále viac uprednostňovanou metódou. Dôkazom jeho popularity (a teda i úspechu) je to, že v roku 2000 takmer 75% vysokoškolských inštitúcií v USA ponúkalo rôzne formy vzdelávania prostredníctvom internetu.
Množstvo informácií, ktoré je potrebné zvládnuť, neustále narastá. Spracovanie učebnej látky do multimediálnych kurzov a ich interaktívne študovanie zvyšuje kvalitu a rýchlosť získavania vedomostí a zručností, dovoľuje študentovi prechádzať z pasívnej roly do aktívnej.
Ako prekážky realizácie služby e-vzdelávanie sa dnes dajú uviesť:
 nedostatočná informačno-komunikačná infraštruktúra,
 počiatočné finančné náklady realizácie,
 zotrvačnosť súčasného vzdelávacieho systému, ako aj metodiky vzdelávania,
 nedostatok znalostí o spôsobe implementácie služby e-vzdelávania a uskutočnenia ďalších potrebných zmien.

Multimediálne vzdelávacie programy, ktoré sa označujú ako e-learning sa považujú za rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie. E-learning obvykle znamená možnosť poskytovať viac výcvikov a vzdelávania väčšiemu množstvu ľudí bez rastu dodatočných nákladov a bez problémov s organizovaním tradičných foriem vzdelávania. Pre e-learning sa najviac hodia tri typy tréningov. Okrem výcviku nových zamestnancov je tento druh výučby vhodný, ak je potrebné rozšíriť znalosti veľkej skupiny ľudí, ktorá je rozptýlená. Aj to je dôvod, prečo je e-learning alebo učenie on-line príťažlivé pre globálne pôsobiace firmy. Ako potvrdzujú skúsenosti podnikov v Európe a v USA, na elektronické učenie sa musí firma náležite pripraviť. E-learning je totiž efektívny, ak sa využíva vo firme dlhodobo, vtedy je táto forma štúdia lacná a viac dostupná. Pre niektoré firmy znamená e-learning aj vstupné technologické investície - počítače vybavené zvukovými kartami s dostatočnou výkonnosťou, slúchadlami pre každého účastníka.

Výhodou e-learningu je aj jeho prispôsobenie sa prevádzkovým podmienkam firmy a pracovným úlohám jednotlivých pracovníkov. Umožňuje tiež lacnú realizáciu opakovaných školení a retréningov, zvyšuje rýchlosť a efektivitu zavádzaných procesov a podporuje tvorbu firemnej kultúry. Pri využívaní e-learningu sa pracovník bude čoraz viac meniť z prijímateľa informácií a vzdelávacích produktov na aktívneho vyhľadávača.
Multimediálne vzdelávacie kurzy môžu byť dostupné cez komunikačné siete, čo umožňuje študentom získavať aktuálne vzdelávacie obsahy z viacerých zdrojov, v akomkoľvek čase a z akéhokoľvek miesta. Tým sa dá meniť čiastočne alebo v niektorých prípadoch aj celkom charakter poskytovania služby vzdelávania na službu e-vzdelávania.

Možnosť prístupu k vzdelávacím multimediálnym kurzom cez komunikačnú sieť umožní kontinuálne vzdelávanie ľudí bez toho, aby prerušili svoje pracovné povinnosti. Vzdelávacie inštitúcie a učitelia môžu prístupom k štúdiu cez komunikačnú sieť získať nielen miestnych študentov, ale aj študentov z miest vzdialených. Tým sa dá zväčšiť ich pole pôsobenia, čo prinesie vyššiu efektivitu vzdelávania.
Zmení sa skladba pracovníkov zabezpečujúcich vzdelávací proces. Kým doteraz bol učiteľ tvorcom informačného obsahu, prednášateľom a tvorcom študijných materiálov, vytváranie multimediálnych kurzov bude vyžadovať špeciálne profesie potrebné pre tímovú prácu odborníkov z rôznych oblastí.
Súčasná zodpovednosť učiteľov za vedomostnú úroveň študentov sa prenesie na študentov samotných. Učiteľ sa stane viac trénerom a poradcom študenta pri získavaní požadovaných vedomostí.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.