referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Elena, Helena
Štvrtok, 18. augusta 2022
Tabak a alkohol v reklame
Dátum pridania: 25.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lucy1010
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 291
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 21m 20s
Pomalé čítanie: 32m 0s
 
Postoje voči spotrebe alkoholu
Reklamy naznačujúce nezodpovedný postoj k spotrebe alkoholu, najmä čo sa týka spotrebovaného množstva alkoholu.

Miesto spotreby alkoholu
Reklamy naznačujúce spotrebu alkoholu v blízkosti cintorínov a posvätných miest.
Reklamy naznačujúce spotrebu alkoholu na ktoromkoľvek mieste, kde je to všeobecne zakázané.
Reklama zobrazujúca spotrebu alkoholu v sociálne slabom alebo sociálne ponižujúcom prostredí.

Okolnosti spotreby alkoholu
Reklamy, ktoré zobrazujú spotrebu alkoholu za takých okolností, ktoré sú všeobecne považované za nevhodné, nerozumné alebo protiprávne.

Okolnosti súvisiace s deťmi
Reklamy na akloohol využívajúce maloletých alebo fiktívne osoby či figúrky podobajúce sa, či konaním pripomínajúce maloletých.
Reklamy zamerané najmä na spotrebiteľov pod 18 rokov.


Účinky požitia alkoholu
Reklamy naznačujúce nadmerné požitie alkoholu alebo následky tohto nadmerného požitia, reklamy súhlasiace s nadmernou spotrebou alkoholu.
Reklamy naznačujúce zanedbanie bezpečnosti alebo nedostatok úcty k zákonu a verejnému poriadku.
Reklamy podporujúce agresivitu alebo fyzické násilie.
Reklamy tvrdiace, že alkohol má liečivé účinky, alebo reklamy, ktoré takéto účinky naznačujú.


Tabaková reklama

Pod tabakovým výrobkom sa pre účely tohto Kódexu rozumejú cigarety, „cigarilos“, cigary, cigaretový tabak, ľuľkový tabak, šňupací a žuvací tabak, „snuff“.
Reklama tabakových výrobkov nesmie byť zameraná na maloleté osoby, nabádať ich k fajčeniu a znázorňovať výjavy, ktoré by mohli tieto osoby špeciálne priťahovať.
Reklama tabakových výrobkov nesmie nabádať nefajčiarov, aby začali fajčiť.
V reklame na tabakové výrobky nesmú vystupovať neplnoleté osoby.
Názvy a značky tabakových výrobkov nesmú byť používané na tovaroch, určených najmä deťom.
Oblečenie s názvami cigariet alebo s ich logami musí byť len vo veľkostiach určených pre dospelých spotrebiteľov.
Reklamy tabakových výrobkov nesmú tvrdiť, že použitie tabakových výrobkov podporuje a rozširuje sexuálne, podnikateľské alebo športové úspechy.
Reklamy tabakových výrobkov nesmú tvrdiť, že používanie tabakových výrobkov je prirodzený a nevyhnutný prostriedok na relaxáciu alebo koncentráciu.
Priama propagácia tabakových výrobkov môže byť zameraná iba na plnoletých spotrebiteľov, V reklamných tabakových súťažiach môžu súťažiť len plnoletí spotrebitelia.
Reklama tabakových výrobkov musí obsahovať označenie stanovené príslušnými zákonmi.


Alkohol

Nový zákon o reklame uvoľnil striktný zákaz reklamy alkoholických nápojov, v zmysle ktorého bola reklama alkoholu okrem piva obmedzená tak, že sa nesmela uvádzať na veľkoplošných nosičoch a v periodickej tlači. Liberalizácia spočíva v tom, že zákon už reguluje iba obsahovú stránku tohto druhu reklamy, ktorý sa vzťahuje na liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. Zákon zakazuje určité zobrazenia v rámci reklamy alkoholických nápojov - reklama alkoholických nápojov nesmie dávať do súvislosti spotrebu alkoholu s priaznivým účinkom na telesnú alebo duševnú výkonnosť, nesmie tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečivé vlastnosti, povzbudzujúci alebo upokojujúci účinok alebo pomáhajú riešiť osobné problémy, reklama nesmie zdôrazňovať obsah alkoholu v nápojoch ako znak ich kvality. Reklama alkoholických nápojov sa nesmie zameriavať na maloleté osoby, pritom žiadna osoba, ktorú možno považovať za maloletú, sa nesmie v reklame dávať do súvislosti so spotrebou alkoholických nápojov.


Tabak

Dňa 6. júla 1998 vstúpila do platnosti Smernica 98/43/EC o reklame tabakových výrobkov. Smernica zakazovala takmer všetky formy reklamy tabakových výrobkov a vzťahovala sa na tabakové výrobky vyrábané i dovážané v členských štátoch EÚ.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.