Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Boj o čistý vzduch

V dôsledku chorôb spôsobených fajčením umiera vo svete ročne tri milióny osôb. Predpokladá sa, že vďaka prudkému rozšíreniu fajčenia v rozvojových krajinách a vďaka stúpajúcemu trendu spotreby cigariet vzrastie toto číslo v roku 2020 na hrozivých 10 miliónov...

Pred objavením Ameriky sa tabak v písomných dejinách vôbec nespomína. Až domorodci v Karibskej oblasti ho prvýkrát ponúkli moreplavcovi Krištofovi Kolumbusovi. Cestovateľ určite ani sám netušil, akú pliagu priniesol ľudstvu z ďalekých ciest. Export tabaku zaistil prežitie Jamestownu a jeho predaj financoval americkú revolúciu. Obľubu v pestovaní tabaku si našli aj prví americkí prezidenti - George Wasinghton a Thomas Jefferson. Americkí vojaci dávali cigarety ľuďom, ktorých stretávali v krajinách, kde bojovali. Po 2. svetovej vojne sa cigarety stali hlavným platidlom od Paríža po Peking.
Neskôr používal Hollywood cigarety ako symbol mužnosti, romantiky a šarmu. Cigaretovej vášni napokon podľahli aj ženy, ktoré namiesto klasických cigariet našli obľubu vo fajkách. Celý svet prepadol mánii, ktorá si hovorí závislosť na cigaretách. V súčasnej dobe fajčí stále viac a viac mladých ľudí, dokonca aj deti...
Fajčenie je naučené správanie, ktoré sa roky „cvičilo“. Nedá sa preto odnaučiť len tak zo dňa na deň, pretože po niekoľkých minútach či hodinách po dofajčení poslednej cigarety sa začnú objavovať abstinenčné príznaky. Ak sa však fajčiar rozhodne prestať s touto svojou životnou pliagou, mal by začať okamžite a s rozhodnutím nečakať. Ukončenie fajčenia má totiž za následok okamžité zlepšenie zdravotného stavu.
Dofajčením poslednej cigarety si predĺžite život o 8 - 10 rokov. Nechcete predsa pribudnúť k 20 000 osobám, ktoré ročne zomierajú na Slovensku na následky fajčenia, alebo áno?

Čo sa stane, ak dofajčite poslednú cigaretu?
·po 20 minútach - krvný tlak a pulz sa vráti k normálu, tiež teplota rúk a nôh
·po 8 hodinách - hladina CO v krvi klesne k normálu a vráti sa normálna hladina kyslíka
·po 24 hodinách - znižuje sa pravdepodobnosť infarktu
·po 48 hodinách - nervové zakončenia opäť začínajú rásť, zlepšuje sa čuch a chuť
·po 2 týždňoch - zlepšuje sa krvný obeh, funkcie pľúc sa zlepšia o 30%
·po 1 - 9 mesiacoch - ustúpi kašeľ, únava, dýchavičnosť, uvoľnia sa dutiny, v pľúcach opäť začnú rásť riasy, ktoré znížia riziko infekcie a vyčistia pľúca
·po 10 rokoch - riziko vzniku rakoviny u fajčiarov a nefajčiarov je približne rovnaké

JE FAJČENIE ŠKODLIVÉ?
Nielen aktívne, ale aj pasívne fajčenie v podobe vdychovania tabakového dymu má vplyv na zdravie. Okrem krátkodobého vplyvu, napr. podráždená sliznica, bolesti hlavy, ťažkosti pri dýchaní, kašľanie, dusenie, spôsobuje tak ako pri aktívnom fajčení mnohé rovnaké ochorenia, samozrejme v závislosti na dávke.
Tabakový dym rozptýlený v prostredí spôsobuje rakovinu pľúc, zápaly horných dýchacích ciest, zápaly stredného ucha, zníženie pľúcnych funkcií u detí, zvýšený výskyt nových ochorení i recidív astmy, má aj súvislosť so syndrómom náhleho úmrtia kojencov a vykazuje účinky na plod fajčiacej matky, napr. znížená pôrodná váha, vrodené vady končatín, vrodené chyby respiračného systému...
Na začiatku tohto desaťročia fajčila najmenej jedna tretina celosvetovej dospelej populácie, teda 1,1 miliardy ľudí. I keď sa v mnohých priemyselne rozvinutých krajinách celkové množstvo vyfajčeného tabaku znížilo, došlo k jeho zvýšeniu vo väčšine rozvojových krajín. Odhaduje sa, že v tomto období fajčilo v rozvojových krajinách 48 % mužov a 7 % žien; v priemyselne rozvinutých krajinách to bolo v rovnakom období 42 % mužov a 24 % žien, čo ukazuje na výrazné zvýšenie percenta fajčiarok. Fajčenie tabaku sa takisto epidemicky šíri medzi deťmi. Väčšina fajčiarov tabaku začína v detstve a dospievaní.

RIZIKÁ Z FAJČENIA
Závislosťou na nikotíne je ohrozený každý, kto fajčí (pokiaľ prijíma alebo užíva tabakový výrobok). Je ohrozený tým, že sa z neho stane nikotínový narkoman (osoba závislá na nikotíne). Začínajúci fajčiari majú väčšinou dosť nepríjemné skúsenosti - nežiadúce účinky nikotínu, napríklad bolesti hlavy alebo závrate. Pri pokračujúcom fajčení sa však u nich skoro vytvorí tolerancia - znášanlivosť. Ľudia potom fajčia viac, aby si udržali požadovaný účinok a vdychujú zároveň omnoho vyššiu koncentráciu ostatných toxických cigaretových prísad, akoby vdychovali, keby sa u nich nevytvorila tolerancia. Neskoršie, akonáhle sa objavia prvé abstinenčné príznaky je možné u danej osoby diagnostikovať závislosť na nikotíne.

TABAK ZABÍJA
Osoba s dlhodobou spotrebou tabaku má 50% pravdepodobnosť, že zomrie predčasne na chorobu spôsobenú fajčením tabaku. Každým rokom spôsobí tabak približne 4 milióny predčasných úmrtí, z ktorých 1 milión pripadá na krajiny, ktoré si zo všetkých najmenej môžu dovoliť vynakladať prostriedky na zdravotnú starostlivosť. Prognózy hovoria o tom, že táto epidémia zabije 250 miliónov detí a dospievajúcich z tých, ktorí dnes žijú, z nich jedna tretina žije v rozvojových kraj+inách. Je pravdepodobné, že do roku 2030 bude tabak celosvetovou príčinou úmrtia číslo jedna, a bude ročne zabíjať 10 miliónov ľudí, čo bude viac než HIV (AIDS), tuberkulóza, materská úmrtnosť, dopravné nehody, samovraždy a vraždy dohromady.

TABAKOVÉ VÝROBKY SÚ VYSOKO NÁVYKOVÉ
Vzhľadom k tomu, že tabakové výrobky sú úmyselne vyrábané tak, aby podkopávali snahu prestať fajčiť, nie je zanechanie fajčenia v prípade väčšiny fajčiarov tabaku len vecou slobodného rozhodnutia. Naopak, prestať fajčiť väčšinou znamená usilovný boj o prekonanie závislosti. Tabak je väčšinou pevnou súčasťou každodenného života, a jedná sa o činnosť, ktorá je posilňovaná fyziologicky, psychicky a spoločensky. So schopnosťou tabaku maximálne sťažiť snahu o prekonanie závislosti na ňom je spojených mnoho faktorov, ku ktorým patrí obraz fajčiara v oznamovacích prostriedkoch a kultúrne a spoločenské prijímanie fajčenia tabaku.
Prestať fajčiť kedykoľvek v živote znamená okamžité výhody i dlhodobé zlepšenie zdravotného stavu. Pri fajčení tabaku neexistuje žiadne takzvané bezpečné množstvo. Pre maximalizáciu zdravia a minimalizáciu rizika je nevyhnutné zdržať sa fajčenia úplne a vyhýbať sa úplne i tzv. pasívnemu fajčeniu, t.j. vdychovaniu tabakového dymu (napríklad zapálená cigareta fajčená inou osobou). Účinné liečenie závislosti na tabaku by v priebehu niekoľkých rokov významným spôsobom zlepšilo celkový zdravotný stav obyvateľstva.
PASÍVNE FAJČENIE
Okrem priameho vplyvu cigaretového dymu na fajčiara nesmieme však zabudnút' ani na nepriame poškodzovanie nefajčiarov, ktorí sa zdržiavajú s fajčiarmi v jednej miestnosti. Toto nebezpečenstvo sa zvyšuje najmä vtedy, ak ide o deti a mladistvých. V týchto prípadoch sa ukazujú fajčiari nielen ako sebeckí, slabí, ale aj ako bezohľadní ľudia. Takéto situácie jasne dokazujú, že fajčenie sa nemôže považovať iba za súkromnú vec jednotlivca, ale je aj merítkom kultúrneho správania sa fajčiara v spoločnosti nefajčiarov.
Pasívnymi fajčiarmi sa stávate, akonáhle ste dlhodobejšie núteni zotrvať v uzatvorených priestoroch, v ktorých sa fajčí. Ked fajčiar aktívne vdychuje pri fajčení, tabak je spaľovaný pri vyššej teplote, dym z neho sa dostáva predovšetkým do jeho pľúc a dym, ktorý vydychuje je už zmiešaný so vzduchom. Výskumy dokázali, že v zadymených miestnostiach bez vetrania stúpa koncentrácia oxidu uhoľnatého nad povolenu hranicu pre pobyt ľudí!

PASÍVNE FAJČENIE A PRACOVISKO
Človek zamestnaný na plný úväzok dnes trávi približne 50% svojho denného času na pracovisku. Rad výskumných štúdií preukázal, že voči znečisťovaniu vzduchu na pracoviskách tabakovým dymom nie sú ľahostajní len nefajčiari, ale aj fajčiari
S cieľom chrániť pred účinkom tabakového dymu nefajčiarov vznikali postupne v celom rade vyspelých krajín zákony na ochranu nefajčiarov. U nás bol v roku 1997 prijatý zákon č. 67 Z.z. Tento zákon v § 7 vymenúva kde všade sa fajčiť zakazuje, okrem iného - pri práci, ak dôsledkom fajčenia môže byť bezprostredne ohrozený život, zdravie, alebo majetok,
- v pracovných miestnostiach, kde účinkom fajčenia sú vystavení nefajčiari,
- vo verejne prístupných priestoroch úradných budov a zariadení, obchodov, divadiel, kín, výstav, múzeí a galérií.
Okrem toho podľa Zákonníka práce sú organizácie povinné dbať na to, aby sa zdravie pracovníkov neohrozovalo fajčením na pracoviskách a pracovníci sú povinní dodržiavať zákaz fajčenia na pracoviskách, kde pracujú nefajčiari.
Zákon však je jedna vec a realita druhá. Pokiaľ pre jeho realizáciu, kontrolu a sankcionovanie tých, ktorí ho nedodržujú alebo prestupujú nie sú vytvorené finančné a personálne zdroje a nie sú jasne vymedzené kompetencie zodpovedných kontrolných orgánov, ostane len pekným kusom papiera. Závisí veľa od samotných ľudí, či už nefajčiarov alebo fajčiarov, lebo v podstate zákon ochraňuje zdravie oboch, ako sa presadí v praxi.

FAJČENIE A MLÁDEŽ
Fajčenie sa dnes charakterizuje ako spoločenská móda, osobný zvyk alebo skôr zlozvyk. Pokladá sa však aj za prejav slabosti mladých i dospelých. A nie náhodou. Pretože pomocou fajčenia sa často zaháňa pocit neistoty v spoločnosti, napätie, strach alebo nuda. S cigaretou v ruke sa chce zdat' mládež dospelejšia.
Mnohí si mylne myslia, že fajčením nadobudnú sebaistotu, zaženú únavu, spánok, alebo im bude lepšie pracovat' mozog. Fajčenie je však aj " osvedčený spôsob" na nadväzovanie priateľstva a zabíjanie času. Toto všetko má však - pravdupovediac - iba utíšit' vlastné svedomie tých, ktorí sa takýmito výhovorkami ospravedlňujú sami pred sebou, brániac sa prijat' zdravé úvahy a závery o škodlivosti fajčenia. Spomenuté výhovorky však neobstoja. Najmä preto nie, lebo preklenúť citové vzrušenia, spoločenské zábrany je možné aj bez cigariet a to primeraným, kultúrnejším a zdraviu neškodiacim spôsobom. Ak si uvedomíme, že ročná spotreba cigariet sa neustále zvyšuje aj u nás, zdá sa, že informácie o nebezpečenstvách ohrozujúcich zdravie pri fajčení sa ešte nedostali ku každému. Nakoniec o tom svedčia aj štatistiky z celého sveta.
VPLYV NA ZDRAVIE
Nespočetné výskumy nezvratne dokázali, že jestvuje príčinná súvislosť medzi fajčením a vznikom viacerých chorôb, najmä pľúcnej rakoviny.
U fajčiarov sa vyskytujú najčastejšie a vo väčšej miere tieto ochorenia, pričom na jedného chorého nefajčiara pripadá značný počet ochorení fajčiarov: rakovina pľúc (na jedného nefajčiara pripadá 10,8 ochorení fajčiarov), bronchitída a emfyzém (6,1), rakovina hltana (5,4), rakovina ústnej dutiny (4;1), rakovina pažeráka (3,4), žalúdočné a dvanástnikové vredy (2,8), rozličné choroby krvného obehu (2,6), cirhóza pečene (2,2), rakovina močového mechúra (1,9), koronárna choroba (1,7), rozličné srdcové choroby (1,7), choroby srdca zapríčinené vysokým tlakom (1,5), všeobecná arterioskleróza (1,5), rakovina obličiek (1,5), ostatné druhy rakoviny (1,4). Priemer (všetky príčiny) je spolu 1,7. To znamená, že priemerná úmrtnosť fajčiarov bola o 70 % vyššia na všetky choroby ako úmrtnosť nefajčiarov.
Nikotín pôsobí na vegetatívnu nervovú sústavu. V malých dávkach pôsobí povzbudivo, Vo väčších dávkach nikotín pôsobí ako tlmič (inhibítor), ba ako jed, ktorý ochrnuje nervovú sústavu a vyvoláva kŕče hladkého svalstva, najmä svalov a ciev.

Zvýšenie úmrtnosti fajčiarov oproti nefajčiarom sa 'najvýraznejšie prejavuje medzi 40, a 50. rokom a klesá s postupujúcim vekom.
Zvýšenie úmrtnosti sa prejavuje výrazne u fajčiarov, ktorí dym vdychujú.
Najčastejšou chorobou z fajčenia cigariet je rakovina pľúc, ktorá postihuje fajčiarov cigariet takmer jedenásťkrát častejšie ako nefajčiarov. Všeobecne možno povedať, že pravdepodobnosť ochorenia a smrti; na koronárnu -chorobu sa zvyšuje tým viac, čím viac cigariet človek vyfajčí a čím hlbšie vdychuje dym.
V súčasnosti umiera na rakovinu pľúc šesťkrát viac mužov ako žien. Zvyšuje sa úmrtnosť mladších ročníkov obyvateľstva, rakovina pľúc sa vyskytuje častejšie ako v minulosti. Výskumy dokázali, že fajčiari cigariet ochorejú na rakovinu pľúc častejšie ako iní fajčiari, že počet ochorení na rakovinu pľúc sa zvyšuje úmerne s počtom vyfajčených cigariet, že výskyt rakoviny pľúc u bývalých fajčiarov je nižší ako u fajčiarov, ale vyšší ako u nefajčiarov. O onkogenite nikotínu svedčia aj pokusy so zvieratami.

Fajčenie zhubne pôsobí najmä na mladistvých fajčiarov obidvoch pohlaví, intenzívnejšie na dievčatá ako na chlapcov, spomaľuje rast (podľa výskumov až o pätinu), zhoršuje školský prospech žiakov, pretože nikotín negatívne pôsobí na duševnú činnosť, čo dokázali aj starostlivo vedené výskumy. Čím je fajčiar mladší, tým zhubnejšie a skazonosnejšie následky zanecháva fajčenie na jeho organizme.
U starších náruživých fajčiarov vyvoláva fajčenie chronickú otravu nikotínom, ktorá sa navonok prejavuje psychickými poruchami, nepokojom, neschopnosťou duševne pracovať, úzkosťou, závratmi, strachom z pohybov, precitlivenosťou sluchových a čuchových nervov, poruchami prispôsobivosti a zníženou schopnosťou rozlišovať farby. Zisťuje sa príčinná súvislosť medzi silným fajčením a duševnými chorobami.
Skúma sa súvislosť medzi fajčením ťarchavých žien a následnými potratmi, defektmi novorodených detí a rozličnými psychickými poruchami, ako aj súvis medzi fajčením dojčiacej_ matky a vývinovými poruchami dojčaťa.

SPOLOČENSKÁ OBLASŤ
Spoločensky sa fajčenie zaraďuje medzi neželateľné javy, ktoré nefajčiari bezmocne tolerujú iba preto, že fajčenie je masovo rozšírené. Fajčiari obťažujú nefajčiarov tým, že ich nútia vdychovať dym, ktorý vypúšťajú, vyvolávajú zápach v miestnostiach. Dymom napáchnu aj šaty, fajčenie vyvoláva zápach z úst, znečisťuje prostredie, zanecháva v rodinách neželateľné a odporne zapáchajúce hŕby popola a prepálené obrusy:
Fajčiari spôsobujú z nedbalosti mnoho požiarov, keď ľahkomyseľne a neuvážene odhadzujú celkom nezahasenú cigaretu. Zo štatistík sa môžeme presvedčiť o obrovských spoločenských škodách, ktoré nemuseli vzniknúť, keby neexistovala fajčiarska vášeň a nedisciplinovanosť. Fajčiari sú nepríjemní spoločníci nefajčiarov. I keď ich nefajčiari z rozličných dôvodov tolerujú, neradi sú v ich spoločnosti a usilujú sa im vyhnúť. Aj v doprave sa už fajčiari oddeľujú a v rámci boja proti fajčiarskej toxikománii sa počet vozňov pre fajčiarov znižuje.

FINANČNÁ A MATERIÁLNA OBLASŤ
Pri silnom fajčení a vysokom počte skonzumovaných cigariet fajčenie stojí mnoho zbytočne vyhodených peňazí; ktoré doslova "idú do vzduchu" bez protihodnoty a ktoré by sa dali na zveľadenie rodiny v inom smere veľmi vhodne použiť a v rodinnom rozpočte veľmi často chýbajú.

PSYCHOLOGICKÁ OBLASŤ
Intenzívne fajčenie vyvoláva návyk, túžbu po droge - nikotíne. Oslabuje vôľu fajčiara, robí ho otrokom vášne a afektov. Mnohí fajčiari potvrdzujú, že nie sú schopní zriecť sa fajčenia, lebo na to nemajú dosť síl. Iní sa chlapia, že sa môžu fajčenia kedykoľvek zrieknuť, ale že na to nemajú dôvod, lebo žijú len raz a chcú si dožičiť, čo sa im žiada. Tým sa pokúšajú zakryť slabosť svojej vôle, neschopnosť rozkázať si a ovládať sa. Nikotín je považovaný za drogu, od ktorej je človek psychicky aj somanticky závislý.

VÝSKUM ZÁVISLOSTI NA NIKOTÍNE
Podľa jednej novej štúdie, ktorá bola čiastočne financovaná Národným inštitútom pre drogové závislosti (NIDA - National Institute on Drug Abuse), Národnými zdravotnými ústavmi a publikovaná 25. júna v časopise Nature, sa u niektorých z nás vyskytuje zvláštny gén. Niektoré osoby majú takú variantu tohoto génu, ktorá ich môže chrániť pred vznikom závislosti na nikotíne. Štúdia zistila, že jedinci s geneticky podmienenou variantou určitého enzýmu odbúravajú nikotín pomalšie než tí, ktorí túto formu enzýmu nemajú. Majú väčšie odolnosti proti závislosti na nikotíne, a keď fajčia, fajčia menej cigariet než osoby, ktoré toto „poškodenie“ nemajú.
Nikotín, t.j. tá súčasť tabakových výrobkov, ktorá vyvoláva závislosť, je metabolizovaný alebo odbúravaný predovšetkým jedným pečeňovým enzýmom, ktorý sa nazýva CYP2A6.

V tejto štúdii pozorovali vedci z University of Toronto pod vedením dr. Rachel F. Tyndalovej, že rôzne varianty génu pre enzým CYP2A6 majú vplyv na to, ako rôzne osoby metabolizujú nikotín. Ľudia so zníženou funkciou enzýmu CYP2A6 majú nižšiu pravdepodobnosť, že sa u nich vytvorí závislosť na nikotíne.
Vedci z University of Toronto tiež zistili, že poškodený enzým by mohol takisto mať vplyv na nikotín z iného zdroja ako sú cigarety, čo by mohlo prispieť k lepšiemu využitiu väčšiny voľne predajných prípravkov pre náhradnú nikotínovú terapiu (náplasti, žuvačky, spray). Vedci dospeli k záveru, že ochranný účinok nulových aliel CYP2A6 ukazuje na možnosť vývoja liekov, ktoré tento enzým tlmia, ktoré by bolo možné použiť pre nové prístupy k prevencii a liečeniu závislosti na nikotíne.
PREVENCIA
Jediný spôsob, ako v dnešnej dobe predchádzať vzniku závislosti na nikotíne, je vyhýbať sa fajčeniu vôbec. Aj keď bolo uskutočnených niekoľko štúdií, ktoré sa zaoberali možnosťou výroby tabakových výrobkov bez akéhokoľvek obsahu nikotínu a dnes by dokonca bolo technicky možné vylúčiť nikotín z cigariet úplne, aby sa pomohlo ľuďom fajčiť bez toho, aby sa z nich stali osoby závislé na nikotíne. Tabakové spoločnosti sa pochopiteľne zdráhajú a nechcú sa do niečoho takého pustiť . Nie je sa čomu diviť: závislosť na nikotíne je jednou z najdôležitejších opôr, ktorá zaisťuje ich pozíciu na trhu. Okrem toho má starostlivá regulácia a manipulácia obsahu nikotínu v ich produktoch zásadný význam pre rozšírenie ich podielu na trhu: chytiť na nikotín nových fajčiarov a hlavne ich pripraviť o akúkoľvek možnosť prestať fajčiť.

Je možné si predstaviť, že by zahájenie výroby cigariet bez nikotínu v rade tabakových spoločností spôsobilo pokles príjmov. To by pravdepodobne viedlo k rovnakému výsledku ako u piva bez alkoholu. Sú ľudia, ktorí ho pijú, ale nie je ich zďaleka toľko ako tých, ktorí pijú normálne pivo s alkoholom.
Zaujímavé citáty prominentných zástancov a odporcov fajčenia, vedcov a citácie reklám

“Je to fraška, nemám pravdu?“ Čítajte nápis na krabičke, na krabičke niekoho iného, ktorý Vás informuje o tom, že minister zdravotníctva, ktorý nie je hlúpy, tvrdí, že fajčenie spôsobuje rakovinu a tak ďalej. Som ochotný predpokladať, že si to nevymyslel. Ale ja som tu, aby som robil svoju prácu. Vzal som toto miesto, pretože som vedel, do čoho idem. Nie som žiaden veľký pokrytec. Všetci sme tak trochu pokrytci.“ Predošlý premiér Nového Južného Walesu a súčasný predseda BAT Austrálie. (BAT je jedna z najväčších tabakových spoločností na svete.) Interview s dcérskou spoločnosťou WD & HO Wills o jeho podnikateľských princípoch. Zdroj: Simons M. Čo motivuje Nicka? The Australian magazine 1997; júl 12-3.

„Keď chcete podniknúť niečo proti malárii, musíte sa zaoberať štúdiom moskytov. A pokiaľ chcete urobiť niečo proti rakovine pľúc, musíte študovať tabakový priemysel.“ Profesor Stan Glantz pri obhajovaní svojho NCI grantu pre výskum tabakového priemyslu. Zdroj: Noah T., Financovanie štúdia tabakových spoločností je v Kongrese ohrozené. The Wall Street Journal 1995; 7. augusta. (NCI: Národný inštitút pre výskum rakoviny)
„Hovoriť, že sponzorovanie kultúrnych a športových udalostí tabakovými spoločnosťami by nemalo byť regulované, aby sa zachovali pracovné miesta, je to isté, ako by niekto argumentoval tým, že 2. svetová vojna mala pokračovať, aby sa zabránilo strate pracovných miest v továrňach na výrobu munície.“ Paul Forseth, člen Reformovanej strany v Parlamente, pred Dolnou snemovňou Kanadského parlamentu pri zahájení záverečného čítania Zákona proti tabakovým spoločnostiam. Jeho odpoveď bola reakciou na mnoho prehlásení iných poslancov, ktorí opakovali varovanie tabakovej lobby, že časť zákona, ktorá obmedzuje reklamu na cigarety na sponzorovaných športových akciách by mohla spôsobiť zánik týchto akcií a stratu pracovných miest, ktoré tieto spoločnosti poskytujú. Zdroj: Wills T. Reformisti napádajú Blok pri obrane zákona proti tabakovým spoločnostiam. Montreal Gazette 22. februára 1997.
„Tabakový priemysel je ekonomický Tyranosaurus rex: obrovský, nenásytný, naháňajúci hrôzu, s malým mozgom a určený k vyhynutiu. Svet a jeho ekonomika prežijú pozvoľný zánik tohoto priemyslu celkom dobre.“ Ken Warner „Čím prispieva tabak k hospodárstvu“ World Smoking and Health, jeseň 1990.
„Podľa môjho názoru nie je možné pochybovať o tom, že je stále ťažšie získať nadšených kandidátov na miesta v tabakových spoločnostiach. Je tu istý trend. Ak máte desať kandidátov s odpovedajúcou kvalifikáciou a poviete im, že ide o prácu v tabakovej spoločnosti, môže päť prehlásiť, že takú prácu nechcú.“ Nick Waterford z Michael Page Recruitment citovaný v článku P. Moodieho Život je pre tabakových manažérov otrava. The Australian Financial Review 2. septembra 1994:44.
Je pravdepodobné, že ľudia, ktorí sa uchádzajú o vedúce miesta, nemajú záujem o prácu v odvetví, ktoré smeruje do záhuby.“ Richard Gintel, Bain & Co. (burzová maklérska firma) citovaný v článku P. Moodieho Život je pre tabakových manažérov otrava. The Australian Financial Review 2. septembra 1994:44.
„Tabakový priemysel má desivú minulosť plnú podvodov, manévrovania a šírenia dezinformácie.“ Z oznámenia pre tlač vydaného Austrálskou lekárskou spoločnosťou (NSW) po silnej kritike jej prezidenta, dr. Juliana Lee, ktorý viedol štúdiu financovanú „nezávislým“ Austrálskym tabakovým inštitútom. Táto štúdia sa zaoberala pasívnym fajčením a dospela k záverom, ktoré len málokoho prekvapili. Prehlásenie o fajčení vydané odborom NSW Austrálskej lekárskej spoločnosti. Prehlásenie pre tlač, 8. augusta 1996.

„Jeden deň môže prispieť k zásadnému prelomu v liečení choroby.“
“Podporuje projekty nového zalesňovania v Brazílii a ďalších krajinách“
“Podporuje kampane za čisté životné prostredie“
“Dostupnosť tabaku pomáha udržať vo vojnových krajinách mier“
“Značka cigariet je často osobným symbolom, ktorý ostatným prezrádza postavenie a aspiráciu fajčiara“
“Prepožičiava ženám symbol nezávislosti“
“Dal nám veľké názvy produktov ako Long Life“
Vybrané príklady, ktorých zoznam je uvedený v článku: 120 dobrých vecí o tabaku. Tobacco Reporter júl 1994.

Záver
Prvoradý a nenahraditeľný liek proti fajčeniu je fajčiarová pevná vôľa a presné rozhodnutie, ktoré má zmeniť jeho doterajší život.
Zbaviť sa závislosti je však veľmi ťažké. Abstinenčné príznaky začínajú už počas niekoľkých hodín po poslednej cigarete a vrcholia počas 48 - 72 hodín. Túžba zapáliť si cigaretu trvá i niekoľko mesiacov po skončení fajčenia. Intenzita abstinenčných príznakov väčšinou klesá po troch až štyroch týždňoch. Práve nikotínové abstinenčné príznaky sú hlavným dôvodom návratu k fajčeniu. V súčasnej dobe majú najmä silní fajčiari možnosť použiť tzv. náhradnu nikotínovú terapiu v podobe nikotínových žuvačiek, náplastí a inhalátorov.

Náhradná liečba nikotínom je dodanie drogy nikotínu do tela inou cestou než použitím cigarety. Táto liečba je založená na potlačení abstinenčných príznakov. Nie je teda „liekom proti fajčeniu“, neznamená to, že zabránime nervozite, nesústredenosti, zlej nálade, zvyšovaniu hmotnosti..., fajčiarovi iba umožníme zmenu životného štýlu - naučiť sa nefajčiť. Ak chce človek prestať fajčiť, mal by dodržiavať dve základne pravidlá:

·urobiť pevné rozhodnutie prestať
·podporiť ho potlačením eventuálnych abstinenčných príznakov nikotínom zo žuvačiek, náplastí, či inhalátorov.
Ďalšie podporné kroky, ktoré vedú k úspechu, môžu byť individuálne. Vraví sa, že je toľko metód odvykania fajčenia, koľko je fajčiarov. Môžete sa uchýliť aj k dychovým cvičeniam, resp. k športu obecne, ktorý nielenže spôsobuje výdaj energie, takže sa nezvýši hmotnosť, ale je známe, že po telesnej záťaži sa v mozgu vylučujú látky, ktoré nám spôsobujú príjemné pocity, podobne ako fajčenie. Každý však musí mať na pamäti, že si už nikdy nesmie zapáliť, ani len tak trošku „potiahnúť“, pretože každý takýto krok vedie k návratu k závislosti.

Veľa ľudí si myslí, že o fajčení vie veľmi veľa. Ak si to myslíte aj vy, skúste sa o tom presvedčiť v nasledujúcom kvíze:
Na každú z nasledujúcich téz odpovedzte áno alebo nie
o Väčšina fajčiarov by chcela s fajčením prestať.
o Pár kvapiek čistého nikotínu môže spôsobiť smrť.
o Medzi mladými fajčiarmi je viac dievčat ako chlapcov.
o Jedno z piatich úmrtí na kôrnatenie tepien srdca je spôsobené fajčením.
o Väčšina fajčiarov začne fajčiť vo veku 12 - 18 rokov.
o Inhalovaný dym obsahuje najmenej 4000 rôznych chemických látok.

o Cigarety s nízkym obsahom dechtu sú menej škodlivé.
o Viac ako 7000 požiarov ročne vznikne následkom fajčenia.
o Na choroby súvisiace s fajčením ročne umrie viac ľudí ako pri dopravných nehodách.
o Ak žijete s fajčiarom, či fajčiarmi, ročne inhalujete približne toľko sekundárneho dymu, ktorý sa rovná 60 až 150 cigaretám.
Ak ste odpovedali ÁNO na všetky tézy okrem tézy, ktorá je vyznačená červenou farbou, odpovedali ste správne. Ostatné výroky sa zakladajú na pravde, aj keď si to len málokto uvedomuje.

. Fajčenie je droga, ktorá si podmaní celého človeka. Stojí nemálo peňazí a najhoršie na tom je, že poškodzuje naše zdravie. Zdravie aktívnych, ale aj pasívnych fajčiarov - tí, ktorí nefajčia, trpia za tých, pre ktorých je fajčenie súčasťou života... Smutná skutočnosť, ktorá sa však bytostne dotýka každého z nás. Mánia, ktorej podliehajú všetci bez rozdielu veku, pohlavia, vzdelania... Dokonca ešte aj nenarodené deti trpia, keď si matky počas vnútromaternicového vývinu plodu zapália len tak pre potešenie, pričom bábätko sa dusí a chtiac-nechtiac sa stáva fajčiarom aj ono.
Jednoznačne - FAJČENIE ZABÍJA!!! - každého z nás

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk