referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Utorok, 7. decembra 2021
Cestná doprava a cestné komunikácie na Slovensku
Dátum pridania: 23.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: matrixak
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 454
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 
2) Dopravné cesty

-miestne komunikácie, rozchod koľají (rozličný)

3) Dopravné  zariadenia

-budovy, vozovne, skladovacie plochy

Prepravu osôb autobusmi vnútroštátnymi verejnými komunikáciami zabezpečujú podniky SAD (Slovenská autobusová doprava) a dopravné podniky (BA, Žilina, Košice, Prešov). Dopravný Podnik každého z miest je akciová spoločnosť. 

  
Na porovnanie s ostatnými členskými krajinami Európskej únie má preprava osôb narastajúci trend. V rokoch 1970-1995 preprava osôb prieme ročne narastala o 3,2%, pričom nárast bol zabezpečený najmä leteckou dopravou, ktorá za toto obdobie vzrástla až o cca 442%, individuálnym motorizmom - nárast o 120%, autobusová doprava - nárast o 40% a železničná doprava - rast o 24%. Prudký nárast individuálneho motorizmu od roku 1995 má za následok zvýšenú potrebu investícií na budovanie infraštruktúry (cesty, parkoviská, odstavné plochy a pod.). Zvýšené výdavky na tvorbu a ochranu životného prostredia (hluk, emisie škodlivín, znečisťovanie spodných vôd, zábery poľnohospodárskej pôdy a pod.) rastú rýchlejším tempom než sú prírastky hrubých domácich produktov jednotlivých krajinách. Dopravné podniky sa dostávajú do finančných problémov najmä z dôvodov nízkych dotácií a poklesu cestujúcich. 
 

Európska únia a systém mestskej hromadnej dopravy

Povenujme sa systémom organizácie a riadenia verejnej osobnej dopravy v jednotlivých štátoch EÚ, keďže sme jedna z nich. Fungujú na regionálnych špecifikách. EÚ má zámer posilniť hospodársku súťaž vo vykonávaní pravidelnej autobusovej dopravy. Podľa informácií z EÚ v jej členských krajinách sa vyskytujú tri systémy :

- deregulovaný systém (Veľká Británia),
- systémy s určitou hospodárskou súťažou formou vyhlasovania verejnej súťaže (Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nórsko a Švédsko),
- klasický (dopodrobna upravený rôznymi predpismi) - Belgicko, SRN, Grécko, Taliansko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko a Španielsko.

Na vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy sa vyžaduje v každej krajine (s výnimkou Veľkej Británie) osobitné povolenie (koncesia, licencia) na každú pravidelnú autobusovú linku. Skúma sa plnenie určitých podmienok (bezúhonnosť, odborná spôsobilosť a finančná spoľahlivosť). Potreba vedenia autobusovej linky správne orgány skúmajú len vtedy ak financujú úbytky tržieb (stratu) z dôvodu výkonov vo verejnom záujme. Výkony vo verejnom záujme sa financujú na základe vopred stanovených podmienok spravidla z rozpočtu z vyšších územných celkov, resp. v mestskej doprave z rozpočtu obcí. V poslednom období musia aj krajiny s tzv. klasickým dopravným systémom uplatňovať a uvádzať do praxe v súvislosti s financovaním výkonov vo verejnom záujme vypisovanie verejnej súťaže. Štát, resp. obce sa podieľajú na spolufinancovaní infraštruktúry a autobusového parku v rámci možnosti svojho rozpočtu.

 

Nákladná cestná doprava

Slúži na prepravu vecí, ktorou dopravca vykonáva na základe zmluvy o preprave tovaru, prípadne inej zmluvy podľa prepravného poriadku a tarify. Vykonávať ju možno len vozidlami, ktoré sú určené na prepravu vecí. Prevádzka osobných vozidiel nie je nákladnou cestnou dopravou. Podmienky prepravy nákladu podľa Z.315/96 o premávke na PK:


1) Prepravovaný náklad nesmie prekročiť užitočnú hmotnosť vozidla
2) Náklad musí byť na vozidle riadne umiestený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť premávky.
3) Aby nepoškodzoval a neznečisťoval životné prostredie
4) predmety nesmú prečnievať po hrane vozidla, musia byť viditeľné
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.