referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Soňa
Utorok, 28. marca 2023
Štruktúra práce
Dátum pridania: 05.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Dj.blecha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 724
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
Obal
Hlavné kapitoly
Názov - titulná strana
Obsah
Úvod
Metodika
Teoretické východiská
Vlastná práca - Výsledky
Diskusia
Záver
Resumé
Zoznam použitej literatúry
Poďakovanie
Prílohy
Titulná strana
Na titulnej strane práce Stredoškolskej odbornej činnosti musia byť uvedené tieto údaje:

* súťažný odbor
* názov práce
* text: Stredoškolská odborná činnosť
* meno autora alebo každého člena autorského kolektívu v abecednom poradí
* ročník štúdia, názov a adresa školy (stačí mesto), z ktorej autor pochádza
* meno konzultanta (uvádza sa s titulmi)
* miesto a rok napísania práce (uvádza sa jedno mesto a jeden rok, kedy bola práca dokončená, napríklad Bratislava 1997)

Názov prezentuje prácu a preto by mal vystihovať jej zameranie alebo problém, na ktorý sa zameriava. Názov musí súvisieť a zodpovedať obsahu práce a musí byť terminologicky správny. Zo skúseností môžeme poradiť, že nie vždy je prvý návrh pre názov práce ten najlepší.

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie je samostatný list, na ktorom sa uvádza vyhlásenie autorov o tom, že prácu vypracovali samostatne. Spravidla ide o formuláciu: "Prehlasujem(e), že prácu na tému "Názov práce" sme vypracovali samostatne a s použitím uvedenej literatúry." Autori musia čestné vyhlásenie vlastnoručne podpísať.

Obsah

Obsah sa uvádza na začiatku práce. Sú v ňom prehľadne uvedené názvy všetkých kapitol, ktoré práca obsahuje spolu s jej číslom, ako aj s číslom strany. Kapitoly číslovať veľkými arabskými číslicami. Podkapitoly značiť.

Prvou číslovanou stranou práce býva väčšinou obsah, poslednou zoznam použitej literatúry. Ak je potrebné, prílohy majú vlastné číslovanie.

Úvod

Obsahuje stručný úvod do problematiky - dôvod, prečo sa autor rozhodol vypracovať SOČku na danú tému. Stanovuje cieľ práce a čomu má práca slúžiť. Má sa v ňom presne vymededziť problém, ktorým sa práca zaoberá. V úvode nie je potrebné rozvíjať teoretické informácie, má byť stručný a výstižný a má prezentovať nasledujúci obsah práce. Doporučený rozsah je jedna až jeden a pól strany.

Metodika

V metodike autor definuje postup a metódy spracovania. Stručne sa opíšu pracovné postupy, prístrojová technika (značka, výrobca, parametre prístroja) a podmienky, v ktorých sa informácie získavali. Je to dôležité najmä pri používaní experimentálnych techník. Prehľadne, ale podrobne sa v nej uvádza súhrn vzoriek, miesto a spôsob ich odberu. Metodika musí byť písaná tak, aby si čitateľ vedel urobiť verný obraz o spôsobe autorovej práce a predstavu o tom, nakoľko môže porovnať výsledky s výsledkami iných autorov. Podľa informácií v metodike by sa mali dať uskutočnené merania a pokusy presne zopakovať.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.