Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pozorovanie lavín

Pri zadávaní informácií o pozorovaných lavínach sa snažte čo najpresnejšie popísať lavínu, ktorú ste pozorovali.

Ako lavínu označujeme náhly pohyb snehu z odtrhového, cez transportné až po akumulačné pásmo. Odtrhy snehu s menšou dráhou ako 50 m nazývame snehové zosuny alebo splazy.

K odtrhu a pádu lavíny dôjde vtedy, ak je napätie na určitom mieste väčšie ako pevnosť snehovej pokrývky a keď sa prekoná od­por trenia snehovej vrstvy o jej podklad. K zlomu snehovej pokrývky dochádza vždy v najslabšom mieste, z tohto miesta sa zlom bleskurýchlo šíri aj cez stabilnejšie časti snehovej pokrývky.

Hlavné znaky klasifikácie lavín:

* podľa tvaru odtrhu - doskové lavíny a lavíny z voľného snehu
* podľa polohy sklznej plochy - povrchové a základové lavíny
* podľa vlhkosti snehu - suché a mokré lavíny
* podľa tvaru dráhy - plošné a žľabové lavíny
* podľa pohybu - prachové a tečúce lavíny.

Prosím, nezabudnite poslať na adresu [email protected] fotografie pozorovaných lavín.

Po overení Vášho pozorovania bude zaradená do Evidencie lavín v príslušnej zimnej sezóne (zimná sezóna sa začína 1. októbra a končí 30. septembra nasledujúceho roku).

Za Vaše informácie Vám vopred ďakujeme.

Zdroje:
pozorovania - www.laviny.sk/

Linky:
pozorovania - www.laviny.sk/

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk