referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vanda
Utorok, 7. februára 2023
Projektové vyučovanie
Dátum pridania: 19.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: carmen
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 765
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 12m 40s
Pomalé čítanie: 19m 0s
 
Marec -> dejepis, zemepis, vlastiveda, estetická výchova
-exkurzia do prírodného múzea – skanzenu
ciel: - zoznámenie sa so spôsobom bývania, dedinskými tradíciami, výtvarné spracovanie poznatkov z návštevy skanzenu, z besied s pamätníkmi – kresby a modely obydlí, ľudových zvykov, krojov,....
- úcta k ľudovej architektúre, umeniu a remeslu

slovenský jazyk, prírodopis, chémia

-literárne spracovanie výsledkov z pátrania – fejtóny, reportáže, básne
cieľ: - porovnanie minulosti so súčasnosťou, úcta k životu a k práci predkov
- ekologické varovania, výzvy a aktivity

Apríl -> matematika, pracovné vyučovanie
-historické jednotky merania a váženia, vymeriavanie školského pozemku, nákres pozemku, premena historických jednotiek do súčasnosti
cieľ: čo musí vedieť dobrý hospodár, vynaliezavosti, remeselnícke zručnosti

občianska náuka, dejepis
-pátranie po historických predmetoch a dokumentoch, zbieranie informácii o získaných materiáloch, ich triedenie a zaraďovanie do súvislostí
cieľ: - priblíženie histórie súčasnosti, systémová práca historikov

dejepis
-beseda o histórii jarmoku a trhu
cieľ: - spojenie ľudovej zábavy s obchodom, program jarmoku

estetická výchova
-pátranie po ľudových krojoch, spôsobu obliekania
cieľ: - prehliadka ľudových krojov a ich opis, skladanie jarmočných priesní,..

telesná výchova
-nácvik ľudových tanečných hier
cieľ: - možnosť aktívnej zábavy vo voľnom čase a školských prestávkach

B.) PROJEKTY – 1. STUPEŇ ZŠ

Motto: „To čo deti robia, má pre ne oveľa väčší význam, než to, čo vidia a počujú.“

Organizačne sú tieto projekty najjednoduchšie. Nevyžadujú si zvláštnu úpravu rozvrhu alebo nutnú spoluprácu s ostatnými vyučujúcimi. Čas, ktorý je denne k dispozícií sa nečlení na jednotlivé vyučovacie predmety, ale trávia ho riešením spoločnej tematickej úlohy. Cennejšie sú vždy témy, ku ktorým dospejú deti sami. Uvedomujú si oveľa výraznejšiu zmysluplnosť a významnosť svojej práce, získané poznatky sa im uchovávajú hlbšie v pamäti. Významnú rolu pre získanie si žiakov na tému zohráva vhodná motivácia. Celodenné projekty v trvaní štyroch vyučovacích hodím si vyžaduje od vyučujúceho značnú dávku flexibility. Je nutné pohotovo reagovať na momentálne naladenie, únavu a záujem detí premyslieť si zabezpečenie ich základných potrieb, stanoviť jasné pravidlá pre mimoriadny režim. Presná a premyslená organizácia je prevenciou a zárukou úspešného splnenia stanovených cieľov. V rámci organizačnej prípravy projektu vymedzuje sa aj priestor pre voľný pohyb žiaka, ponuka rôznych informačných zdrojov. Projektové vyučovanie je rušnejšie, tvorivejšie a živšie než tradičná výuka. Nesmie sa však vytvoriť situácia nezvládnuteľná učiteľom a neprehľadná pre žiaka. V pozitívnej nálade, atmosfére sa práca pre dieťa stáva zábavou, čerpá nielen poznatky ale i radosť a uspokojenie.

autorka: Mgr. Jitka Kašová
typ projektu: dlhodobý
veková skupina: 3.ročník ZŠ
vyučovacie predmety: slovenský jazyk, literárna a
estetická výchova, vlastiveda
téma – úloha: napísať spoločne knihu o strašidlách
výchovno vzdelávacie ciele:
1.rozvoj literárnej a výtvarnej tvorivosti, fantázie, slovnej zásoby
2.zoznámenie sa so základmi informatiky a literárnej tvorby
3.vlastivedné poznávanie, orientácia na mape, prírodné zákonitosti
4.odstránenie psychických zábran a strachu z neznámeho
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.