referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vanda
Utorok, 7. februára 2023
Projektové vyučovanie
Dátum pridania: 19.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: carmen
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 765
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 12m 40s
Pomalé čítanie: 19m 0s
 
1.Motivácia
Počiatkom r. 1993 vyšla kniha Víťazoslavy Klimtovej „ Lexikón ohrozených druhov strašidiel.“ Obsahuje stručné popisy rusaliek, vodníkov a iných milých postavičiek s ilustráciou a popisom miesta výskytu. Človek 20. stor. sa hanbí priznať sa k viere na víly, čarodejnice,.... a pripadal by si ako blázon, keby ho oslovil napr. strom. Naši predkovia tisíce rokov bežne komunikovali s rastlinami, zvieratami,... Naše storočie naučilo ľudí veriť len tomu, čo sa dá vypočítať, čoho sa môže človek dotknúť. Táto racionalizácia je zdanlivá a človeku je tak škodlivá, ako znečistená voda, nedýchateľný vzduch,... Keď dopustíme, aby sme na tejto planéte zostali osamotení, bez víl, vodníkov,.... zavládne na Zemi obdobie pustého rozumu. I škola býva niekedy príliš racionálna a zabúda na priestor pre detskú fantáziu, tvorivosť.

2. Realizácia
-zmena budovy školy na zámok
-čítanie kníh a tvorba svojich vlastných „zámkových strašidiel“
-pre inšpiráciu sa vybrať hľadať strašidlá na školský dvor
-poskytnúť žiakom rôzny výtvarný materiál a nechať ich svoje strašidlá namaľovať, vymodelovať, popisovať, pantomimické predvádzanie strašidiel a odhadovanie ich vlastností a ich pomenovanie
-abecedné a tematické usporiadanie, zoznam-> nenápadné pripravovanie detí na vznik novej vlastnej knihy
-zháňanie informácii o tom ako taká kniha vzniká a vyzerá
-zoznamovanie sa s novými pojmami (ilustrátor, vydavateľ, nakladateľstvo, výtlačok, prológ)
-na výtvarnej výchove vzniknú návrhy obálok
-sťažená náplň projektu sa odohráva na vyučovacích hodinách slovenského jazyka, slohu, výtvarnej a pracovnej výchove, vlastivedy - zhotovenie mapy SR s označením „Výskyt strašidiel na Slovensku“ – opakovanie orientácie na mape, vznikne priestor na diskusiu o otázkach ekológie a stavu prírody

3. Rámcový plán

Január – Prebudenie fantázie
Č – spoločné čítanie ukážok z Lexikónu strašidiel
Pr – hľadanie strašidiel na pôde, prekonanie strachu z neznámeho
Lv – film-> Nekonečný príbeh
Vv – výtvarné spracovanie vlastných nápadov
Pv – výzdoba triedy, školskej chodby motívmi strašidiel

Február – Literárna a výtvarná tvorba
Č – rozprávanie, popis, dramatizácia
Vv – prehliadka strašidiel
Pr – perzonifikácia strašidiel – diskusia o ľudských vlastnostiach, vzťahoch k ľuďom , prírode

Marec – Triedenie materiálu
Č – literárne stvárnenie vlastných nápadov, abecedné triedenie, tematické triedenie na
kapitoly, obsah, názvy kapitol
-návšteva knižnice, bibliografické údaje

Apríl – Tvorba knihy
Č – oprava textu s použitím Pravidiel slovenského pravopisu
-napísanie úvodného slova
Vv – vyfarbovanie a retušovanie kópií

Máj – Ďalšie využitie témy
Vl – orientácia na mape, charakteristika jednotlivých oblastí, ekológia
M – kalkulácia ceny za jeden výtlačok

Jún – Ukončenie projektu
– hodnotenie a sebahodnotenie
- verejné čítanie ukážok na slávnosti k zakončeniu školského roka

C.) PROJEKTY – 2. STUPEŇ ZŠ

Organizovanie výchovno vzdelávacíieho projeku na 2 stupni ZŠ, kde do výuky jednotlivých tried vstupuje viac vyučujúcich, je trochu náročnejšie.
Dlhodobé témy sa spracuvávajú do bežných vyučovacích hodín. To je však náročnejšie na udržiavanie trvalej motivácie a záujmu žiakov. Riešenie môže byť priebežné zaraďovanie väčšej časovej dotácie – zvyčajne jednotlivých projektov, ktoré uzatvárajú a zhrňujú určitú etapu dlhodobého projektového zadania napr. celoročný VVP výučby nemeckého jazyka v 5. triede je zameraný na písanie denníka („Ja a môj svet“) je pre žiakov trvalou témou realizovanou na bežných vyučovacích hodinách. Po ukončení jedného tematického okruhu sa organizuje však tzv. „nemecký deň“ – jednodenný projekt => napr. vytvoriť dvojjazyčný kalendár, jedálny lístok,....

V dlhodobom projekte je dôležité priebežne zverejňovať postup v riešení úloh.
Krátkodobý výchovno vzdelávací projekt – jednodenný. Realizujú sa väčšinou v rámci tzv. „projektových týždňoch“. Žiaci v nich absolvujú postupne štyri rôzne projekty v rámci svojej triedy a posledný týždeň si sami podľa svojho záujmu volia projektovú skupinu vekovo zmiešanú – majú možnosť rozvíjať sa v oblasti svojho záujmu, stretnúť sa s odbornou problematikou. Deti sa lepšie poznajú, učia sa tolerancii.

Význam projektového vyučovania ako metóda poznávania

Z pohľadu pedagóga a psychológa, význam projektového vyučovania možno hodnotiť takto:
-ide o prirodzený a nenásilný spôsob poznávania, približuje sa „škole hrou“
-rešpektuje individuálne potreby a možnosti dieťaťa, nezaťažuje jeho prsychiku
-pomáha k pozitívnemu vývoju osobnosti dieťaťa
-umožňuje získavať poznatky spojené so zážitkom a zmyslovým vnímaním

Z pohľadu dieťaťa býva oceňované najmä to, že:
-dieťa nachádza zmysel poznávania a vzdelávania
-neskáče z témy na tému, ale má čas dokončovať myšlienku, reagovať na chybu
-dotýka sa skutočných vecí, má možnosť zasahovať do skutočného života
-nachádza sám seba, svoje možnosti, svoju hodnotu, sebadôveru
-škola sa pre neho stáva podnetným prostredím, kam chorí rado, pretože tu prežíva dobrodružstvo spojené s poznávaním sveta
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.