referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Pondelok, 27. mája 2024
Biologické metódy v ochrane rastlín - poznámky
Dátum pridania: 14.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: all1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 599
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 20s
Pomalé čítanie: 20m 0s
 
BIOTECHNICKÉ METÓDY V BIOLOG. REGULÁCII ŠKODCOV

Metódy, ktoré využívajú reakcie živočíchov na fyzikálne, alebo chemické podnety sa nazývajú biotechnické metódy.

Atraktanty - sú látky, ktoré lákajú živočíchy, môžu sa zmiešať s pesticídami v pasciach, kde hmyz hynie

Repelenty - látky, ktoré na určitú dobu alebo natrvalo brzdia požieranie, alebo kladenie vajíčok, ale neusmrcujú.

Hormóny - sú látky produkované živočíšnym organizmom, ktoré v nepatrných koncentráciách pôsobia regulačne na súbor metabolických reakcií. V tele hmyzu pôsobia podobne ako v tele človeka, majú podobný význam. Ich úlohou je regulácia biologických procesov v tele hmyzu a to takých, ako je rast, metamorfóza... Napríklad PITH je hormón produkovaný mozgom, ktorý stimuluje pár žliaz v stredohrudi. Tieto žľazy produkujú hormón ektyzóm. Ekdyzóm iniciuje rast a vývoj. Na druhej strane žľazy corpora alba produkujú hormón, ktorý sa nazýva juvenilný (neotenín). Má inhibičný vplyv na metamorfózu. V prípade nadbytku sa predĺži vývoj lariev, môže sa zvýšiť počet instarov a naruší kuklenie a vývoj imág. Neotenín je aktívny aj pri perorálnej aj pri kontaktnej aplikácií. Veľa druhom hmyzu spôsobuje sterilitu samičiek.

Analógy juvenilného hormónu

  • Methoprene – brzdí dozrievanie, motýle, chrobáky
  • Kinoprene - proti moliciam, voškám a červcom
  • Fenoxycarb – proti obaľovačom

Diflobenzuron – je inhibítor chitínu. Pretože všetky druhy hmyzu obsahujú chitín, táto látka sa nepokladá za vhodnú do biologickej ochrany.

Definície:

  • Semiochemikália – je substancia produkovaná organizmom alebo neživým objektom, ktorá vyvolá reakciu iného organizmu
  • Feromón – je látka produkovaná organizmom, ktorá vyvolá reakciu jedinca toho istého druhu
  • Allelochemikália - je látka produkovaná organizmom, ktorá vyvoláva reakciu jedinca iného druhu.
  • Allomón – je to typ allelochemikálie, ktorý je prospešný pre emitenta viac ako pre príjemcu
  • Kairomón – je typ allelochemikálie, ktorý je prospešný viac pre príjemcu ako pre emitenta
  • Synomón - je allelochemikália, ktorá je prospešná aj pre emitenta , aj pre príjemcu.

Feromóny môžu mať charakter: pohlavných feromónov, alarmujúcich feromónov, agregačných feromónov, označujúcich feromónov, teritoriálnych feromónov...

V súčasnom období boli syntetizované : pohlavné feromóny značného počtu druhov hmyzu. Používajú sa ako lákadlá do feromónových lapačov (samičie feromóny lákajú samčekov). Používajú sa na signalizáciu náletov. Alarmujúce feromóny sú v štádiu estovania. Vylučujú ich napr. vošky napadnuté predátorom. Ich kolónia sa potom snaží rozptýliť. Agregačný feromón produkuje napr. včelia kráľovná, čím udržuje roj pokope. V prípade rusa domového vylučuje tento feromón samička, ktorá ešte nie je gravidná. Disperzný feromón vylučujú čerstvo vyliahnuté larvy motýľa Trichopluria. Samička na takéto miesta nekladie ďaľšie vajíčka (v čerešni je vždy iba jeden červík). Autoinhibítory sú látky, ktoré vylučujú najmä sladkovodné druhy živočíchov a spôsobujú zníženie kvality populácie pri zvýšenej hustote. Podobné autoinhibítory vylučujú aj vošky.

Antifytopatogénne baktérie

Pseudomonas fluorescens Migula - Hostiteľ: baktérie Erwinia carotovora subsp. Atroseptica (pôvodca černania stoniek a mokrej hniloby hľúz zemiakov), Erwinia amylovora, huby Rhizoctonia solani a Pythium ultinum. Prípravok: Blight Ban A 506 (USA) sa odporúča proti chorobám ovocných stromov, zemiakov a jahôd. Používa sa najmä proti baktériám. Bio coat sa odporúča proti hube Fusarium oxysporum raphani na reďkovke a klinčekoch.

Pseudomoas syringae - Prípravok: Bio save 10, Bio save 11; Proti chorobám jabĺk, jahôd...

Pseudomonas cepalla - Hostiteľ: rôzne druhy húb v závislosti od použitého kmeňa. Prípravok: Deny - účinkuje proti hubám Fusarium spp, Pythium spp, Rhizoctonia solani; Leone – účinkuje proti patogénom z rodu Botrytis a Phytophora

Agrobacterium radiobacter - Hostiteľ: Agrobacterium tumefaciens, ktorá spôsobuje bakteriálnu nádorovitosť koreňov, prípadne kmeňov ovocných drevín.

Enterobacter aerogenes - Hostiteľ: Phytophtora cactorium. Baktéria mala v pokuse preukázateľný účinok proti Phytophtore cactorum. Spôsobuje hniloby koreňa. Tento enterobakter má pozitívny vplyv ny zdravie koreňov rastlín.

Bacillus thuringlensis - Hostiteľ: Potláča rozvoj niektorých listových chorôb. Aplikuje sa vo forme suspenzí na povrch listov.

Bacillus subtilis - Hostiteľ: Nectria galligena – pôvodca rakoviny ovocných stromov. Sclerotium spp, Rhizoctonia spp, Fusarium spp. Prípravok: Ibefugín- morenie osiva

AKTINOMYCÉTY

Streptomyces griseoviridis

 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.