Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Biologické metódy v ochrane rastlín - poznámky

PREDÁTORY

Cheiletus eruditus – dravý roztoč, ktorý sa používa na boj proti škodlivým roztočom v skladoch. Meria 0,6 mm a má bielu až žltohnedú farbu. Dodáva sa v plechovkách (5000 – 10 000 ks) alebo v papierových sáčkoch (300 ks) na substráte, v ktorom sa množili. Škodlivé roztoče majú chĺpky a často sa zvliekajú. Aplikácia: preventívne v počte 5-10 ks/100 kg voľne uložených obilnín, alebo 10-20 ks na 100 kg osív.
Represívne - obilniny s vlhkosťou 13,5 – 15%
-obilie s vlhkosťou nad 15%
-osivá s repres. vlhkosťou 70 – 80%
-osivá s repres. vlhkosťou 80%

Phytoseiulus persimilis - dravý roztoč, ktorý sa používa na boj proti roztoču chmeľovému v sklenníkoch. Meria 0,5 mm má oranžovú farbu. Vyciciava vajíčka, larvy, nymfy aj imága škodcu. Aplikuje sa čo najskôr po zistení prvého výskytu škodcu (roztoča) alebo tak, že sa v sklenníkoch vytvoria umelé ohniská so škodcami, do ohnísk sa aplikuje v pomere 1:50

Amblyseius cucumeris - dravý roztoč, ktorý vyciciava larvy strapiek, roztoče a je schopný vyvýjať sa aj na peli. Meria 0,5,mm a má mliečnobielu až ružovobielu farbu. Aplikuje sa preventívne, skoro na jar. Dodáva sa v kontaineroch v substráte s obilnými klíčkami a skladovými roztočmi. Ďaľším druhom s rovnakou účinnosťou je Amblyseius degenerans (je menej citlivý k nižšej vlhkosti vzduchu)

Typhlodromus pyri - dravý roztoč, ktorý sa používa v biologickej ochrane proti škodlivým roztočom (roztoče, vlnovníky) vo viniciach. Živí sa larvami stapiek a iným drobným hmyzom. Meria 0,6 mm a má mliečnobielu farbu. Aplikácia: letorasty s aktívnymi roztočmi sa vpletú do ovocného stromu, alebo keru viniča (VI-VIII) XII-II prezimujúce samičky + plstenné pásy

Hypoaspis miles - dravý roztoč, ktorý sa používa proti smútivkám (čeľaď Sciarideae, dvojkrídlovce) ich larvy prezimujú v pôde. Rozhadzuje sa substrát obsahujúci zmes pohyblivých štádií do porastov. Ako ochrana proti škodlivému hmyzu sa používajú pavúky.

Zlatoočka - kladie vajíčka do kolónie vošiek. Larvy sa živia voškami. Jedna larva zožerie za svoj život cca 2000 ks roztočov alebo 600-900 vošiek. Aplikácia 12 ks/m2

Forficula auricularia - ucholak, živí sa rastlinnou aj živočíšnou potravou. Užitočný v ovocinárstve, ale v zeleninárstve je považovaný za škodcu.

Nabidae, Anthocoridae - čeľade dravých bzdôch, ktoré sa živia roztočmi, voškami, červcami, strapkami a iným drobným hmyzom. Anthocoris nemorum žije na Slovensku voľne v prírode. Na jabloni sa živí prezimujúcimi vajíčkami roztočov.

Orius insidiosus - dravá bzdocha proti strapke tabakovej a západnej

Macrolophus caliginosis - dravá bzdocha proti molici sklennikovej. Má 4 mm a zelenkavú farbu

CHROBÁKY z čeľade Carabidae / Bystruškovité

Požierajú drobné živočíchy na povrchu pôdy. Ničia sa pri chemickom ošetrovaní plodiny. Sú scopné požierať aj vošky, aj malé slimáky.

Adália bipuncta - lienka dvojbodková, konzumuje vošky

Coccinella septempunctata - lienka sedembodková

Chilocornus - živia sa červcami, je to čierna lienka s červenými, alebo žltými bodkami

Cryptolaemus montrouzieri - dravá lienka, ktorá sa živí červcami z rodu Pseudococcus a voškami. Pri teplote pod 16 °C je tento predátor neaktívny. Skonzumuje počas svojho života okolo 250 červcov. Je pokrytá voskovitým výlučkom ako červce.

Hippodamia convergens - lienka zo severnej Ameriky. Zbiera sa z ozimísk a aplikuje sa proti voškám

Stethorus puctillum - huniačik roztočový; lienka, ktorá požiera roztočca chmeľového a iné roztoče, 1,5 mm veľká, má tmavú farbu

BLANOKRÍDLOVCE, mravce

Väčšina mravcov je škodlivá, pretože ochraňujú vošky. Užitočné sú mravce hôrne.

Aphilo aphidimyza - dravý byľomor; komár; ktorý sa použív na boj proti voškám v sklenníkoch. Imágo meria asi 2,5 mm, larva asi 3 mm. Oranžové larvy vyciciavajú a paralyzujú nymfy aj imága vošiek. Larva počas vývoja zničí 10 – 100 vošiek

Therodiplosis persicae - dravý byľomor, nočný živočích. Imágo meria 1,2 – 1,4 mm ružovožltej farby, má štíhle telo, jemné ochlpenie na krídlach aj na tele. Larva je žltobiela až oranžová.

Pestrica pruhovaná - Episirphus balteatus = muchy, blanokrídlovce; hostiteľ - rôzne druhy vošiek; popis - imágo meria 10 – 20 mm, zadná časť tela je žltá s čiernymi pásikmi

Systematické zaradenie najdôležitejších parazitov z radu blanokrídlovce

Parazitické druhy patriace do podradu štíhlopáse. V Európe sa vyskytuje 18 nadčeľadí. Najvýznamnejšie z nich sú čeľade lumky (Ichneumonoidea) a chalcidky (Chalcidoideae)
Do nadčeľade lumky patria drobné, stredné, aj veľké druhy. Typickým znakom nadčeľade je prítomnosť a tvar tzv. areoly na prednom krídle. Do nadčeľade patria čeľade voškomorovité (Aphididae), lumkovité (Ichneumonidae) a lumčíkovité (Braconidae)
Do nadčeľade chalcidky patria väčšinou drobné (1 – 3 mm), ale aj väčšie druhy.

Trichogramma - parazit, ktorý sa vyvíja vo vajíčku hostiteľa a aj v ňom dokončí svoj vývin za 14 dní (22 °C). Má asi 150 hostiteľov, patrí medzi chalcidky. Aplikuje sa v poľných podmienkach predovšetkým proti obaľovačovi jablčnému, vyjačke kukuričnej, siaticiam, more kapustovitej, mlynárikovi kapustnému a ďaľším hostiteľom. Imágo meria menej ako 1 mm. Rozmnožuje sa na vajíčkach skladových motýľov a aplikuje sa v množstve 2 x 50 000 ks/ha. Dodáva sa vo forme parazitovaných vajíčok hostiteľa nalepených na doštičkách.

Encarsia formosa - drobný blanokrídlovec proti molici sklenníkovej. Meria 0,6mm. Samička kladie vajíčka do lariev, patrí medzi chalcidky.

Eretmocerus californicus - Hostiteľ – Moľa tabaková; Popis - citrónovožlté samičky, žltohnedý samček

Aphidius colemani, A. matricariae - Sú drobné 2 mm veľké blanokrídlovce, ktoré parazitujú vošky. Parazitované vošky sú slamovožlté a nafúknuté. Prvá aplikácia sa robí po prvom výskyte kolónií vošiek. Druhy z rodu Aphidius nie sú účinné proti voške záhradnej

Aphelinus mali - Hostiteľ – vlnačka krvavá; Imágo má čiernu farbu a na brušku má žltohnedú kresbu. Larva prezimuje v tele hostiteľa, samička kladie cca 100 vajíčok do bruška hostiteľa. Vývin larvy trvá asi 10 – 20 dní, v priebehu roka sa vystrieda 6 – 9 generácií.

Prospaltella perniciosi - Hostiteľom je Štítniča nebezpečná. Imágo meria 1,1 mm. Prezimujú diapauzujúce larvy prvého instaru v larvách prvého instaru hostiteľa. Počas jednej generácie štítničky sa vyvinú dve generácie parazitoida.

Aphilis melitus - Hostiteľom sú štítničkovité (Diaspidideae) Imágo meria asi 1 mm a má žltkastú farbu. Imágo žije pri teplote 28°C asi 2 - 3 týždne. Samička kladie 30 – 60 vajíčok pod štítok hostiteľa.

Leptomastix dactylopii - Proti červcom z rodu Pseudococcus sa okrem dravej lienky aplikuje aj parazitoid leptomastix. Je to blanokrídlovec, ktorý sa pri teplote 26 °C vyvíja asi 15 dní.

Metaphylus helvollus - Hostiteľom je Saissetia oleae, Saissetia coffeae. Imágo meria asi 2 mm, samička je žltá a samček je hnedý alebo čierny. Imágo môže žiť pri nižších teplotách a výžive medovou šťavou až dva mesiace.

Dacnusa sibirica, Diglyphus isae
D. sibirica meria asi 3 mm, používa sa na ochranu proti minerkám, hlavne v sklenníkoch. Používa sa v chladnejších podmienkach.
D. isae sa používa v teplejších podmienkach.

HUBY

Ascheronia aleyrodis Weber Deuteromycotina (Ascomycetes - Hypodrella libera Syd.) - Hostiteľ - Molica sklenníková (Trialeurodes); Charakteristika - konídiá sú jednobunkové, obklopené slizom a sú produkované na Fialidách v dutinách, alebo piknídiách. Je to úzko špecializovaný druh vyvíjajúci sa iba na moliciach. Huba napáda iba nymfy a pupáriá


Metarrhizium anisopliae - muskardina Deuteromycotina (Ascomycetes – Eurotium) - Hostiteľ - larvy a imága pôdnych škodcov. Čeľade chrobákovité, nosánikovité, Skarabeusovité; Charakteristika - huba preniká do tela hmyzu cez pokožku a rozrastá sa v tele hostiteľa. Mycélium, ktoré vyrastá z tela je ružovkassté

Verticillium ( Cephalosporium ) lescanii - Hostiteľ - najmä vošky, molice, strapky; Charakteristika - prípravky Vertalec a Myconal, využívajú sa najmä v subtropických a tropických oblastiach. Myconal je proti moliciam a Vertalec proti voškám a strapkám. Dôležité je pri použití, aby bola vysoká vzdušná vlhkosť.

Paucelomyces – funorosoroseus - Proti moliciam. Huba je infekčná pre všetky štádiá vývinu molíc.

ENTOMOPATOGÉNNE HÁĎATKÁ

Je známych viac ako 400 škodlivých druhov hmyzu, pri ktorých sa potvrdila ich náchilnosť k infekcií haďatkami. Háďatká patria do kmeňa Nematoda, radu Rhabditida a nadčeľade Rhabditoidea. Významní sú zástupcovia čeľadí Steinernematidae (rod Steinerema) a Heterorhabditidae (rod Heterorhabditis). Podstatou patogenity háďatiek je ich symbiotické spojenie s baktériami s rodu Xenorhabdus (X. nematophilus, X. luminiscens ), ktoré nosia v tráviacej sústave. Invázne larvy háďatiek (štádium J3) prenikajú do tela hostiteľa cez prirodzené otvory (ústa, dýchacie otvory...) Hostiteľ je mŕtvy asi za 20 – 48 hodín. Po asi 2-3 týždnoch je mŕtvola hmyzu kompletne využitá a vyvinú sa asi 2-3 generácie háďatka. V priemernej larve motýľa s vyvinie asi 100 000 mladých lariev, ktoré sú schopné bez hostiteľa prežívať v pôde až 6 mesiacov. Prípravky na báze entomopatogénnych háďatiek obsahujú invázne larvy (J3). Prípravky sa miešajú s vodou a aplikujú sa.

Steinernema feltiae - charakteristika - je to parazitické háďatko, ktoré napáda rôzne druhy hmyzu v pôde. Do hostiteľa prenikajú cez prirodzené otvory. Napadnuté larvy Smútničiek hynú za niekoľko dní. Hostiteľ - larvy smútničiek; Bioagens sa dodáva vo forme inváznych lariev v plastových obaloch. Prípravok - Nemasys

Steinornema carpdapsae - charakteristika - invázne larvy; hostiteľ - môže infikovať a zabiť viac ako 300 druhov hmyzu z radov motýle (Lepidoptera), chrobáky (Coleoptera), dvojkrídlovce (Diptera), bzdochy (Heteroptera). Vo voľnej prírode sa odporúča použiť háďatká na jar a na jeseň, podľa možnosti pri zamračenom počasí. Odporúča sa pôdu pred aplikáciou zavlažiť. Háďatká sú relatívne citlivé na sucho. Prípravok - Biosafe; Na meter štvorcový sa aplikuje asi 500 000 háďatiek

Heterorhabditis spp - charakteristika - sú to parazitické háďatká, v prírode napádajú hmyz žijúci v pôde. Aktívnym štádiom sú invázne larvy. Hostiteľ - nosánik ligurčekový, nosánik ryhovaný; Prípravok - Nemasys

Phasmarhabditis hermaphrodita - Hostiteľ - Arion – slizovec, Deroceras – slizovček a iné druhy slimákov; Prípravok - Nemaslug, Bioslug

BIOTECHNICKÉ METÓDY V BIOLOG. REGULÁCII ŠKODCOV

Metódy, ktoré využívajú reakcie živočíchov na fyzikálne, alebo chemické podnety sa nazývajú biotechnické metódy.

Atraktanty - sú látky, ktoré lákajú živočíchy, môžu sa zmiešať s pesticídami v pasciach, kde hmyz hynie

Repelenty - látky, ktoré na určitú dobu alebo natrvalo brzdia požieranie, alebo kladenie vajíčok, ale neusmrcujú.

Hormóny - sú látky produkované živočíšnym organizmom, ktoré v nepatrných koncentráciách pôsobia regulačne na súbor metabolických reakcií. V tele hmyzu pôsobia podobne ako v tele človeka, majú podobný význam. Ich úlohou je regulácia biologických procesov v tele hmyzu a to takých, ako je rast, metamorfóza... Napríklad PITH je hormón produkovaný mozgom, ktorý stimuluje pár žliaz v stredohrudi. Tieto žľazy produkujú hormón ektyzóm. Ekdyzóm iniciuje rast a vývoj. Na druhej strane žľazy corpora alba produkujú hormón, ktorý sa nazýva juvenilný (neotenín). Má inhibičný vplyv na metamorfózu. V prípade nadbytku sa predĺži vývoj lariev, môže sa zvýšiť počet instarov a naruší kuklenie a vývoj imág. Neotenín je aktívny aj pri perorálnej aj pri kontaktnej aplikácií. Veľa druhom hmyzu spôsobuje sterilitu samičiek.

Analógy juvenilného hormónu

  • Methoprene – brzdí dozrievanie, motýle, chrobáky
  • Kinoprene - proti moliciam, voškám a červcom
  • Fenoxycarb – proti obaľovačom

Diflobenzuron – je inhibítor chitínu. Pretože všetky druhy hmyzu obsahujú chitín, táto látka sa nepokladá za vhodnú do biologickej ochrany.

Definície:

  • Semiochemikália – je substancia produkovaná organizmom alebo neživým objektom, ktorá vyvolá reakciu iného organizmu
  • Feromón – je látka produkovaná organizmom, ktorá vyvolá reakciu jedinca toho istého druhu
  • Allelochemikália - je látka produkovaná organizmom, ktorá vyvoláva reakciu jedinca iného druhu.
  • Allomón – je to typ allelochemikálie, ktorý je prospešný pre emitenta viac ako pre príjemcu
  • Kairomón – je typ allelochemikálie, ktorý je prospešný viac pre príjemcu ako pre emitenta
  • Synomón - je allelochemikália, ktorá je prospešná aj pre emitenta , aj pre príjemcu.

Feromóny môžu mať charakter: pohlavných feromónov, alarmujúcich feromónov, agregačných feromónov, označujúcich feromónov, teritoriálnych feromónov...

V súčasnom období boli syntetizované : pohlavné feromóny značného počtu druhov hmyzu. Používajú sa ako lákadlá do feromónových lapačov (samičie feromóny lákajú samčekov). Používajú sa na signalizáciu náletov. Alarmujúce feromóny sú v štádiu estovania. Vylučujú ich napr. vošky napadnuté predátorom. Ich kolónia sa potom snaží rozptýliť. Agregačný feromón produkuje napr. včelia kráľovná, čím udržuje roj pokope. V prípade rusa domového vylučuje tento feromón samička, ktorá ešte nie je gravidná. Disperzný feromón vylučujú čerstvo vyliahnuté larvy motýľa Trichopluria. Samička na takéto miesta nekladie ďaľšie vajíčka (v čerešni je vždy iba jeden červík). Autoinhibítory sú látky, ktoré vylučujú najmä sladkovodné druhy živočíchov a spôsobujú zníženie kvality populácie pri zvýšenej hustote. Podobné autoinhibítory vylučujú aj vošky.

Antifytopatogénne baktérie

Pseudomonas fluorescens Migula - Hostiteľ: baktérie Erwinia carotovora subsp. Atroseptica (pôvodca černania stoniek a mokrej hniloby hľúz zemiakov), Erwinia amylovora, huby Rhizoctonia solani a Pythium ultinum. Prípravok: Blight Ban A 506 (USA) sa odporúča proti chorobám ovocných stromov, zemiakov a jahôd. Používa sa najmä proti baktériám. Bio coat sa odporúča proti hube Fusarium oxysporum raphani na reďkovke a klinčekoch.

Pseudomoas syringae - Prípravok: Bio save 10, Bio save 11; Proti chorobám jabĺk, jahôd...

Pseudomonas cepalla - Hostiteľ: rôzne druhy húb v závislosti od použitého kmeňa. Prípravok: Deny - účinkuje proti hubám Fusarium spp, Pythium spp, Rhizoctonia solani; Leone – účinkuje proti patogénom z rodu Botrytis a Phytophora

Agrobacterium radiobacter - Hostiteľ: Agrobacterium tumefaciens, ktorá spôsobuje bakteriálnu nádorovitosť koreňov, prípadne kmeňov ovocných drevín.

Enterobacter aerogenes - Hostiteľ: Phytophtora cactorium. Baktéria mala v pokuse preukázateľný účinok proti Phytophtore cactorum. Spôsobuje hniloby koreňa. Tento enterobakter má pozitívny vplyv ny zdravie koreňov rastlín.

Bacillus thuringlensis - Hostiteľ: Potláča rozvoj niektorých listových chorôb. Aplikuje sa vo forme suspenzí na povrch listov.

Bacillus subtilis - Hostiteľ: Nectria galligena – pôvodca rakoviny ovocných stromov. Sclerotium spp, Rhizoctonia spp, Fusarium spp. Prípravok: Ibefugín- morenie osiva

AKTINOMYCÉTY

Streptomyces griseoviridis


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk