referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blanka
Nedeľa, 16. júna 2024
Obsahová a procesuálna stránka výchovy
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: referaty_pobox
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 718
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
Škola má poskytnúť žiakom hlboké a trváce vedomosti, čo sa realizuje predovšetkým priamo vo vyučovacom procese. Súčasne s týmto musí vyučovací proces prispievať aj k všestrannému rozvoju osobnosti jedinca, k rozvíjaniu jeho poznávacích procesov, musí ho pripravovať na život a prácu v spoločnosti. Požiadavka spojenia školy so životom nie je v pedagogike niečím novým.

Vytváranie nových vedomostí, spôsobilostí, zručností a formovanie návykov žiakov je procesom veľmi zložitým, v ktorom sa musia uplatňovať a rešpektovať viaceré požiadavky determinujúce vyučovací proces. Každý žiak je špecifickou osobnosťou, preto nemožno vo vyučovaní vystačiť so žiadnymi univerzálnymi vyučovacími metódami.

Medzi vzdelávaním a výchovou je úzky vzájomný vzťah. Vyučovací proces neznamená zameranosť len na vedomostnú stránku, ale plní aj tieto úlohy:
a) vzdelávaciu (nové vedomosti, spôsobilosti, zručnosti),
b) formatívnu ( rozvoj poznávacích procesov),
c) výchovnú,
d) propedeutickú (uvádza do nového vo vede, v myslení),
e) rozvíjajúcu ( všestranný rozvoj žiaka, orientácia na jeho potenciálne možnosti).

Pod pojmom vyučovací proces chápeme plánovité, cieľavedomé a zámerné pôsobenie subjektu vyučovania (učiteľa) na objekt vzdelávania a výchovy (žiaka), aby bol systematicky vzdelávaný a vychovávaný. Objekt vzdelávania a výchovy (žiak) je zároveň subjektom vyučovacieho procesu, v ktorom si okrem osvojovania nových vedomostí, spôsobilostí, vytvárania zručností a návykov rozvíja aj poznávacie procesy, formuje svoju osobnosť, ale súčasne spätne vplýva na činnosti učiteľa.

Úlohou učiteľa je vyučovať (využíva preto rôzne vyučovacie metódy, pričom uprednostňuje metódy aktivizujúce myslenie a tvorivosť žiakov), úlohou žiaka je aktívne sa zmocňovať všetkého nového, poznávať a objavovať (pre neho doposiaľ) nepoznané.

Cieľom vyučovania je nielen naučiť žiakov porozumieť, vedieť aplikovať, analyzovať, syntetizovať, hodnotiť a pod.

Vyučovací proces má svoju štruktúru. Etapy tejto štruktúry sú vo vzájomnom vzťahu. Každá etapa vyučovacieho procesu plní úlohy všeobecné a zvláštne. Vyučovací proces prebieha v nasledovných etapách:

1.) začiatočná didaktická diagnóza žiakov,
2.) didaktická analýza učiva,
3.) formulácia didaktických cieľov,
4.) regulácia učenia žiakov,
5.) analýza výsledkov vyučovania.

Výsledky vyučovacieho procesu sa analyzujú kvantitatívnou i kvalitatívnou analýzou.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.