Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vrodená dysplázia bedrového kĺbu

VRODENÁ DYSPLÁZIA BK

Je to najčastejšia vývojová vada u detí. Vyskytuje sa častejšie u dievčat. Postihuje 5 – 10% populácie. Má regionálny výskyt (stredná ?).

Príčiny: Nie sú známe, nie je jednoznačný faktor. Môže súvisieť s polohou plodu v maternici a s pôrodom koncom panvovým.

Screening: Je povinný od 1977. Ide o vyšetrenie prevažne klinické – tonus a súmernosť svalstva, postavenie DK, hybnosť v BK, dĺžka při 900 flexií v KK, pri pohybe prehupovacie fenomény.

Fázy screeningu:

1 fáza - vyšetrenie 3 – 5 dní po pôrode. Aj USG ak je to dostupné.
2 fáza – 6 – 8 týždeň USG na ambulancií
3 fáza – 12 – 16 týždeň vyšetrenie tonusu, symetrie glut. svalstva, rozsahu hybnosti

RTG sa používa len pri podozrení na patológiu

Typy displázie

1.displázia
2.subluxácia
3.marginálna luxácia
4.luxácia


Terapia

I.konzervatívna

1.Frejková perinka – maximálna abdukcia. Len pri displázií centruje hlavicu do jamky. Ak nezasadá – nevzniká acetabulum a je ploché.
2.Pavlíkové remence – udržujú Dk vo flexií a abdukcií. Aplikujú sa při subluxáciách a doliečovaní luxácií
3.Hanauskov biomechanický aparát – pri liečbe luxácií. Nastavuje presnú flexiu a abdukciu 700. Ak by bola abdukcia väčšia poškodili by sa cievy. Zariadenie je pevné a dieťa sa v ňom nemôže hýbať a nemôžeme ho vyberať z neho. V tejto polohe sa zreponovaná hlavica udržiava 6 – 8 týždňov. U 7% detí vzniká jako komplikácia aseptická nekróza (abdukcia nad 700). Môže vzniknúť aj preartróza (ploché acetabuluma a oploštená hlavica

II.operačná – pre zvýšenie prekrytia hlavice.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk