referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Štvrtok, 7. decembra 2023
Morbus Bechterev - fyzioterapia
Dátum pridania: 14.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ZlaMrcha:o)
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 693
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
Morbus Bechterev - fyzioterapia = spondylarthritis ankylopoetica

Je celkové zápalové ochorenie postihujúce SI kĺby a malé kĺby chrbtice ( interverteb. a costoverteb. ) a pri postupnom rozvoji vedie k osifikácii jej priľahlých mäkkých častí. Je to prevažne choroba mužov ( 10: 1 ), začínajúca medzi 20.- 30. rokom.

Etiológia: príčina nie je známa, predpokladá sa genetická predispozícia. Od roku 1973 je známa určitá spojitosť s antigénom HLA- B27, ten má asi 90 % chorých.

Patologická anatómia: typickým prejavom je granulačný zápalový proces, ktorý prebieha v tzv. vmedzerenom väzive, uloženom paravertebrálne medzi lig. longitudinale anterius a medzi diskom a okrajovou kostnou lištou- limbus. Granulačný zápal časom postihuje aj väzivovú časť diskov a hlbšie uložené vrstvy väzov, ako aj predné okraje zmeny platničky- zúženie medzistavcového priestoru. Súčasne prebieha zápalový proces na malých- intervert. a kostovert. kĺboch chrbtice a atlantookcipit. kĺbe. V podstate ide o deštruktívny artritický proces, začínajúci synovitídou, ktorá sa od progresívnej polyartritídy líši len výraznou tendenciou ku skostnateniu v štádiu hojenia. Osifikačný proces postihuje na začiatku puzdrá inervert. kĺbov a postupne vedie k ich ankylóze. Súbežne ale následne osifikujú aj niektoré malé väzy ( lig. interarcualia ), ale najmä okrajové časti väzivového prstenca medzistavcových platničiek. Na dlhých väzoch ( lig. longitudinalia ant. ) sa pozorujú len ohranočené ložiská zvápenatenia, pričom k súvislej osifikácii spravidla nedochádza. Pri postihnutí periférnych kĺbov sú histopatologické zmeny totožné so zmenami pri progresívnej polyartritíde.

Klinický obraz: začiatok choroby je typický, pomalý s lokalizáciou miernej stuhnutosti v driekovokrížovej oblasti, bez výraznejších celkových príznakov. Začiatok môže byť aj atypický- ako prudká bolestivá epizóda, pripomínajúca akútne lumbago alebo LIS, celkové febrilné akútne ochorenie s pridruženým artritickým syndrómom. Nezávisle od formy a začiatku sa pri ďalšom vývoji choroby dostávajú do popredia príznaky postupujúceho tuhnutia chrbtice sprevádzané bolesťou podmienenou artritídou SI a interverteb. kĺbov a dráždením nervových koreňov. Ak sa choroba lokalizuje len na chrbticu, hovoríme o spondylarthrosis ankylopoetica simplex. Tu rozlišujeme dve formy-

ascendentná= klasická forma, v začiatku postihuje SI kĺby a postupne sa šíri na jednotlivé úseky chrbtice ( bedrovú, hrudnú, krčnú ).
Descendentná forma= je zriedkavejšia, vyskytuje sa najmä u žien, v začiatku je postihnutá chrbtica. Symptomatológia jednotlivých úsekov chrbtice:SI úsek- bolestivá stuhnutosť krížovej oblasti, SI môžu byť citlivé na tlak a poklep. Pri aktívnom zápale bývajú pozitívne kompresívne a trakčné manévre. L úsek- vyvoláva bolesť a rigiditu, prípadne koreňové príznaky. Zisťuje sa svalový spazmus, lordóza sa postupne oplošťuje, rozvíja sa len čiastočne pri predklone trupu ( skrátenie Schobera )Th úsek- postihnuté sú aj kostoverteb. a kostotransver. kĺby. K bolestivej stuhnutosti paravertebrálneho svalstva sa pridružuje pásová bolesť v oblasti dolnej časti hrudníka, ktorá sa zosilňuje pri inspíriu. Dochádza ku kyfotizácii Th úseku s predsunom hornej časti trupu a obmedzeniu pohyblivosti. Keďže chýba možnosť kompenzácie nefyziologického zakrivenia Th úseku zvýšením lumbálnej lordózy, vzniká ľahká flexia v BK a KK. Ankylóza malých kĺbov má za následok obmedzenie dýchacích pohybov hrudníka a jeho oploštenie. Dýchanie je plytké, zrýchlené, diafragmatické, s tendenciou k hypoventilácii.

C úsek- v pokročilých štádiách sa proces šíri na krčný úsek, v ktorom sa postupne obmedzuje pohyblivosť a ankylotizuje sa v konečnej fáze obvykle v predsune a hyperlordóze. Súbežne atrofuje paravertebrálne a šijové svalstvo, ktoré býva spočiatku bolestivé a spastické. Ak zápalový proces prebieha okrem chrbtice aj na koreňových kĺboch BK, RK, označujeme formu choroby ako rizomielickú= spondylarthritis anylopoetica rhizomelica. Ak dochádza k postihnutiu aj ďalších periférnych kĺbov končatín- KK, ČK, LK a malých kĺbov ruky a nohy, označujeme formu ako periférnu.

RTG vyšetrenie: Vo včasnom štádiu choroby bývajú temer obligátne postihnuté SI kĺby. Iniciálnym príznakom sú vedľa seba sa zjavujúce ložiská demineralizácie časti ossis ilii a neskôr aj os sacrum. Na skiagrame sa kontúry kĺbu stávajú nejasnými a nepravidelnými, sýty pruh normálnej kosti je prerušovaný malými vyjasneniami, ktoré zodpovedajú kostným eróziám. Takto sa zdanlivo širšie miesta striedajú s užšími, čím môže vzniknúť obraz pripomínajúci ruženec= signum rosarii. V konečnej fáze obe kosti splynú a vzájomným prenikaním trabekúl dôjde k úplnému zániku kĺbu. V oblasti chrbtice sa zjavujú zreteľné RTG príznaky
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.