Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dunaj - rieka porozumenia

Cez naše hlavné mesto Bratislavu preteká rieka Dunaj. Každý správny občan Bratislavy, by mal vedieť niečo o oblasti v ktorej žije. A aj preto by mali bratislavčania poznať rieku Dunaj. Dunaj sa charakterizuje nielen jako rieka, ale aj jako chránena krajinná oblasť, ktorá vytvára podmienky na uchovanie pôvodného živočíšstva tejto oblasti.
Druhá najväčšia európska rieka pramení v Čiernom lese a po 2857 km dlhej trase cez 8 európskych štátov vteká do Čierneho mora na území Rumunska. Při listovaní knihy o riekach sa dá dočitať, že povodie Dunaja zaberá plochu 817 000 km štvorcových.Cez naše územie preteká, alebo sa ho dotýka na 172 km dlhom úseku a má režim vysokohorskej rieky s najvýšším stavom vody v letných mesiacoch. Vyznamnou zložkou živočíšstva na Dunaji sú ryby. Ich zastúpenie v tejto rieke prevyšuje zastúpenie v iných európskych riekach. Z najzaujímavejšich druhov rybárstva sú to: boleň, mrena, pstruh, štuka a iné.
Jednotlivé časti Bratislavy cez Dunaj spájaju štyri mosty. Jeden z týchto mostov, most SNP symbolizuje novéperspektívy rozvoja architektonickej tvorby a jeho konštrukčné riešenie sa stalo vzorom aj pre zahraničných architektov. Keď prechádzam cez tento most, rád sledujem plaviace sa výletné lode, ktoré dopravujú zahraničných turistov do nášho kraja.
Rieka Dunaj nás spája so susednými štátmi, tým nám umožnuje k bližšej spolupráci v kultúrnom, priemyselnom rozvoji a v priateľstve.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk