referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Piatok, 22. októbra 2021
Previsnuté a ustupujúce konštrukcie
Dátum pridania: 19.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Serbia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 674
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
Sú to tie časti budovy, ktoré vystupujú pred líce alebo za líce priečelia. Patria sem: balkóny, loggie, rímsy, markízy, atiky, arkiere, ustupujúce podlažia. Balkóny: sú to plošiny ktoré vystupujú z líca priečelia v úrovni podlažia a na voľných stranách sú ohraničené zábradlím. Vhodné je ich navrhovať oslnených priečeliach a nie do prašných ulíc. Najmenšie vyloženie balkónu cez líce priečelia je 900mm, optimálne vyloženie je 1200mm, väčšie vyloženie už nepriaznivo zatieňuje priľahlé miestnosti. Dĺžka závisí od zvolenej stropnej konštrukcie a pri priečnych nosných systémoch veľkosti ,, trave “. Najčastejšie sú navrhované balkóny voľné z 3 strán so zábradlím. Nosnú konštrukciu tvorí konzolovo vyložená platňa alebo platňa s trámami. Statika balkóna musí byť najmenej dvojnásobná. Najčastejší materiál: kameň, drevo, ŽB-tradičný spôsob.

Balkóny sú vystavené silnému povetrnostnému pôsobeniu, o trvanlivosti a kvalite konštrukcie rozhodujú zdanlivé detaily v návrhu a vo vyhotovení sú to: povrch balkónovej platne (nášlap. vrstva), vyhotovenie odkvapu, styk balkóna s priečelím a balkónovými dverami, kotvenie zábradlia. Loggie: nie sú konzolovo vyložené ako balkóny. Podľa polohy vzhľadom na líce priečelia budovy sa delia: zapustené, polozapustené, predsadené.-zapustené- pôsobia na priečelie plošne, zmenšujú obytnú plochu bytu. Zhoršujú osvetlenie vnútorných priestorov.-polozapustené- tvoria prechod medzi balkónom a loggiou.-predsadené- nezmenšujú obytnú plochu, v priaznivom klimatickom období ju zväčšujú.Konštrukcie loggií: nosné časti (steny, strop. dosky) sú podobné ako použitý nosný konštrukčný systém pre daný objekt. Detaily sú podobné s detailami balkónov. Rímsy: sú výrazným architektonickým článkom. Slúžia na ochranu priečelia pred poveternostnými vplyvmi, s postupne narastajúcou výškou budov túto funkciu postupne strácajú. Aj v súčastnosti majú opodstatnenie- odvod dažďovej vody, voda sa dostáva pred líce objektu (zmenšujú nebezpečenstvo premočenia priečelia). Stabilita rímsy musí byť dimenzovaná na 2-násobnú bezpečnosť.

Podľa umiestnenia na fasáde sa delia: hlavné, kordónové. -hlavné- tvoria rozhranie medzi zvislou obvodovou konštrukciou a strešnou konštrukciou budovy.-kordónové- vyloženie 150mm, vrchná plocha oplechovaná Pavlače: nosnú konštrukciu tvorí doska balkónového typu votknutá do nosnej konštrukcie. Úlohou pavlače pri úspornom dispozičnom riešení je sprístupniť viaceré byty z 1 schodiska pomocou tzv. spájajúcej pavlače. V súčasnej výstavbe sú zriedkavé. Markízy: sú konzolovo vyložené dosky nad vstupmi do objektov, ktoré čiastočne chránia vstupujúce osoby aj vstupné dvere pred poveternostnými vplyvmi. Vyloženie max. 900mm, pri väčšom vyložení treba zabezpečiť odvádzanie dažďovej vody samostatným žľabom a odpadovým potrubím.

Atiky: sú horné ukončujúce časti obvodového plášťa ktoré sú vyvedené nad úroveň krytiny min. 150mm. Ich úlohou je zabrániť zatekaniu dažďovej vody na priečelie. Sú navrhované po celom obvode objektu. Konštrukcia sa navrhuje v súlade s konštrukciou strechy a obvodového plášťa. Konštrukcia atiky musí byť dilatačne oddelená od konštrukcie strešného plášťa. Arkiere: sú uzavreté priestory predstupujúce pred líce priečelia objektu. Pri bytových stavbách zväčšujú obytnú plochu, osvetlenie, vetranie, výhľad. Nosná konštrukcia je konzolovo vyložená, dimenzovaná aj na zaťaženie obvodovými múrmi. Na voľných koncoch dolného a horného podlažia sa zhotovuje ľahký obvodový plášť s okennými otvormi. Ustupujúce podlažia: navrhujú sa na vytvorenie terás ktoré umožňujú za priaznivých podmienok pobyt na vzduchu.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.