referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vanda
Utorok, 7. februára 2023
Systémové inžinierstvo
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mazda
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 137
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 20m 40s
Pomalé čítanie: 31m 0s
 

mikro logika), ktorý sa využíva bez ohľadu na fázu riešenia projektu.
Prvým krokom tohto cyklu je analýza situácie, kde sa riešia predovšetkým nasledovné štyri problémové oblasti:
1. Analýza systému - definovanie problému, vymedzenie systému, jeho hraníc a vplyvu okolia na systém, definovanie podsystémov, prvkov systému a vzťahov medzi nimi.
2. Analýza príčin, ktoré spôsobujú problémy diagnostikované v predchádzajúcom kroku.
3. Analýza možností riešenia - rozbor všetkých možných spôsobov riešenia danej situácie.
4. Analýza cieľov - rozbor orientovaný na ďalší vývoj systému.
Pri definovaní cieľov sa pozornosť zameriava na stanovenie konkrétnych parametrov systému, ktoré sa majú projektom dosiahnuť (napr. výrobný výkon, náklady, využitie výrobných zariadení, priebežné doby výroby, pružnosť výroby a pod.).
Pri syntéze ide o to, aby bol spracovaný systémový koncept s dôrazom na čo najrozsiahlejší rozbor všetkých dostupných možností riešenia (generovanie variantov riešenia).
Vo fáze analýzy sa kriticky preveria jednotlivé alternatívy riešenia s ohľadom na definované ciele, bezpečnosť, komplexnosť riešenia, logiku, krátkodobé i dlhodobé možnosti podniku i ďalšie možné dôsledky daného riešenia.
Do etapy vyhodnotenia sa takto dostanú iba tie varianty riešenia, ktoré spĺňajú všetky predpísané ciele. Vyhodnotenie slúži na prípravu podrobných a exaktných podkladov pre následné rozhodnutie o tom, ktorý variant bude vybratý.
Posledným krokom je výber najvhodnejšieho riešenia, ktoré sa v ďalšej fáze projektu detailne spracuje až do fázy realizácie. Procesy vyhodnotenia a výberu finálneho riešenia sú v posledných rokoch spojené s neustále rastúcim rizikom, ktoré súvisí hlavne s vysokými investíciami, o ktorých sa v takýchto projektoch obyčajne rozhoduje. Veľkú úlohu v tomto kroku zohráva najmä časový faktor, ktorý je oveľa významnejší ako v minulosti. Tieto trendy spôsobili prienik mnohých moderných nástrojov pre podporu rozhodovania do projekčnej činnosti - napr. počítačová simulácia, metódy prognózovania, modelovanie ekonomických procesov, expertné systémy a iné.

Deming & Goldratt
To, čo ponúka systémové inžinierstvo je riešenie problémov a jedným z tých, ktoré sú v dnešnom svete najdiskutovanejšie, je aj efektívne riadenie. Efektívne riadiť znamená byť schopný dosahovať výsledky v kontexte procesu neustáleho zlepšovania. A prečo je to vlastne problém?
Pretože :
1. každý systém ako celok je ovplyvnení ( Goldratt ):
• štatistickou premenlivosťou
• závislosťou udalostí

2. predpoklady, z ktorých vychádzajú klasické metódy riadenia sú založené na názoroch či paradigmách, ktoré sa nezhodujú s našimi potrebami.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.