Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Štatistiky a sledovanosť

Meranie oblubenosti medií sa voľakedy meralo rôznymi anketami čo bolo velmi nepresné. V dnesnej dobe sa tým zoobera firma Taylor nelson sofres. Sídli v londýne je to jedna s najväčších spoločností na svete, ktorá poskytuje marketingové informácie. Samostatné medzinárodne devízie sa špecializujú na meranie sledovanosti televýznzch staníc, spotrebiteľské zbožie, zisťovanie politických preferencií, prieskumy verejnej mienky, monitoring reklamy, výskum internetu a výskumy využívajúci internet. Spoločnosť bola založená v roku1996 a začiatok jej aktivít bol prevažne zameraný na realizáciu peoplemetrových meraní sledovanosti televíznych staníc v Českej republike. Cieľom tohto výskumu je poskytovať údaje o sledovanosti televiňízie pre jednotlivé televízne stanice, reklamné agentúry a zadávateľov reklamy. Medzi daľšie projekty patria marketingové výskumy v oblasti médií, ako sú napríklad Media Projekt - oficiálny národný mediálny výskum, iAudit - služba k overovaní a sledovanosti, návštevnosti internetových médií a serverov technológiou iAudit, LSS - výskum životného štýlu členov peoplemetroveho panelu, Semiometria - výskum, ktorý poskytuje kvalitatívne zabezpečenie prostredníctvom kvantitatívneho statického procesu, Český Index - najrozsiahlejší výskum spotrebného chovania obyvateľstva realizovaný v Českej republike a ade-hoc výskumy. Ďalej sa na českom trhu ponúka software pre detailnú analýzu peoplemetrových dát InfoSys a software Galileo, ktorý je plno integrovaný program pre analýzu dát a je prispôsobený k práci s mediálnymi a marketingovými dátami.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk