Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zápisnica z triednickej hodiny

Dňa 24. apríla 2006

Prítomný: Jakub Žarnay a 32 žiakov triedy O3A Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove

Program:
1. Privítanie a ospravedlnenie hodín
2. Obozmámenie žiakov s dochádzkou a prospechom
3. Poučenie o výlete
4. Podpísanie oboznámenia
5. Diskusia
6. Prianie

k bodu 1: Triedna učiteľka privítala žiakov triedy O3A na triednej hodine a po zapísaní skontrolovala ospravedlnenia žiakov od poslednej triednickej hodiny.
k bodu 2 : Triedna učiteľka v úvode triednickej hodiny obozmámila žiakov s ich prospechom a dochádzkou a aj porovnanie na celej škole, ktorú si vynachválila.
k bodu 3 : Po oboznámení prišiel na rad triedny výlet a poučenie s minulých rokoch.
k bodu 4 : Po poučení musela celá trieda podpísať oboznámenie o výlete a dal súhlas na plnenie bodov k výletu.
k bodu 5 : Pri diskusii sa rozoberali otázky ohľadom výletu, času odchodu a príchodu, programu a iných vecí, ktoré sa týkali školy. Všetky otázky boli zodpovedané.
k bodu 6 : Na konci triednickej hodiny sa nám všetkým poďakovala triedna učiteľka za disciplínu počas hodiny a popriala všetkým žiakom peknú zábavu počas školského výletu.

24.04.2006 Zapísal: Jakub Žarnay

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk