Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Životopis

Osobne údaje : Narodený 30.03.1993

Školské vzdelanie:
ZŠ Sibírska (1999-2003)
G. sv. Mikuláša Prešov (2003- pokračujem v štúdiu)

Znalosti:
anglický jazyk - aktívne
nemecký jazyk - pasívne

Osobné záujmy: futbal, počítače ...

Práca s PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer ...

Prehlásenie:
Voči mojej osobe nebolo nikdy vedené trestné stíhanie, a ani som nikdy nebol súdený. Vyhlasujem, že údaje  o tomto životopise sú správne a pravdivé podľa môjho  najlepšieho vedomia.

Jakub Žarnay

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk