referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Patrícia, Patrik
Streda, 6. júla 2022
Výroková logika - Výroky
Dátum pridania: 22.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Marie
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 974
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Tautológia je zložený výrok, ktorý má vo všetkých prípadoch ph=1
Kontradikcia je opakom tautológie, vo všetkých prípadoch nadobúda ph=0
Výrokové premenné sú dané výroky v zložitom výroku (napr: AvB)- výrokové premenné tu sú A,B
Výrokovou formuláciou sú výrazy zostavené z výrokových premenných, zátvoriek a logických operátorov tak, že po dosadení ľubovoľných výrokov za výrokové premenné dostaneme výrok.
Neutrálna formula je výroková formula, ktorá aspoň pri 1 ohodnotení výrokových premenných nadobúda ph=1 a aspoň pri 1 ohodnotení sa ph=0
Neutrálne formuly spolu s tautológiou sa nazývajú splniteľné formuly- strieda sa 1 a 0.

Pomocou jednoduchého elektrického obvodu, v ktorom je zdroj, spínač, žiarovka, môžeme modelovať pravdivostné hodnoty výrokov. Uzavretosť obvodu závisí od spínača- môže byť v dvoch sústavách (1 alebo 0)

Úsudok je akt myslenia, ktorý má tento priebeh:
1., Poznáme pravdivostné hodnoty určitých výrokov- predpoklady úsudku
2., Ďalším výrokom priraďujeme hodnoty- záver úsudku
Úsudok je logicky správny, keď pri splnených predpokladoch je splnený i záver úsudku.

Pravdivostná hodnota zloženého výroku je jednoznačne určená pravdivostnou hodnotou elementárnych výrokov, z ktorých je zložený a logickými spojkami, ktorými sú jednoduché výroky spojené.

Zložené výroky :
Disjunkcia: Logický súčet
Výrok AvB je pravdivý, ak aspoň jeden z výrokov A,B je pravdivý. Dva výroky (A,B) sú spojené spojkou „alebo“. Spojka alebo je disjunktor. Výrok A je predpoklad a výrok B tvrdenie. Spojku alebo nechápeme len vo vylučovacom zmysle, môžu platiť obidve tvrdenia.
Napr:
A: Číslo 7 je párne.
B: Číslo 7 je prvočíslo.
AvB: Číslo 7 je párne alebo prvočíslo. (pravdivý výrok, lebo platí, že 7 je prvočíslo)

Konjunkcia: Logický súčin
Výrok A^B je pravdivý, ak sú obidva výroky pravdivé. Výroky sú spojené spojkou a súčasne. Spojku a chápeme vo význame „a zároveň, súčasne“.
Napr: Číslo 7 je párne a súčasne prvočíslo

Implikácia:
Výrok A=>B je pravdivý vo všetkých prípadoch okrem toho, keď je 1. výrok pravdivý a 2. nepravdivý.
Napr: Ak je číslo 7 párne, tak je prvočíslo.

Ekvivalencia:
Výrok AB je pravdivý vtedy, keď sú obidva výroky pravdivé alebo obidva nepravdivé.
Napr: Číslo 7 je párne práve vtedy, keď je prvočíslo.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.