referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
1. Prešovská nástrojáreň spol, s.r.o.
Dátum pridania: 18.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Juicy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 849
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 

Spoločnosť 1. prešovská nástrojáreň sa zaoberá hlavne výrobou náradia vstrekovacích foriem pre termoplasty, lisovacieho náradia, strižných a ohýbacích nástrojov.
Ako samostatná firma vznikla v máji roku 1999, no jej história siaha až do roku 1947, kedy patrila do jednej z divízií koncernového podniku KŘÍŽIK. Nástrojáreň slúžila pre podporu výroby meracej a regulačnej techniky podniku. Viac než 50 ročné skúsenosti a znalosti z odboru nástrojárstva počas pôsobenia v koncerne sa stali dobrým základom pre vybudovanie samostatnej súkromnej firmy s názvom 1. prešovská nástrojáreň spol, s.r.o.

Využívajúc viac ako 50 - ročnú tradíciu pri výrobe špeciálneho náradia poskytuje firma svojim zákazníkom serióznosť pri spolupráci, profesionalitu pri riešení zadania a ústretové termíny výroby s podporou moderných technológií, softwarového vybavenia a kvalitného pracovného týmu, ako základu pre dosiahnutie uvedeného. V spoločnosti pracuje 59 pracovníkov. Medzi základné ciele spoločnosti patria: Investície do modernizácia technológií a softwérového vybavenia v súvislostí zo skracovaním výrobných termínov a zvyšovaním kvality a efektivity produkcie. Snaha získať si stabilné postavenie na trhoch zaoberajúcich sa elektrotechnickým a automobilovým priemyslom. Potvrdiť kvality firmy, ktoré vyplývajú z jej zamerania.

Približne 85% vyrábanej produkcie spoločnosti tvoria vstrekovacie formy pre termoplasty. V súčasnosti sú rozmery nástrojov limitované = 1100x800mm a váha 5 T. V blízkej budúcnosti plánuje firma rozšíriť tieto možnosti na celkovú veľkosť nástrojov 1.400 x 1.100 mm s váhou do 8 T. Tieto rozmery a váhy nástrojov budú následne pre produkciu nástrojov v 1. prešovskej nástrojárni dlhodobo limitné.

Produkty výroby spoločnosti:

- formy pre tlakové liatie termoplastov vrátane dvojkompozitných materiálov
- formy pre priame lisovanie termosetov
- formy pre vstrekovacie typy termosetov
- formy pre tlakové liatie hliníka a jeho zliatin
- jednoduché strižné a ohýbacie nástroje
- postupové strižné a ohýbacie nástroje + kombinácie

Spoločnosť poskytuje ucelenú ponuku, nielen na výrobu náradia, ale aj jeho následné prevádzkovanie v zmysle zabezpečenia sériovej výroby dielcov.

V rámci hľadania možností ako poskytnúť zákazníkom širší servis v oblasti návrhu a vývoja plastových dielov, výroby potrebného náradia pre zabezpečenie sériovej výroby a nakoniec aj jej samotnú realizáciu, 1. prešovská nástrojáreň a LPH Vranov n/T, s.r.o. prijali vzájomnú dohodu o strategickej spolupráci.

Dohoda dáva možnosť zákazníkovi využiť ucelenú ponuku, nielen na výrobu náradia, ale aj jeho následné prevádzkovanie v zmysle zabezpečenia sériovej výroby dielcov vrátane následných operácií akými sú: potláčanie, zváranie a montáže do vyšších celkov s komplexne zabezpečenou logistikou pre tieto činnosti. Samozrejme je možné túto spoluprácu interpretovať aj v opačnom poradí - výroba plastových dielcov so zabezpečením výroby náradia.

K strojnému vybaveniu firmy patria: CNC a NC frézy, Elektroerozívne rezačky, elektroerozívne hlbičky, Horizontálne vyvrtávačky a CNC súradnicové meracie systémy.
8. januára roku 2004 - spoločnosť získala certifikát v súlade s normou ISO 9001: 2000. Ďalším zo strednodobých cieľov spoločnosti je certifikácia v zmysle ISO TS 16 949. Spoločnosť si túto oblasť stanovila za prioritnú. Zároveň bolo oddelenie kvality posilnené s cieľom zefektívniť validačné činnosti.

Softwarové vybavenie spoločnosti zabezpečuje riadenie a usmerňovanie informačných tokov, ktoré je realizované pomocou elektronického informačného systému od prvotnej fázy evidencie projektu, až po uvoľňovací schvaľovací balík pre nástroj resp. výlisok s kontrolou časového plnenia pre jednotlivé etapy výroby.

Základom softwarového vybavenia oddelenia dizajnu sú 4 inštalácie produktu Pro/Engineer. Ďalším programovým vybavením sú programy pre generovanie NC – kódu pre 3D resp. 2D obrábanie pre CNC obrábacie centrá, pre definovanie dráhy pre elektroerozívne rezačky a simuláciu mould-flow.

Výlisky z foriem a nástrojov vyrobených v 1. prešovskej nástrojárni sú prostredníctvom odberateľov priamo, alebo nepriamo aplikované v zostavách a na montážnych linkách napríklad týchto spoločností: Siemens, Molex, Whirlpool, Ford, Volvo, Bosch, Volfswagen a Xerox.

Exkurziu v tejto spoločnosti hodnotím kladne nakoľko som nemal doteraz možnosť vidieť stroje v praxi a prvýkrát v živote som videl aj skutočnú prácu technológa pri príprave modelov v programe Pro/Engineer s profesionálnym výkladom priamo od dotyčného technológa.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.