Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

CAD-Up International s.r.o.

Spoločnosť CAD-Up International s.r.o. vznikla v januári roku 1994. Hlavnou úlohou spoločnosti pri jej vzniku bolo realizovať projekt ministerstva hospodárstva SR orientovaného na zavádzanie CIM technológií v strojárenskom priemysle.

Pôsobenie spoločnosti sa delí na 3 sféry činnosti :

1. Obchodná činnosť :

Spoločnosť sa zaoberá komplexnou dodávkou CAD/CAM/CAE systémov, PLM a PDM riešení pre strojársky, nábytkársky priemysel a stavebníctvo. Firma sa tiež okrem dodávky sústreďuje na poskytovanie služieb ku ktorým patria: školenia, vedenie pilotných projektov, technická podpora.

2. Projektová a inžinierska činnosť:

Spoločnosť zabezpečuje komplexnú projektovú a inžiniersku činnosť. Orientuje sa hlavne na dodávku špeciálneho náradia, vývoj tvarovo zložitých prvkov a projektovú činnosť pre všeobecné strojárstvo. Ide hlavne o konštrukčné a dizajnérske riešenia, prípravu a tlač technickej a reklamnej dokumentácie, spracovanie technickej dokumentácie, dokumentácie pre formy, výrobu foriem pre plasty a iné špeciálne náradie.

3. Vývoj počítačových aplikácií :

Vývojom špecializovanej nadstavby pre výrobu nábytku firma vyplnila nedostatky v ponuke špecializovaných aplikácii pre túto oblasť priemyslu.

Potreby nábytkárskeho priemyslu vyriešili v roku 2000 vývojom špecializovaného softvéru pod názvom KORPUS pre Solid Edge. Tento program vyvíja firma a zabezpečuje aj jeho plnú technickú podporu.

V roku 1999 sa CAD-Up International s.r.o. stala spolu zakladajúcim členom Asociácie Spracovateľov Plastov A výrobcov špeciálneho Náradia pod názvom ASPAN.
Spoločnosť CAD-Up International s.r.o. ponúka taktiež služby v oblasti inžinierskej prípravy výroby výrobkov na báze plastov.

Spoločnosť ponúka tieto produkty: NX, Solid Edge, Teamcenter, TDS(NX a Solid Edge), Part, Korpus, Cadmould, ARC+, Optimik, GoElan, Search
V spolupráci s najpoprednejšími firmami sveta ponuka taktiež hardwareové prostriedky pre prácu so svojimi produktmi: Výpočtovú techniku od firiem HP a DELL, monitory od spoločnosti IIYAMA a polohovacie zariadenia pre CAD od firmy 3D connexion.

Spoločnosť CAD-Up International s.r.o. zabezpečuje:

- lisovanie ľubovolných výliskov až do váhy 5 kg
- spracovanie technologickej dokumentácie a výberu plastu pre konkrétny dielec výrobku
- spracovanie technickej dokumentácie pre formy a špeciálne náradie
- dizajnérske riešenie výrobkov v spolupráci s dizajnérskymi štúdiami
- výrobu tvarových častí foriem a obecných plôch s použitím 3 až 5 osého NC obrábania
- prípravu a tlač technickej a reklamnej dokumentácie výrobkov (návody na použitie...)
- konštrukčné riešenie výrobkov (prístroje pre elektroniku a kancelársku techniku)
- marketingové a obchodné služby pri predaji výrobkov
- výrobu foriem pre plasty a iné špeciálne náradie
- montáž hotových výrobkov

Spoločnosť nepretržite spolupracuje s poprednými slovenskými lisovňami, nástrojárňami, dizajnérskymi štúdiami a odborníkmi v oblasti spracovania plastov.

Medzi hlavné systémy, ktoré firma pri svojej práci používa a ponúka patria:

1.Unigraphics
2.Solid Edge
3.Korpus

Unigraphics: je komplexný CAD/CAM/CAE systém. Obsahuje podporu pre široké spektrum činností v konštrukcii a výrobe od prvého ideového návrhu cez výpočty, modelovanie, tvorbu dokumentácie, programovania NC obrábacích a meracích strojov a simuláciu obrábania až po kontrolu kvality, správu dát a projektov a integráciu do podnikového informačného systému.

Unigraphics zaradzujeme medzi modulárne systémy, tj. každé pracovisko je možno konfigurovať podľa potreby. Moduly je možné zdieľať po sieti (tzv. plávajúca licencia) a konfiguráciu je možno doplňovať podľa potreby.

Unigraphics tvorí komplexní produkt: Z hľadiska pokrytia procesov v strojárstve a z hľadiska plnosti a kvality funkcií. Ponúka riešenia pre špičkové priemyselné aplikáce, ako je letecký a automobilový priemysel a riešenie pre bežnú strojársku výrobu. Pre špecifické zamerané použitie má program k dispozícií špeciálne zostavy modulov. Tieto komplety vždy plne pokrývajú určitú oblasť činností v technickej príprave výroby pri kúpnej cene na úrovni CAD alebo CAM systémov strednej triedy. Všetky riešenia sú k dispozícii pre prostredie UNIX, Windows 2000 a Windows XP. Užívateľské prostredie je typu Windows.

Solid Edge: je ideálne riešenie pre tých, ktorí doposiaľ využívali CAD programy pre 2D kreslenie a chcú začať modelovať v 3D. Solid Edge odstráňuje problémy pri prechode zo starého systému na nový. Vďaka tomu je Solid Edge v Českej a Slovenskej republike veľmi populárny a rozšírený. Spoločnosť UGS je vždy na čele vývoja nových technológií. To platí tiež o Solid Edge, ktorý od svojho vzniku priniesol na trh stredných CAD systémov veľa nových patentovaných technológií a prístupov. Tieto inovácie robia z produktu Solid Edge najrýchlejšie sa rozvíjajúci 3D CAD súčasnosti.

Vstavaná "inteligencia" Solid Edge predpovedá zámery užívateľa, dáva užívateľovi počas práce vizuálnu spätnú kontrolu a navrhuje ďalší krok v riešenom návrhu. Vďaka tomu sa doba zaškolenia výrazne skráti, klesnú náklady a zníži sa potreba údržby systému. Produktivita zamestnanca vzrastie oveľa skôr než u iných CAD systémov. Solid Edge môže bez problémov zdieľať dáta s kancelárskymi aplikáciami (napr. ovládať rozmery súčiastky alebo modely zostav priamo z MS Excel). Solid Edge ako prvý 3D CAD systém získal certifikát "Microsoft Office Compatible". Základným kameňom úspechu Solid Edge je objemové modelovacie jadro Parasolid. Jeho robustnosť a rýchlosť z neho robí najpopulárnejšie jadro medzi profesionálnymi vývojármi CAD/CAM/CAE produktov.

Spoločnosť UGS, popredný svetový dodávateľ softwéru a služieb v oblasti PLM, uviedol na trh novú verziu softwéru Solid Edge, ktorý je popredným 3D CAD systémom v konštrukčnom priemysle a kľúčovou zložkou nového portfólia UGS Velocity Series.

Korpus pre Solid Edge: je špecializovaná nadstavba pre výrobu nábytku.

Program Korpus je špecializovaná nadstavba nad CAD systémom Solid Edge určená pre používanie v drevárskom priemysle. Komplexne zahrňuje podporu pre široké spektrum činností v konštrukcii a výrobe od prvého ideového návrhu cez modelovanie, tvorbu dokumentácie až po programovanie CNC strojov.

Je určený do prevádzok, kde základnou požiadavkou je:

- zvýšenie produktivity práce v technickej príprave výroby
- skrátenie času na tvorbu výrobnej dokumentácie pre výrobu a obchodné oddelenie
- eliminovanie chýb pri nábehu výroby nového sortimentu
- zlepšenie vizuálnej prezentácie výrobkov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk