referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloslav
Nedeľa, 3. júla 2022
História NSA
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: robo13
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 735
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 

Zodpovedala za operácie COMINT-u a COMSEC-u vynímajúc tie, ktoré boli individuálne urèené armáde, vojenskému námorníctvu a vojenskému letectvu. Súèasou AFSA bol aj poradný orgán, istý èas známy ako Armed Forces Communications Intelligence Council (AFCIAC), neskôr premenovaný na Armed Forces Security Agency Council (AFSAC). Prvým riadite¾om AFSA sa stal admirál Stone. Do januára 1950 mala AFSA dostatok pracovníkov a vybavenia na to aby mohla zaèa pracova.
V roku 1951 vystriedal Stonea na mieste riadite¾a generálmajor Ralph J. Canine. Canine, takisto ako aj Stone mali nemalé problémy pri získavaní schválení od AFSAC oh¾adom smerovania ich akcií, pretože politika AFSAC požadovala jednotné rozhodnutia. Problémy boli aj pri rozširovaní technického zabezpeèenia AFSA. To všetko sa negatívne prejavilo na kvalite strategického spravodajstva poèas Kórejskej vojny, ktorá bola nižšia ako poèas Druhej svetovej vojny. Užívatelia týchto informácií boli nespokojný a ve¾mi kritický. AFSA sa postupne dostala do konfliktu s agentúrami podobného zamerania, so CIA a Ministerstvom zahranièia. Aj napriek zámerom sa AFSA prakticky stala štvrtou vojenskou kryptologickou agentúrou.

13. decembra 1951 nariadil prezident Truman analýzu vedenú špeciálnou komisiou, ktorá bola menovaná ministrami zahranièia a obrany. Predsedal jej George Brownell, právnik z New Yorku. Vo svojej závereènej správe z roku 1951 komisia odporuèila, aby zjednotená COMINT agentúra dostala ve¾ké právomoci a jasne definovanú zodpovednos. Vo veciach politických mala by komtrolovaná USCIB-om a mala spada pod velenie riadite¾a CIA, kde prezentovanie vojenských aj nevojenských záujmov malo by rovnaké.
V októbri 1952 prijal riadite¾ National Security Council väèšinu záverov z Brownellovej správy.

Výsledkom bolo založenie NSA. Jej prvým riadite¾om sa 4. novembra 1952 stal generálmajor Ralph J. Canine.

Na rozdiel od DIA (Defence Intelligence Agency), bola NSA založená na základe Top Secret príkazu, vydaného prezidentom Trumanom v roku 1952. V tomto príkaze menuje prezident ministra obrany zodpovedným za SIGINT a COMINT.
NSA prijala zodpovednos za svojho predchodcu AFSA, kvôli zjednoteniu kryptologických úsilí. NSA bola vytvorená ako osobitná agentúra, priamo podliehajúca ministrovi obrany. Vytvorili sa tak podmienky na kontrolu ïalších troch kryptologických agentúr: Army Security Agency, Naval Security Group Command a Air Force Security Service.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.