referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenko
Štvrtok, 9. februára 2023
História NSA
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: robo13
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 735
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
História NSA


Napriek tomu, že tvorenie a rozšifrovávanie kódov sú starovekými praktikami, moderné kryptologické, komunikaèno spravodajské aktivity sú v USA datované od Prvej svetovej vojny a rádiokomunikaènej technológie. V rokoch 1917 a 1918 vytvorila armáda USA The Cipher Bureau (MI 8) pod vedením Herberta O. Yardleyho, ako súèas Military Intelligence Division. MID asistovala rádiovej spravodajskej jednotke pri Amerických výpravných zboroch a v roku 1918 vytvorila Radio Intelligence Service pre operácie pozdåž Mexických hraníc. Vojenské námorníctvo si vytvorilo solídnu pozíciu, ale táto bola pohltená vzájomnou dohodou v roku 1918 a dostala sa do Yardleyho povojnove civilnej "Black Chamber".

Armáda pokraèovala v podpore Yardleyho až do konca "Black Chamber" v roku 1929. Armáda však pokraèovala v tejto èinnosti v malej Signal Intelligence Service vo vnútri Army Signal Corps pod vedením Williama F. Friedmana. Kryptoanalitická funkcia námorného loïstva sa formálne znova objavila roku 1924 ako "Research Desk" pod vedením poruèíka Laurencea F. Safforda v Code and Signal Section, OP-20-G, ktorá bola súèasou Office of Naval Communication.

Zatia¾ èo dôraz bol na bezpeènosti americkej vojenskej komunikácie (COMSEC), obidve organizácie vyvinuli spôsob ako zachyti rádiové spojenie pred tým ako dôjde do miesta urèenia a schopnos urèi dôležitos správ, týkajúcich sa Druhej svetovej vojny. Vojnové úspechy USA a Ve¾kej Británie ukázali politickým a vojenským velite¾om potrebu COMINT-u. Výsledkom toho bolo rozšírenie obidvoch služieb.

V neskorších etapách vojny, spravodajské služby vytvorili zosúlaïovacie jadro pre u¾ahèenie spolupráce COMINT-u pod názvom Army-Navy Communication Intelligence Board (ANCIB) s podriadeným spolupracujúcim výborom (ANCICC). Tieto úrady sa stali nástrojmi pri vytváraní povojnových dohôd. Keï sa roku 1945 èlenom ANCIB stal aj State Department (Ministerstvo zahranièia), vznikol State-Army-Navy Comminication Intelligence Board (STANCIB). STANCIB sa roku 1946 premenoval na United States Communication Intelligence Board (USCIB), ktorého èlenom sa stal aj FBI.

V roku 1949 bola založená Armed Forces Security Agency (AFSA).
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.