referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Kataforetické lakovanie
Dátum pridania: 12.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Miko2
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 3 436
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 15m 30s
Pomalé čítanie: 23m 15s
 
Zdroj stejnosměrného proudu
Musí být řízen programem a dostatečně dimenzován jak pro dosažení potřebného napětí a tím i tloušťky, tak i potřebné proudové hustoty. Kladný pól je připojen k anodám, záporný k systému kontaktování závěsů.

Dávkování komponent
Provádí se membránovými čerpadly, u „klasického“ 2komponentního laku se dávkuje pojivo a pigmentová pasta.

Rezervní nádrž na barvu
Pro případ provádění údržbových nebo čistících prací na kataforézní vaně musí být k dispozici rezervní nádrž na barvu. Rezervní nádrž musí být vybavena odpovídajícím míchacím systémem a mít možnost napojení na všechny potřebné systémy, především pak chlazení.

Ultrafiltrace
Slouží k získávání potřebného množství oplachové kapaliny pro oplach přebytečného laku a dále pak umožňuje případné korekce složení lázně cíleným odpouštěním permeátu (obr. 6). Ultrafiltrace (UF) je tlakový membránový separační proces využívající mikroporézní membrány k oddělení pevných a vysokomolekulárních látek, látky nízkomolekulární přes membránu procházejí. Na UF je trvale čerpán přes předfiltr určitý podíl lázně z přepadu KTL vany. Ultrafiltrací dojde k rozdělení tohoto proudu na tzv. retentát obsahující částice laku, který je veden zpět do lázně, a tzv. permeát obsahující pouze nízkomolekulární látky (voda, organická rozpouštědla atp.), který je jímán v zásobní nádrži a čerpadlem dopravován do postřikového rámu pro finální oplach.

Oplachový systém
Účelem oplachu je opláchnutí přebytečného laku. Jako oplachové médium slouží permeát z ultrafiltrace (ultrafiltrát), ve speciálních případech je po tomto oplachu zařazen ještě oplach demivodou. U taktových zařízení jsou běžné oplachy ponorové, u průběžných většinou postřikové, ale neobvyklé nejsou ani kombinace postřik – ponor. Všechny oplachové vany musí být vybaveny mícháním a filtrací. Oplachy ultrafiltrátem jsou řešeny jako protiproudá kaskáda, před vlastními oplachy se provádí předoplach postřikem ze samostatného rámu hned po vynoření zboží z KTL vany a na závěr oplach čistým permeátem opět ze samostatného rámu. Oplachová kapalina je spolu s opláchnutým lakem vedena zpět do KTL vany. Oplachový systém tak spolu s ultrafiltrací vytváří v podstatě materiálově uzavřený okruh a zajišťuje prakticky 100% recyklaci laku.

Okruh ucpávkové kapaliny
Těsnění ucpávek cirkulačních čerpadel barvy, oplachů a ultrafiltrace se provádí ucpávkovou kapalinou. Jako ucpávková kapalina se používá permeát z UF.

Vypalování, chlazení
Lak je nutno, aby došlo k polymeraci, vypálit při teplotách okolo 160 až 180°C. Aquacomp Hard dodává různé typy vypalovacích pecí, a to od komorových až po průjezdní s tzv. A-uzávěry, které jsou řešeny vždy na míru mj. s ohledem na místní podmínky a místně dostupná topná média. Ohřev vzduchu může být realizován např. plynem, elektricky nebo olejem. Pro ochlazení dílů před svěšováním je za pecí zařazena ochlazovací zóna.

Čištění vzduchu
Emise při procesu kataforetického lakování vznikají prakticky jen při vypalování laku, kdy jako u většiny vypalovacích laků se tvoří štěpné produkty, a v nepatrné míře ještě vypařováním organických látek z lakovací lázně. Splnění předpisů většinou vyžaduje čištění vzduchu odsávaného z pece, se kterým je pak současně čištěn i vzduch odsávaný od KTL vany nebo z kabiny. Čištění se provádí termickým spalováním. Při spalování vznikající tepelnou energii je účelné rekuperovat a použít pro vytápění pece anebo lázní předúprav. Dopravní a manipulační technika Pro taktová zařízení má Aquacomp Hard zkonstruovány vlastní programově řízené podvěsné a portálové manipulátory pro přenos závěsů se zbožím v lince a veškeré další potřebné dopravní a manipulační prostředky, jako např. navěšovací a svěšovací stojany a převážecí vozíky. U průběžných zařízení závěsy se zbožím projíždějí linkou zavěšeny na řetězovém dopravníku, jehož rychlost je v určitém rozmezí nastavitelná.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.